Patriarchat - dobry czy zły?

Popularna chrześcijańska autorka i blogerka Rachael Evans ostatnio zamieściła na swym blogu taki oto tekst: ?? patriarchat jest rezultatem grzechu. Uważam, że naśladowcy Jezusa mają być mistrzami równości ? nauczanie i przykład Jezusa wskazują na nowy sposób uzdrawiania, równości oraz wzajemnej uległości w obrębie relacji mężczyzny z kobietą, i na tym polega nasze powołanie, jako imitatorów Chrystusa, by odzwierciedlać Bożą nową wizję dla świata, zainicjowaną przez Jezusa Chrystusa, w której nie istnieje hierarchia lub walka o władzę między niewolnikiem a wolnym, między Żydem a Grekiem, mężczyzną a kobietą, by wszyscy stanowią jedność w Bożej rodzinie?.
Po zasugerowaniu, że wręcz  gwałt jest skutkiem patriarchatu, Evans kontynuowała ?To nie chodzi o seks, to nie chodzi o przywództwo w kościele, to nie chodzi o role. To nie chodzi o Biblię. To chodzi o władzę. Chodzi o to, czy patriarchat, panowanie mężczyzny nad kobietą, naprawdę reprezentuje Boży ideał dla świata.?

Jeżeli patriarchat jest rezultatem grzechu, dziwi mnie to, że autor Ewangelii Łukasz uważał Dawida, męża według Bożego serca czyniącego wszelką wolę Bożą, za patriarchę (Dzieje 2:29, 13:22). I dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nazywa Abrahama patriarchą (Hebrajczyków 7:4)? Najwyraźniej Abraham popierał nie tylko swoją pozycję, ale też koncepcję i praktykę patriarchatu, upewniając w tym swą żonę, która nazwała go panem, w tym, do czego apostoł Piotr zachęcał też inne liczące się z Bogie  żony, by czyniły to, co jest słuszne (1 Piotra 3:6).

To przeciwstawienie się posłuszeństwu istnieje w kościele od dłuższego już czasu. Ale nawet w samym środku tego sprzeciwu wobec posłuszeństwa, wielu wierzących trwało w popieraniu przywódczej roli mężczyzn. Jednakże Evans wykracza poza odrzucenie odpowiedzialności kobiety; uwolnienie kobiet od biblijnego nakazu posłuszeństwa swoim mężom zostało już osiągnięte przez Kościół. Ona nawet wykracza poza odrzucenie roli mężczyzny, przywództwo zostało zlikwidowane, krótko po usunięciu posłuszeństwa (uległości). To, co pani Evans odrzuca, to męskość, to znaczy, gdy mężczyzna zachowuje się jak mężczyzna, a w szczególności praktykuje  najbardziej dojrzałą formę męskości, patriarchat. Na szczęście, mężczyźni ciągle są dla niej niezbędni ?, są szczególnie wartościowi, jeżeli przyłączą się do pani Evans w odrzuceniu patriarchatu. Interesujące jest to, że Evans stwierdza: ?protesty ze strony mężczyzn będą bardziej skuteczne niż protesty ze strony kobiet?.

Stwierdzenie, że ?wszyscy stanowią jedność? w rodzinie Bożej jest prawdą, kiedy mamy na myśli zbawienie, bo niezależnie czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Galacjan 3:26). Ale jeżeli mowa jest o tym, jak człowiek żyje na tym świecie jako cząstka Ciała (Efezjan 5:30), to ma to już  istotne znaczenie, czy jest się mężczyzną, czy kobietą. Wszystkie rozróżnienia ról w dalszym ciągu istnieją w ciele Chrystusa. Pomimo, że obie grupy są równe pod względem zbawienia, to Żydzi mają pewną przewagę nad poganami (Rzymian 1:16; 2:9-10; 3:1-2) niewolnicy muszą być posłuszni swoim panom, kobieta nie może wynosić się nad męża (1 Tymoteusza 2:12), dzieci muszą we wszystkim być posłuszne rodzicom (Kolosan 3:20). Wierzący muszą się podporządkować Chrystusowi (Efezjan 5:24), żony mają być podporządkowane swoim mężom (Kolosan 3:18). Jakie jest uzasadnienie usunięcia jednej hierarchii, a pozostawienia innej? Jeżeli, jako naśladowcy Jezusa, mamy ?wydoskonalić się w równości?, dlaczego nie usunąć władzy rodziców nad swymi dziećmi, lub nawet lepiej, władzy Chrystusa nad kościołem?

Jeśliby ?nauczanie i przykład Jezusa wskazywały na nowy sposób uzdrawiania, równości oraz wzajemnej uległości w obrębie relacji mężczyzny z kobietą? miło byłoby mieć, co najmniej jeden werset z Biblii na poparcie tej tezy. Na przykład, jeżeli Jezus rzekomo wierzył w taką równość, to dlaczego wszyscy Jego uczniowie (Apostołowie) to mężczyźni? Jeżeli Jezus chciałby być przykładem leczenia ran patriarchatu, to czyż wybór kobiety na jednego z dwunastu apostołów, nie komunikowałoby tego wystarczająco mocno?

Bóg powiedział, że kobiety doznają pomocy przez macierzyństwo (1 Tymoteusza 2:15). Ale dla pani Evans, i dla współczesnego kościoła, to właśnie mężczyzna, będąc obecnie odarty ze wszelkich cech odnoszących się do męskości, został zredukowany do ochrony ze względu na jego wkład w reprodukcję. Ale Bóg pragnie więcej dla mężczyzny udzieliwszy mu odpowiedzialność zwierzchnictwa jako platformy do miłości podtrzymywania i troski o swą żonę (Efezjan 5:28-30). To właśnie te cechy definiują patriarchat, najbardziej dojrzałą formę męskiego przywództwa. Ale jeżeli mężczyźnie nie wolno by było przewodzić, to w jaki sposób miałby okazać cechy przywódcze?

Evans w jednym ma rację. Że pytanie brzmi, czy patriarchat reprezentuje, czy nie Boży ideał dla świata. Lecz myli się ona twierdząc, że nie chodzi tutaj o Biblię. Jeżeli tu nie chodzi o Biblię, wówczas wszystkie emocjonalne apele o zmianę byłyby równie uzasadnione. Sądzę, że argumenty pani Evans są godne współczucia. Mogę tylko zgadywać, jak by odpowiedziała na moje. Zatem, kto tu ma rację? Bez Biblii potrzebnej do ustalenia prawdy, byłybyśmy jedynie parą rozgniewanych kobiet propagujących każda swoją osobistą ideologię. Ale jeżeli zwrócimy się do Biblii, odkryjemy, że Bogu właśnie chodzi o patriarchat. Chodzi Mu o panowanie mężczyzny nad kobietą. Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim (Efezjan 5:24). Najwidoczniej, właśnie to reprezentuje Boży ideał dla świata.

Rebecca S. May

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...