Hipnoza z perspektywy Biblii

? Co to jest hipnoza?

? Jak ona działa?

? Czy jest niebezpieczna?

 

Przyjęta w roku 1958 przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne jako technika terapeutyczna, hipnoza została nie tylko społecznie akceptowaną praktyką medyczną, ale również stała się popularnym sposobem radzenia sobie z różnymi problemami życiowymi ? z odchudzaniem się, alergiami, z paleniem, aż do raka włącznie.

Co to jest hipnoza?

Słowo to pochodzi z greckiego wyrazu hypnos = ?spać?. Jest to sposób wprowadzenia kogoś w stan sztucznego snu lub w stan zredukowanej świadomości. (Occult ABC, [ABC okultyzmu] s. 95) Śladu hipnozy można doszukać się u człowieka mającego zdolności parapsychiczne, niejakiego Antona Mesmera (od niego pochodzi termin ?mesmeryzm?). Jednak praktyka hipnotyzowania zaczęła być szeroko używana w Ameryce przez człowieka o nazwisku Phineas P. Quimby (1802-1866). Jednym z jego pierwszych pacjentów była Mary Baker Eddy (założycielka kultu zwanego scjentologią), która po  hipnozie, w jaką wprowadził ją Quimby, otrzymała ?nowe interpretacje? Biblii, co stało się potem podstawą doktryny ?chrześcijańskiej scjentologii?.

Jak działa hipnoza?

Proces hipnotyzowania opisał laureat Nagrody Nobla, badacz mózgu Sir John Ellis, który utrzymuje, iż istnienie ?świadomości lub umysłu ? nie daje się pogodzić z prawem naturalnym ?? (Wonder [Cud przyp. tłum.], s. 37). Swój wniosek opiera on na fakcie, że umysł i ciało oddzielają się od siebie w momencie śmierci. Innymi słowy, mózg (fizyczny) używa umysłu (duchowego), by posłać przekaz ciału. Jon Klimo w ten sposób podsumował twierdzenia Ellis?a: ?Argumentem jest to, że umysł kieruje mózgiem (i resztą ciała) cały czas, głównie na sposób psychokinetyczny ? Co więcej, jeżeli twój własny umysł może wpływać na twój mózg, to w takim razie podobna niefizyczna natura innego umysłu także może wpływać na twój mózg i spowodować, że słyszysz głosy, oglądasz wizję, albo że przez ciebie mówi lub pisze jakiś inny umysł, posiadając kontrolę nad twoim ciałem tak samo, jak ty masz nad nim kontrolę? (Channeling [Kanalizowanie], s. 249).

Czy hipnoza jest niebezpieczna?

Przykłady

1. Kobieta cierpiąca na strach przed pająkami przeżywała męczarnie, bo wszędzie w swoim domu widziała pająki ? w dzień i w nocy. Widziała się z lekarzem, który zahipnotyzował ją i powiedział: ?Jak się obudzisz, nie będziesz więcej widzieć pająków?. Kiedy się ocknęła, pająków nie było, ale natychmiast wyrósł nowy problem. Była wolna od pająków, ale totalnie wpadła w niewolę alkoholu. Po tym i jeszcze drugim doświadczeniu lekarz ten postanowił już więcej nie używać hipnozy. Powiedział, że w obydwu przypadkach była to sprawa zmieniających się symptomów, ale nie uwolnienie [podkreślenie autorki] (Koch, Occult ABC, s. 96).

2. Przyszła do mnie po radę kobieta, której 13-letni syn, będąc w szkole średniej, został zahipnotyzowany na sponsorowanej imprezie integracyjnej. Matka powiedziała, że od tego czasu w każdą noc ma przerażające mary senne, co trwa już od lat. Często, kiedy spał słyszała, jak wykrzykuje ?On idzie, on idzie, weźcie go z mojego gardła? (Ibid. S. 97).

3. Na imprezę kończącą studia wynajęto hipnotyzera, żeby zabawiał absolwentów. Po tym, kiedy tamten poprosił ochotników o zrobienie wielu zadań, wyprowadził ich ze stanu hipnozy. Wszyscy odzyskali świadomość, oprócz jednego studenta. Hipnotyzer próbował obudzić go, ale chłopak dalej pozostawał nieprzytomny. W końcu wezwano pogotowie i zawieziono go do szpitala. Nikt ze specjalistów nie był w stanie mu pomóc i pozostał w śpiączce. Po sześciu dniach ojciec chłopaka, w przekonaniu, że hipnoza kierowana była przez demona, stanął nad synem, mówiąc: ?W imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, rozkazuję wam, siłom ciemności, ustąpcie!? W jednej chwili to hipnotyczne zaklęcie zostało przerwane i chłopak odzyskał świadomość (Ibid.)

