Miłość i strach

12.00 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Według moich obliczeń bojaźń Boża wymieniana jest w samych tylko w psalmach 50 razy. To dziwne, że Dawid pisząc psalmy, często łączył bojaźń Bożą z czymś, czego raczej z bojaźnią nie kojarzymy - z naszej strony jest to raczej uwielbianie, zaufanie i miłość, a ze strony Boga - przebaczenie, dobroć, łaska.

Ps 22:24 Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go

Ps 130:4 Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.

Ps 31:20 Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co
się boją Ciebie

Ps 33:18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, co ufają Jego
łasce

Ps 40:3 Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu..

Ps 103:17 Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją

Ps 145:19-20 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Aby porozmawiać, podsumujmy to Psalmem 145:19-20 i nazwijmy naszą część strachem i miłością. Nie możemy zdegradować strachu do poważania i szacunku - mogą się w nim zawierać, ale słowo strach jednoznacznie wyraża obawianie się czegoś.
Na czym polega różnica: ja definiuję, jak wygląda moje poważanie i szacunek wobec kogoś, a ten, kto się boję, definiuje, jaki jest mój strach wobec niego.

Zestawienie strachu i miłości może wydawać się dziwne. Na pewno nie kocham wszystkiego, czego się boję. Nie kocham niedźwiedzia, który pogoni mnie w lesie. Nie kocham złodzieja włamującego się do mojego domu.
Nie kocham rządu wnioskującego o większe podatki.

Czasami jednak miłość i strach idą razem. Kocham latanie i zarazem boję się latać. Kocham strzelanie z pistoletu i boję się go. Jeżdżę na motocyklach i boję się tej jazdy. Właściwie mądrość polega na tym: ?Jeżeli przestajesz się tych rzeczy bać, to powinieneś od nich uciekać?. Myślę, że Dawid zgodziłby się, że to samo dotyczy Boga. Jeżeli przestajesz bać się Boga, to nie zakładaj, że masz z nim jakąś więź. Dawid kochał Boga i bał się Go. Jedną z przyczyn jego miłości do Boga (jak u mnie z lataniem, strzelaniem i jeżdżeniem na motocyklu) jest to, że Bóg jest Bogiem, którego należy się bać. Jego miłość do Boga była nie tylko nieodłącznie związana ze strachem przed Bogiem ? częściowo nawet została przez strach zdefiniowana.

Miłość bez strachu istnieje. Kochałem mojego dziadka, ale nigdy się go nie bałem. Kocham moją kawę, ale się jej nie boję (może powinienem, ale to już całkiem inna historia). Te z naszych działań, które nie zawierają strachu, nie stoją wysoko na naszej liście priorytetów. Prawdopodobne jest na przykład, że będziesz dziś przez jakiś czas oglądał telewizję, ale gdybym zapytał cię, co zamierzasz robić dzisiaj, prawdopodobnie byś tego nie wymienił. Jeżeli jednak masz zamiar skakać ze spadochronem, zaraz byś mi o tym powiedział. Kiedy strach się wzmaga, to tak samo rośnie nasza świadomość, koncentracja, uwaga dla szczegółów (zasad, reguł, mądrości i rady od osób bardziej doświadczonych) i uczenie się. Zastanówcie się nad tym, porównując oglądanie telewizji ze skokami spadochronowymi.

Zauważ, że jeżeli definiujesz swój strach przed Bogiem poprzez poważanie i szacunek, te rzeczy (zaznaczone na niebiesko) maleją albo całkowicie zanikają. Wydaje się, że miłość Dawida do Boga zawiera to 'banie się' I że ten strach jest częścią jego miłości do Boga. Sugeruję, że Dawid byłby mało zainteresowany Bogiem, którego nikt nie musi się bać.

