Ewangelizowanie muzułman

Ewangelizowanie muzułman

 

Opracował Dave DeWitt

 

Nie jestem ewangelistą, ale kocham ewangelizację. Staram się jak tylko mogę wspierać tych, którzy ją prowadzą. Napawa mnie optymizmem, gdy słyszę o ewangelizacji, która ma miejsce wśród muzułmanów. Słyszę ekscytujące historie o muzułmanach, którzy czytają Koran, znajdują w nim fałsz, kwestionują jego autorytet i użyteczność, są odrzucani, prześladowani, otrzymują Biblię, czytają ją wielokrotnie, rozmawiają z chrześcijanami i nawracają się do Chrystusa. To brzmi dla mnie tak, jakby wielu nowych szczerych wierzących w Chrystusa pojawiało się w tradycyjnie muzułmańskich krajach.

 

Jednakże słyszę i czytam także na temat pewnego rodzaju muzułmańskiej ewangelizacji, która napawa mnie niepokojem. Wśród pewnej grupy nawróconych na chrześcijaństwo muzułmanów Bóg nazywany jest Allachem, Jezusa nazywa się Isa, pastora imamem, a kościoły ?Isa Jamaats? [grupy Jezusa (Isa)]. Byśmy się dobrze zrozumieli: jestem całkowicie za rozumieniem kontekstowym (kontekstualizacją), nie dopuszczając do tego, by zachodnia kultura stanęła na przeszkodzie ewangelizacji. Lecz nie chodzi tu tylko o różnice kulturowe. Mamy tu do czynienia z innym bogiem i innym Jezusem.

 

Przede wszystkim słowo ?Allach? nie jest to muzułmańskie słowo na określenie ?Boga?. ?Allach? jest to muzułmańskie słowo na określenie muzułmańskiego boga. Podstawowa zasada islamu brzmi: ?Istnieje jeden Bóg, Allach, a Mahomet jest jego prorokiem?. Dlatego też słowo ?Bóg? jest odrębnym słowem w stosunku do słowa ?Allach?. Zasada ta nie brzmi: ?Istnieje jeden Allach, Allach, a Mahomet jest jego prorokiem?. Zatem ?Allach? jest jedynie bogiem islamu. Ponadto, Allach jest tym bogiem, który mówi, że ?Mahomet jest jego prorokiem?. Dlatego niedopuszczalnym błędem teologicznym jest pozwolenie nawróconym do Chrystusa muzułmanom, by nazywać Boga ?Allachem? Nie powinniśmy głosić tego, co Paweł nazwał

inną ewangelią, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (List do Galacjan 1:6-8)

 

W książce na temat ewangelizacji muzułmanów (Wydawnictwo Camel: Jak muzułmanie nawracają się do Chrystusa?) Kevin Greeson pisze coś takiego:

Jeżeli zadasz pytanie o ich religię, większość z tych wierzących posiadających muzułmańską przeszłość odpowie: ?Jestem muzułmaninem Isahi?. Jako, że słowo ?muzułmanin? nie oznacza kogoś, kto jest ?naśladowcą Mahometa?, lecz raczej ?kogoś, kto podporządkowuje się Bogu?, mogą tak twierdzić z czystym sumieniem ? ponieważ podporządkowali się Bogu poprzez naśladowanie Isa (Jezusa). Słowo ?Isahi? oznacza ?należący do Jezusa? (37).

 

Słowo ?muzułmanin? znaczy podporządkowanie się muzułmańskiemu bogu Allachowi. A który muzułmanin nie byłby z własnej inicjatywy ?naśladowcą Mahometa??. Biblia mówi wyraźnie: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych (Dz 2:38) oraz: aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano (Flp 2:10). Słowo ?Isa?, nie jest li tylko tłumaczeniem słowa ?Jezus?. Isa to muzułmański Jezus.

Według anglojęzycznej Wikipedii:

W islamie, Jezus (Isa po arabsku ????? ?s?) uważany jest za Bożego Posłańca i Mesjasza. ? Jak wszystkich proroków w islamie, Jezusa uważa się za muzułmanina (to jest tego, kto poddaje się woli Boga). ? Islam odrzuca wynikający z istoty Trójcy Świętej pogląd, że Jezus był Bogiem wcielonym czy też Bożym synem, że był kiedykolwiek ukrzyżowany czy też powstał z martwych, czy kiedykolwiek zadośćuczynił za grzechy ludzkości. Koran podkreśla, że Jezus to śmiertelnik, który, jak wszyscy inni prorocy, był cudownie wybrany, by rozpowszechnić Boże przesłanie.

 

Isa Koranu nie jest Jezusem Biblii. Isa jest mesjaszem islamu. Isa był muzułmaninem, który nie miał Bożej natury, nie został ukrzyżowany, nie zmartwychwstał, ani nie zapłacił za czyjkolwiek grzech. Nawrócenie muzułmanów, by byli ?muzułmanami Isahi?, nie jest nawróceniem na chrześcijaństwo tylko na pewien odłam islamu. Na tej samej zasadzie pastor to nie imam, a kościoły to nie Isa Jamaats? (grupy Isa). Przypuśćmy, że jakiś chrześcijanin z Detroit przechodzi na islam. Czy muzułmańscy liderzy pozwoliliby mu, by nazywał siebie chrześcijaninem Isa, uczęszczał na spotkania grup Jezusa, nazywał swych liderów pastorami i odnosił się do Boga jako ?Boga? zamiast ?Allacha??

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...