Wnioski

Istnieje wiele problemów i niebezpieczeństw związanych z hipnozą. ?Wcale nie najmniejszym z nich jest udostępnienie swojego umysłu sugestiom i kontroli innej osoby. ? Chrześcijanin ma być wypełniony Duchem Świętym i nie może pozwalać na to, by jego umysł był kontrolowany przez inną osobę ? lub pozwalać na wejście i wpływ duchowych bytów? (The Facts on Holistic Health. [Fakty o zdrowiu holistycznym] s. 29). Według Davida Hunta, autora książki ?Inwazja okultyzmu?, ?hipnoza angażuje kogoś w wysoce sugestywny stan, w którym ta osoba kontrolowana jest przez hipnotyzera. Całkowicie rozsądne jest przekonanie, że demon skorzysta z tego stanu bierności, by wtrącić tam również swój wpływ? (s. 229). Hipnoza to główne drzwi do okultyzmu. Odegrała kluczową rolę w inwazji okultyzmu na społeczeństwa Zachodu. Jest to jedna z najstarszych praktyk okultystycznych. Nikt nigdy nie powinien się poddawać hipnozie (Ibid. s. 455 i 229).

Co na temat hipnozy mówi Biblia?

Słowa ?hipnoza? nie ma w Biblii, jednak ma ona wiele do powiedzenia na temat praktyk okultystycznych i kontroli umysłu. Ponieważ hipnoza posługuje się manipulacją umysłem, hipnotyzer to rodzaj spirytysty lub czarownika.

Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu (Księga Kapłańska 20,6). Zobacz również Księgę Powtórzonego Prawa 18,10-13; Księgę Izajasza 47,9-12; Księgę Jeremiasza 27,9-10 i Księgę Malachiasza 3,5.

Ludzki umysł jest najpotężniejszym atutem, ale też wysoce niestabilnym. Umysł kieruje naszym językiem, którym wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże (List Jakuba 3,9). Z wszystkich naszych zdolności, umiejętności i obowiązków, jakie dał nam Bóg, żaden nie potrzebuje tak stałej uwagi i kontroli, jak umysł. Czy kiedykolwiek zdziwiłeś się, dlaczego Bóg pozwala na picie alkoholu, ale zabrania pijaństwa? Ponieważ w punkcie, w którym tracimy kontrolę nad umysłem, grzeszymy i stajemy się niebezpieczni dla siebie i dla innych.

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, (bądźcie) trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa (I List Piotra 1,13). Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał (Księga Izajasza 26,3 ? wg Biblii Warszawskiej). Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane ? (Księga Jozuego 1,8).

Paweł mówi bardzo jasno o kontrolowaniu własnego umysłu i co powinniśmy z nim robić.  O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi (List do Kolosan 3,2). ? wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! (List do Filipian 4,8).

Salomon, któremu została dana szczególna mądrość od Boga, powiedział: Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem (Księga Koheleta 1,13). Zauważ inne sposoby, jakich używa ? zawsze ma umysł pod kontrolą. Tak powiedziałem sobie w sercu (1,16), Zwróciłem swój umysł (7,25), To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem (8,9). Faktem jest, że to nie ktoś inny kontrolował jego umysł albo kierował jego podświadomością. ? rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem (2,3) ? zapewnia Salomon.

Wyciągnijmy wnioski. Poddanie się hipnotyzerowi, bez względu na to, czy działa to na ciebie czy nie, według Biblii jest nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne. To niemożliwe, by dokładnie przewidzieć, co się stanie, kiedy poddasz swój umysł pod kontrolę kogoś innego. Demoniczne wpływy są realne i możliwe, jeżeli wybierzesz podporządkowanie się im.

John Ankerberg jest uznanym pisarzem znającym się na sprawach związanych z okultyzmem. W jednej ze swoich książek pod tytułem The Facts on the Occult [Fakty o okultyzmie] cytuje człowieka o nazwisku Broods Alexander, wysokiego rangą badacza duchowych fałszerstw na uczelni Berkeley w Kaliforni. Alexander zauważył, że kiedy chodzi o jakąkolwiek formę psychicznego zaangażowania i możliwość kontaktu demonicznego, ?jest on jak wejście do klatki z tygrysem-ludojadem. Będziesz zjedzony albo nie, zależnie od tego, jak głodny jest tygrys. Istotny moment to ten, że od kiedy wszedłeś do klatki, przekazujesz inicjatywę tygrysowi? (s.23).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Co to jest hipnoza?

O: Hipnoza ma miejsce wtedy, kiedy pozwalasz innej osobie na kontrolowanie twojego umysłu poprzez wprowadzenie cię w sztuczne uśpienie lub stan zredukowanej świadomości.

P: Jak to działa?

O: Umysł kieruje mózgiem (i resztą ciała) zawsze głównie w sposób psychokinetyczny. Skoro twój własny umysł może wpłynąć na twój mózg, to podobna niefizyczna natura innego umysłu może również być w stanie wpływać na twój mózg, powodować, że słyszysz głosy, masz wizję lub przemawiasz albo piszesz pod kontrolą tego umysłu, w taki sam sposób, w jaki masz władzę nad swoim ciałem.

P: Czy hipnoza jest niebezpieczna?

O: Tak. Specyficznego oddziaływania na każdą jednostkę nie zawsze da się przewidzieć. Jednak ze względu na powiązanie z okultyzmem, hipnoza wywołuje wiele znanych nam już negatywnych i demonicznych doświadczeń. Nie wspomnę już o zapisanych w Biblii ostrzeżeniach przed czarnoksięstwem a także o wersetach mówiących o kontroli umysłu, który ? otwarty na hipnotyzera - zawsze będzie narażony na niebezpieczeństwo.

Autor: Rebecca S. May

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...