Wiele naszych relacji z ludźmi zawiera strach. Nasza miłość do rodziców, małżonków, naszych dzieci, nawet bliskich przyjaciół, zawiera strach, bo ci ludzie mogą zrobić coś, co nas rani. Wiele relacji opartych na miłości cechuje wycofanie albo jakaś doza kontroli. Wydaje się, że miłość bez strachu jest gorszym rodzajem miłości (a co najmniej innym). Jeżeli mam pod kontrolą to, jak wygląda miłość, jak w przypadku poważania i szacunku, to nie ma żadnego strachu. Podejrzewam, że niektórzy rodzice nie chcą dyscypliny dla swoich dzieci albo nie sprzeciwiają się grzechom dorosłych dzieci, bo chcą miłości bez strachu. Sugeruję jednak, że jest to gorsza relacja, taka, gdzie świadomość, koncentracja, uwaga dla szczegółów (zasad, reguł, mądrości, rady) i uczenie się maleją albo całkowicie znikają.

Istnieje wiele innych przykładów:

? Słuchane dzisiaj kazania nie wywołują strachu. Jak długo pamiętasz kazanie z ostatniej niedzieli? Kiedy Jonatan Edwards wygłaszał swoją przemowę na temat ?Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga? ludzie siedzieli w strachu, nawet płakali, i pamiętali je do końca swojego życia.
Poziom uczenia się wzrasta wraz ze strachem.

? Często słyszymy księży albo pastorów mówiących, że dzisiaj młodzi ludzie nie są zainteresowani oddaniem i poddaniem władzy. W swoim nauczaniu nie wzywają więc do tych rzeczy. Wydaje się jednak, że młodzi ludzie dobrowolnie trenują różne dyscypliny sportu wymagające od nich zarówno oddania jak i podporządkowania się autorytetowi. Przez wieki młodzi ludzie zapisywali się do wojska i na szkolenia bojowe, które też ich wymagają. Co sprawia różnicę? Zarówno w sporcie jak i na szkoleniu bojowym występuje strach przed obrażeniami. Wydaje się, że oddanie zwiększa się wraz ze wzrostem strachu.

? Ewangelizacje, gdzie głosi się 'ewangelię sukcesu' albo gdzie promuje się łaskę bez żalu za grzech, albo też przesłanie 'Miłość wygrywa' ? doprowadziły do powstania wspólnot, które wiedzą mało, prawie nic o swojej wierze. Chrystus jednak i Jego ludzi do chrześcijaństwa, które odbiorcy mogli przypłacić życiem. Było niebezpieczne, kontr-ofensywne wobec kultury, dążące do prawdy i mówienia ludziom o Bogu-Człowieku, który wstał z grobu ? nie w sposób mistyczny, ale w rzeczywistym czasie w historii. Kościół rosnący wraz z ludźmi gorliwymi w uczeniu się, gotowymi na prześladowania, przywrócił chrześcijaństwo narodom, przyczynił się do powstania lokalnych wspólnot, głosząc ewangelię i umierając za swoją wiarę.
Miłość, oddanie, koncentracja i odwaga rosły wraz ze strachem.

Działanie bez strachu ma oczywiście swoją wartość. Może nam dać odpoczynek. Potrzebujemy go wszyscy. Lubię obejrzeć film zanim pójdę spać. Nie chcę wtedy myśleć albo się uczyć lub zapamiętywać coś. Po prostu chcę się rozluźnić.
Nie ma znaczenia, czy jest to jakiś szczególnie dobry film ? nie lubię filmów zmuszających mnie do myślenia. Bo nie chcę wtedy myśleć. Przez cały dzień muszę myśleć, a wieczorem chcę odpocząć!

Możemy odpoczywać czytając powieść, wychodząc do restauracji albo zajmując się jakimś hobby. Nawet niektóre relacje międzyludzkie są zorientowane na odpoczynek. Jednak najważniejsze relacje (i większość naszych ulubionych zajęć) zawierają pewnego rodzaju strach. Jeżeli definiujesz miłość poprzez 'nigdy nie miej powodu do przeprosin' albo 'wszystko, czego potrzebujesz, to miłość' albo 'Gdzie jesteś zawsze akceptowany', to raczej mało prawdopodobne, że będziesz miał relacje z ludźmi, które coś znaczą. Możesz znaleźć taką relację w barze, ale nie będzie cechować jej wiele świadomości, koncentracji, mądrości, rady i uczenia się. Nie zdefiniuje ona więzi z suwerennym, wszechmocnym, wszechobecnym, wszechwiedzącym, sprawiedliwym, świętym, wiecznym, nieskończonym, niezmiennym Bogiem.

 

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...