Co to jest wieczerza sederowa?

Co to jest wieczerza sederowa?

Clark Blanchard

 

W Księdze Wyjścia, w rozdziale 12 mamy opis tego, jak Bóg zainicjował porządek Paschy dla narodu Izraela. Każdego roku miano sobie przypominać baranka paschalnego na pamiątkę wyjścia narodu z Egiptu. Jezus i jego uczniowie obchodzili Paschę, jak opisują to ewangeliści (26,17-30; Mk 14,12-25; Łk 22,7-38; J 13,1-20). Był to prosty posiłek, na który składał się pieczony baranek, gorzkie zioła, niekwaszony chleb i wino. Jezus wykorzystał tę okazję, by ustanowić Wieczerzę Pańską (1 Kor 11,17-34). Co więcej, Paweł wyjaśnił ostateczne znaczenie Paschy, którą był Jezus Chrystus, Baranek Boży. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. (1 Kor 5,7b).

 

Głębokie prawdy Paschy zostały wypaczone przez tradycje judaizmu rabinicznego (Mk 7,6-9) w postaci wieczerzy sederowej. Wbrew sensowi biblijnemu wskazującemu na baranka paschalnego, seder zmienia ten główny punkt i koncentruje uwagę na tysiące tradycji, kierując się na wolność narodu żydowskiego zamiast na śmierć baranka.

 

 

Wieczerza sederowa świętuje szczególnie ideę wyzwolenia politycznego, tak jak to miało miejsce przy wyjściu Izraela z Egiptu. Pije się wtedy cztery kubki wina, je się macę (niekwaszony chleb), uczestnicząc w ten sposób w spożywaniu z symbolicznego Talerza Sederowego, zadaje się pytania i odpowiedzi, odpoczywając świętuje się wolność. Jak to zwykle bywa z większością tradycji rabinicznych, wśród współczesnych Żydów praktykowane są najróżniejsze odmiany.

 

Centrum typowej wieczerzy jest Talerz Sederowy z sześcioma symbolicznymi rodzajami jedzenia:

  1. Łagodne zielone warzywo (Karpas) jak pietruszka albo seler zanurzone w solonej wodzie albo occie, co przedstawia łzy wylane przez Izraelitów w niewoli.
  2. Gorzkie ziele (Maror) jak chrzan i zielone warzywo jak cykoria czy sałata rzymska przedstawiające gorycz Izraelitów w Egipcie.
  3. Inne gorzkie ziele (Hazeret), znowu jak chrzan z sałatą, również oznaczające gorycz życia w Egipcie.
  4. Słodka polewa (Haroset) zrobiona z owoców, orzechów i wina oznaczająca zaprawę murarską i cegły z gliny używane przez niewolników do budowy miast faraona.
  5. Pieczone podudzie albo szyja z drobiu (Zeroah) oznaczająca baranka paschalnego użytego do pokropienia framugi drzwi.
  6. Pieczone jajko (Baytzach) przedstawiające świąteczne ofiary przynoszone do Świątyni. Symbolizuje ono również żałobę Żydów z powodu utraty Świątyni w Jerozolimie.

 

 

Dodatkowo na Talerzu Sederowym kładzie się inne typowe symboliczne rodzaje jedzenia, jakim są trzy rodzaje macy, niekwaszone wafle i cztery lampki wina. Wafli używa się w różny sposób, w zależności od rodzaju tradycji rabinicznej. Zwykle środkowy wafel (afikoman) schowany jest przed dziećmi, które ? kiedy go znajdą ? dostają prezent ? na pamiątkę szczęśliwych chwil świątecznych. Niektórzy robią kanapkę z dwóch pozostałych wafli, co ma różnorakie znaczenie. Cztery lampki wina są wypijane jako ceremoniał w czasie tej kolacji. Niektóre grupy dodają jeszcze jedną ? dla proroka Eliasza, który ? według ich wierzeń ? zapowie przyjście Mesjasza do Izraela. Większość ceremonii jest obramowana zadawaniem z góry określonych pytań i odpowiedzi, głównie na temat Wyjścia.

 

Wieczerza sederowa jest tradycją typowo rabiniczną. Spycha sprawy główne będące bliżej serca Boga i zastępuje je niezliczonymi ludzkimi wymysłami (Iz 29,13). Prawdziwa Pascha uwypukla przelanie krwi niewinnego baranka, tak by anioł śmierci ominął i oszczędził pierworodnych. Uczy odkupienia przez krew baranka, niewinnego zamiast winnych. Seder tego nie zna. Zamiast tego zajmuje się ciężkim losem i wolnością polityczną narodu żydowskiego. W czasie Ostatniej Wieczerzy/Paschy Chrystus jako Baranek Boży ustanowił prawdziwą pamiątkę - to jest Ciało moje ?to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26,26-28).

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...