Dobrobyt a chrześcijaństwo

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Z serii: Krótko i na temat:

Dobrobyt na Zachodzie a chrześcijaństwo - co mają ze sobą wspólnego?

Dr Dawid A. DeWitt

Rozmawiając z Apostołami w wieczerniku Jezus powiedział:

J 15:18-19 Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wcześniej niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was, jako swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Często się słyszy opinię, że Zachód dorobił się dobrobytu i powodzenia z powodu zakorzenienia w biblijnym chrześcijaństwie. Teoria ta dochodzi ostatnio do prognozowania, że skoro Zachód porzuca aktualnie swoje chrześcijańskie korzenie, to przez to rozpoczyna ?własnoręczne? niszczenie swojego dobrobytu.

Z całym szacunkiem wobec osób wyznających ten pogląd chciałbym poniżej wykazać, że odwraca on do góry nogami przedstawioną nam przez Boga w Biblii koncepcję życia chrześcijańskiego.

Jezus i Jego Apostołowie jednoznacznie przepowiadali, że chrześcijanie będą znienawidzeni przez świat.
Nigdy nie zapowiadali chrześcijanom dobrobytu. (Jan 15:18; 17:14; Rzym 12:2; 1 Kor 1:20-28; 2:12; 3:19; 4:13; Jakub 4:4; 2 Piotra 1:4; 1 Jana 2:16-17). Chrześcijanie dostali zadanie przekazania Dobrej Nowiny temu światu, (co miało być i stało się powodem ich znienawidzenia). Ewangelia nie jest źródłem dobrobytu. Oczywiście, każda religia, jak i każdy system społeczny wnoszące porządek w chaotyczne życie danego narodu, doprowadzą do większego dobrobytu. Nie ma jednak dowodu na to, żeby chrześcijaństwo w przynoszeniu dobrobytu było jakoś wyjątkowe. Problem związany z traktowaniem chrześcijaństwa jako źródła rosnącego dobrobytu polega na usprawiedliwianiu materializmu chrześcijan i tak zwanych chrześcijan.

 

Pan Bóg wyraźnie przepowiedział w Biblii, jak będzie się rozwijać cywilizacja zachodnia, czyli Zachód. Rozwój Zachodu został przedstawiony w postaci posągu pokazanego przez Boga Nabuchodonozorowi i wyjaśniony oraz opisany w księdze Daniela, rozdział 2. Pan Bóg przez Daniela powiedział Nabuchodonozorowi ( w VI w. przed Chrystusem), że Imperium Babilońskie jest pierwszym z serii imperiów, że po nim będą imperia perskie, greckie, rzymskie a na koniec imperium Antychrysta zwane również Babilonem (Daniela 2,40nn, Apokalipsa 18).
Starożytnemu Babilonowi zawdzięczamy 60 minut w godzinie, 60 sekund w minucie, kompas z 360 stopniami.
Po Imperium Medo-Persów z V wielu przed Chrystusem odziedziczyliśmy koncepcje kodeksów prawnych regulujących życie społeczne.

Grecy (tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles) z V i IV w przed Chrystusem wypracowali i przekazali nam logikę, filozofię, demokrację, nauki przyrodnicze oraz historię.

Rzym (od r.50 przed Chrystusem do 450 po Chr.) rozwinął system dróg i mostów, kanałów, akweduktów; teatry i różne rodzaje sztuki.

Twórcami tego całego dorobku byli poganie, bałwochwalcy, na których Boże wartości z Biblii nie miały żadnego wypływu. Babilończycy, Medo-Persowie, Grecy i Rzymianie byli jednoznacznie bałwochwalcami, w seksie byli niemoralni. A przyczynili się do rozwoju cywilizacji zachodniej, podobnie jak postmodernistyczni maniacy komputerowi z naszych czasów ? też pozbawieni wpływu Bożych wartości opisanych w Biblii.

Rosja przyjęła chrześcijaństwo w roku 988 i przez ponad tysiąc lat była zacofanym krajem. Kraje Afryki centralnej są chrześcijańskie i nie bardzo dorobiły się dobrobytu. To samo tyczy się Ameryki Południowej i Centralnej.

Czy mamy uwierzyć, że rozwój techniki komputerowej i internetu w miejscach takich jak Dolina Krzemowa, że postępy w badaniach medycznych, że postęp w technologiach lotniczych i kosmicznych dokonuje się pod większym wpływem chrześcijańskich wartości opisanych w Biblii, pod większym wpływem, niż wpływ tych wartości na np. amiszów, baptystów, czy zakony kontemplacyjne? Nie wydaje mi się!

Chrześcijaństwo, to zdefiniowane w Biblii, prowadzi do upodabniania się do Jezusa a nie do społecznego dobrobytu.

Jezus powiedział o swoich naśladowcach:

Oni nie są z tego świata tak jak i Ja nie jestem z tego świata (Jana 17,6)

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...