Dzieci i sport

Krótko i na temat?.

Dzieci i sport

David DeWitt

 

Pytałem kolegów, z którymi się spotykam, a którzy mają dzieci biorące udział w różnych zajęciach sportowych (wielu z nich jest trenerami), jakie mają obserwacje na temat plusów i  kosztów uprawiania sportu przez dzieci. Większość z nich to osoby dojrzałe. Oto ich obserwacje w formie podsumowania.

 

Co jest dobrego w uprawianiu sportu

1. Uczy cennych lekcji życiowych: wytrwałości, ciężkiej pracy, poświęcenia, posłuszeństwa, przywództwa, odpowiedzialności.

2. Wzmacnia zdrowie fizyczne i kondycję ciała.

3. Może pomóc dzieciom odnoszącym sukcesy zdobyć pieniądze na studia.

4. Jest to dobra zabawa. Sport jest zdrowy, najmniej szkodliwy, jest aktywnością przynoszącą dzieciom radość.

5. Jest wartościowy dla dzieci, które nie lubią robić czegoś innego i dla rodziców, którzy nie wiedzą, co mają robić z takimi dziećmi.

6. Sport daje dzieciom poczucie wartości.

7 Trener jest często dla dzieci postacią z autorytetem.

8. Sport nagradza dzieci za zaangażowanie w realizowanie osobistych celów i wartości.

 

Co jest złego w uprawianiu sportu

1. Nie uczy roztropności. Posłuszeństwo, poświecenie, itp. Są dobre tylko wtedy, jeżeli dobry jest cel.

2. Jest poniżający dla dziecka, które nie ma doskonałych warunków fizycznych.

3. Sport może przeszkadzać dziciom w solidnym studiowaniu.

4. Dzieci lubią sport, ale rodzice dostają obsesji, wymagając, by ich dziecko odniosło sukces.

5. Jest stawiany ponad wszystko. Dzieciom pozwala się na odpuszczenie sobie wszystkiego z powodu sportu ? i to przez 12 miesięcy w roku.

6. Sport staje się wyznacznikiem wartości.

7. Sport może spowodować, że trener ma większy autorytet niż rodzice I nauczyciele.

8. Wszystkie nagrody i trofea uczą dumy i współzawodnictwa a nie kochania wrogów.

 

Sport to rzecz światowa, nie chrześcijańska. Nie jest gromadzeniem kościoła, ale pogan z ich świeckimi wartościami. Wartości biblijne nie pochodzą z mieszanki świętości i świeckości.

Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan (2 Kor 6:14&17).

 

Jednak nie znaczy to, że mamy unikać świata. Jezus modlił się:

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (J 17:15).

 

Paweł powiedział Koryntianom:

Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.

Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. (1 Kor 5:9-10).

 

Sport może być wartościową platformą do uczenia dzieci roztropności i radzenia sobie z ludźmi w tym świecie i z ich wartościami. Może być dobrą zabawą i czymś, co rodzice i dzieci mogą robić razem. Po drodze wejdą w konflikt z przeciwnikami, innymi graczami, z trenerami, z polityką szkolną i wszelkim rodzajem spraw na świecie. Może być też dobrą platformą, kiedy rodzice czytający z nimi Biblię, pomogą im rozróżnić pomiędzy wartościami biblijnymi a świeckimi. Sport nie jest jednak dobrą niańką. Jeżeli po prostu zaprzestaniecie treningu i pozwolicie dzieciom uprawiać ich gry, okaże się, że gracie w ruletkę z najmocniejszymi wpływami moralnymi na ich życie.

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...