Biblia na temat pracy kobiet

? Czy właściwe jest to, że kobieta ma pracę poza domem?

? Czy kobieta może pracować poza domem, jeśli ma w domu dzieci?

? Jaka jest rola kobiety w domu?

Według statystyki Census Bureau, w USA żyją 32 miliony matek, z których 73% pracuje zarobkowo. Matki dzieci przedszkolnych stanowią najszybciej rosnący segment siły roboczej. W roku 1995 pracę miało o 63% więcej kobiet mających dzieci poniżej drugiego roku życia niż w roku 1980. Biuro Kobiet w amerykańskim Departamencie Pracy przewidziało, że w roku 2005 kobiety będą stanowić 47% siły roboczej.

Kobieta i jej praca

Pomyślmy o tych kobietach, które miały pracę poza domem. Debora pełniła w Izraelu funkcję sędziego (Księga Sędziów 4-5). Anna pracowała w świątyni (Ewangelia wg Łukasza 2,36-38). Tabita zajmowała się szyciem ubrań dla potrzebujących (Dzieje Apostolskie 9,36.39). Feba pracowała jako diakonisa (List do Rzymian 16,1-2). Bezimienna kobieta była w Abel efektywnym negocjatorem, rozmawiającym z Joabem o zdemaskowaniu zdrajcy, który ukrył się w jej mieście (II Księga Samuela 20,16-22). Nie zapomnijmy też o Rahab.

Widać jasno, że kobiety opisane w Biblii pracowały i w domu, i poza nim. A kobiety mające w domu dzieci? Przytłaczającej ilości przykładów nie ma. Lidia była sprzedawczynią purpury. Została ochrzczona razem z członkami swojej rodziny. Najprawdopodobniej miała dzieci w domu, ale Biblia tego nie mówi (Dzieje Apostolskie 16,14-15). Świetna kobieta z Księgi Przysłów 31 myśli o roli - kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnicę (31,16). Płótno wyrabia sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi (31,24). Bazując na tych fragmentach, trudno byłoby obstawać przy tym, że kobieta nie powinna pracować poza domem, szczególnie, kiedy ma dzieci.

Przyjrzyjmy się jednak temu, co na ten temat ma do powiedzenia apostoł Paweł. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swoim mężom - aby nie bliźniono słowu Bożemu (List do Tytusa 2,3-5).

Chciałabym zaznaczyć, że Biblia nie mówi, że grzechem jest pracować poza domem wtedy, kiedy masz w domu dzieci. Z drugiej strony nie znaczy to, że zawsze taki wybór jest po myśli Bożej. Z drugiej strony jednak fakt, że matka, która decyduje zostać w domu z dziećmi, wcale nie oznacza, że będzie bogobojną matką. Ważne jest to, żeby -zanim podejmie decyzję o pracy - rozumiała, jaka jest jej - określona przez Biblię - odpowiedzialność. W pierwszym rzędzie jednak musi mieć na uwadze swoje dzieci.

Jej dzieci

Księga Powtórzonego Prawa podaje nam wiele szczegółów pomocnych w odpowiedzi na nasze pytanie. Bóg, przemawiając do przywódców pokoleń izraelskich (5,23), nakazał im: Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu,   czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (6,7). Dwie ważne rzeczy wynikają z tych wersetów:

(1)  Bóg podkreśla fakt, że uczenie dzieci ma się odbywać stale; nie tylko wtedy, kiedy siedzą, chodzą, leżą i wstają, ale ciągle, kiedy rosną i rozwijają się.
(2)  Przykazanie dla starszych, by uczyli synów Izraela, nie mówi o tym, że córki nie mają być nauczane (Psalm 144,12), ale że pilnowanie tego jest obowiązkiem synów Izraela - to znaczy ojców.

Jej odpowiedzialność

Wychowanie dzieci jest obowiązkiem przede wszystkim ojca, jednak matka też jest w to zaangażowana (Księga Przysłów 1,8-9; 6,20). W dodatku, ucząc dzieci, ma je kochać (List do Tytusa 2,3-5). W temacie pracy pomocna jest ks. Przysłów. Doskonała żona żywność sprowadza z daleka i żywność rozdziela domowi (31,14-15). Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata (31,21). Bada bieg spraw domowych (31,27). Według Księgi Przysłów 31 jej obowiązki można podsumować słowem ?gospodarstwo domowe? lub ?domownicy?. Słownik Webstera określa domowników jako tych, którzy ?żyją w jednym domu?; a gospodarstwo domowe to ?dom i jego sprawy? . Księga Przysłów aż cztery razy gospodarstwo to nazywa ?jej?.

