Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji przebaczenia. Wszyscy czytamy powieści lub oglądaliśmy filmy, gdzie ofiara ma wybrać między zemstą a przebaczeniem.  Bohaterowie zwykle wybierają zemstę, ponieważ opowieść jest wtedy bardziej ekscytująca. Niemniej jednak świecki świat zwykle poleca przebaczenie, z uzasadnieniem, że na dłuższą metę jest łatwiej. Nie jestem pewien, czy to prawda.

Kiedy jesteś ofiarą jakiegoś wykroczenia, stajesz się dojmująco świadomy, że na świecie nie ma sprawiedliwości. Kiedy wyrządzę ci krzywdę i proszę cię o przebaczenie, to proszę cię wtedy, byś zaakceptował cierpienie pochodzące z konsekwencji moich czynów. Proszę o pogwałcenie sprawiedliwości. Zwykle linia jest taka: “Zemsta nie przywróci osoby kochanej” (albo czegoś, co zostało ci zabrane). Osoba, która dąży do zemsty nie robi tego, ale zaspokaja swoje poczucie sprawiedliwości. Kiedy doznajemy krzywdy, pożądamy sprawiedliwości. I to jest właściwe. Sprawiedliwość jest tak samo właściwa jak prawda, świętość i miłość.

Przebaczenie narusza sprawiedliwość i pomnaża rany ofiary.

Zarówno odwet jak i przebaczenie mają niekorzystne konsekwencje.

Odwet jest zaproszeniem do odpłaty. To nie kończąca się spirala w dół, w której tkwią Palestyńczycy i Żydzi. Jest to rodzaj rasowo-religijnej krwawej wendety.
Przebaczenie jednak również ma niekorzystne konsekwencje. Oznacza życie ze zranieniem albo problemem przez resztę twojego życia, ze świadomością naruszenia sprawiedliwości.
Pamiętam, kiedy zostałem fałszywie oskarżony i ukarany przez dorosłego komendanta jako nastolatek w Civil Air Patrol. Wtedy odszedłem. Dokuczało mi to przez całe życie. Do dziś żałuję, że nie zwróciłem się do jego dowódcy. Teraz oczywiście rozumiem, że pomsta należy do Boga, ale nie ma dowodów, że przebaczenie jest dla ofiary łatwiejsze niż odwet, nawet na długi dystans.

Bóg nakazał Izraelitom przebaczać, a Jezus – to samo swoim uczniom. Przebaczenie w Biblii jednak nigdy nie oznaczało, że ignorowana będzie sprawiedliwość. Powodem, że człowiek wierzący ma przebaczać jest to, że Bóg by tego nie zrobił. Przebaczenie nie znaczy, że zapominam o tym. Ono znaczy, iż rozumiem, że Bóg by nie przebaczył.

Przebaczenie jest dobre tylko dlatego, że Bóg jest mściwy. Zobaczmy:

Iz 65:6 Oto mam przed sobą zapisane [wszystko].
Nie spocznę, dopóki im nie odpłacę,a odpłacę im pełną miarą.

Jr 51:24 Odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko zło wyrządzone Syjonowi na waszych oczach – wyrocznia Pana.

Ez 7:9 Oko moje nie okaże litości, nie będę oszczędzał, ale według twojego postępowania otrzymasz odpłatę, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie [ujawnione] i poznacie, że Ja jestem Pan, który uderza.

Rz 12:19 Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: POMSTA  DO MNIE NALEŻY, Ja odpłacę, mówi Pan

Kiedy chrześcijanie szukają przebaczenia zamiast odwetu, nie jest tak dlatego, że przeoczają grzech, ale ponieważ pozostawiają sprawiedliwość Bogu. Szukanie sprawiedliwości na własną rękę powoduje, że Bóg potraktuje cię zgodnie ze sprawiedliwością (Mt 7:2). I wierz mi: nie chcesz tego.

Przebaczenie z ewangelii to nie wiadomość, że Bóg przeocza grzech. Ludziom jest przebaczone, ponieważ grzech został zapłacony, nie przeoczony. Powód, dla którego Jezus musiał umrzeć, było to, że Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość wymaga sądu i kary. Święty charakter Boga wymaga tego. Tak więc, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił,

abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5:21).

autor:

Dave DeWitt

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...