Według kultury świeckiej to mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie, a kobieta za dzieci. Nic dziwnego, że stanowi to dokładne przeciwieństwo Bożego poglądu na obowiązki żony i męża.Powróćmy do pytania początkowego: Czy kobieta może pracować poza domem, jeśli ma dzieci? Stwierdziliśmy już, że nie możemy powiedzieć, iż jest to złe. Chociaż, skoro jest odpowiedzialna za utrzymanie domostwa, ma w zakresie obowiązków staranie o jedzenie, ubrania i dzieci. Dlatego, jeżeli jakakolwiek część domostwa jest zaniedbana z powodu pracy kobiety, to nie wypełnia ona swoich zobowiązań jako żona i matka. Te muszą mieć pierwszeństwo przed pragnieniem lub potrzebą posiadania pracy. W kwestii ?potrzeby? pracy wszystkie musimy być bardzo uważne i uczciwe przed Bogiem, kiedy odpowiadamy na pytanie: Czy musisz pracować czy chcesz utrzymać pewien poziom życia?

Jej cel

Trzeba rozważyć jeszcze jedną rzecz. Dlaczego została stworzona kobieta? Według Księgi Rodzaju 2,18 - jako pomoc dla mężczyzny. Dlatego powinna wziąć to pod uwagę w odniesieniu do dzieci - że jest pomocnikiem. Innymi słowy, w czasie, gdy mąż jest w pracy [pamiętajmy, praca nie jest dla mężczyzny sprawą wyboru ? Księga Rodzaju 3,17. Tak więc ojciec będący w domu jako ?pan mama? i matka pracująca na utrzymanie rodziny nie jest wyborem dokonanym na podstawie Biblii], żona powinna zajmować się dziećmi w taki sposób, który pokazuje, że pomaga mu w jego zadaniu uczenia i wychowywania ich. W gruncie rzeczy każda rodzina musi wypracowywać sobie swój model w tej sprawie. Pytanie, na które powinniście sobie odpowiedzieć to:

Co jest najlepsze dla duchowego dobrobytu naszej rodziny?

Pamiętajmy, że jeśli kobieta decyduje się pracować poza domem (albo w domu) i cierpią na tym jej obowiązki żony i matki, będzie za to ponosić odpowiedzialność. Jeżeli żona chce iść do pracy lub jej mąż wywiera presję, by poszła (wtedy muszą wymyślić i znaleźć coś dla dzieci), a rezultatem tego jest brak wychowania w sposób biblijny, będzie za to odpowiedzialny mąż (II List do Koryntian 5,10).

A oto kilka pytań do dyskusji:

? Czy matka powinna iść do pracy w sytuacji, kiedy pozostawanie w domu doprowadza ją do upadku (lenistwo, plotkowanie, itp.)?
? Czy kobiety powinny pracować po to, żeby móc umieścić swoje dzieci w chrześcijańskiej szkole?
? Czy kobiety powinny pracować, bo obawiają się, że ich mężowie mogą je opuścić?
? Jak myślisz, co usiłował przekazać Paweł w Liście do Tytusa 2,3-5? Jak porównasz to z opisem świetnej żony z Księgi Przysłów 31,10-31?
? Jak myślisz, dlaczego większość kobiet pracuje? Czy robią to po to, by służyć swoje rodzinie, czy też mają na celu uzyskani niezależności od swojej rodziny (lub zrobienie kariery)? A może czują presję ze strony małżonka lub rówieśniczek?
? Czy właściwe jest zatrudnianie kogoś innego, by prowadził gospodarstwo domowe i opiekował się dziećmi, skoro żonę tak zajmuję praca?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy właściwe jest to, że kobieta ma pracę poza domem?
O: Nie ma w Biblii ani jednego wersetu zabraniającego kobiecie pracować poza domem. Są raczej liczne przykłady kobiet, które tak pracowały.

P: Czy kobieta może pracować poza domem, jeśli ma w domu dzieci?
O: Może, jeśli wypełnia swoje obowiązki jako żona i matka. Chociaż właściwie należałoby zapytać: ?Co jest bliższe sercu Bożemu?, a NIE: jak mogę usprawiedliwić to, co robię?

P: Jaka jest rola kobiety w domu?
O: Jako matka przede wszystkim powinna być pomocą dla swojego męża (Księga Rodzaju 2,18). Ma także kochać swoje dzieci (List do Tytusa 2,3-5), jak również prowadzić gospodarstwo domowe (Księga Przysłów 31,10-31).

 

Autorka: Rebecca S. May

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...