Biblia na temat śmierci wierzących

? Dlaczego powinniśmy rozmawiać o śmierci?

? Dlaczego śmierć istnieje?

? Jak Biblia opisuje śmierć wierzących?

? Jak powinniśmy podejść do sprawy swojej śmierci?

 

C. S. Lewis zauważył, że statystyki na temat śmierci robią wrażenie: jak dotychczas nikogo w nich nie brakuje! Śmierć jest pewna. Czeka na nas tak, jak konkretne piętro czeka na zgaszenie żarówki.

Dlaczego powinniśmy rozmawiać o śmierci?

Zwierzę nie wie, że pewnego dnia umrze. Ale człowiek wie. Ta wiedza wymaga od niego podjęcia decyzji za życia odnośnie przygotowania się do przyszłości. Zanim umrzesz, określasz dwie rzeczy: (1) Wieczność spędzisz: w niebie lub w piekle. Biblia mówi: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Ewangelia wg Jana 3,16).(2) Jaka to będzie wieczność dla ciebie jako wierzącego. Według Biblii jawne się stanie dzieło każdego ... ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę (1 List do Koryntian 3,11-15).

Dlaczego śmierć istnieje?

W ogrodzie Eden Bóg dał Adamowi przykazanie: z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz (Księga Rodzaju 2,17). Adam i Ewa zgrzeszyli nieposłuszeństwem Bogu i zjedli z tego drzewa (3,6). Rezultatem była śmierć ? duchowa śmierć (zostali oddzieleni od Boga i potrzebowali odkupienia przez krew Chrystusa (List do Rzymian 6,23 i 5,12-21) i fizyczna śmierć: prochem jesteś i w proch się obrócisz (Księga Rodzaju 3,19).

Różne podejścia do śmierci

Kanalizowanie to używanie duchowego medium lub psychiki do kontaktowania się z umarłymi. Demony potrafią spersonifikować zmarłego, by stworzyć iluzję, że żywi mogą porozumieć się z umarłymi. Biblia mówi, że ten, kto robi takie rzeczy jest obrzydliwy dla Pana (Księga Kapłańska 19,31; 20,6.27; Księga Powtórzonego Prawa 18,10-12; I List do Koryntian 10,19-21). Reinkarnacja mówi, że fizycznie umieramy wiele razy, ale nasz duch żyje w kolejnych cyklach. Biblia twierdzi natomiast: A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (List do Hebrajczyków 9,27). Doświadczenia z pogranicza śmierci należy oceniać bardzo ostrożnie i sprawdzać, czy pasują do biblijnych obrazów odchodzenia z tej ziemi. Szatan chce, żeby ludzie myśleli, iż więź z Jezusem nie ma nic wspólnego z pięknem i światłem oczekującym każdego, że nie ma sądu i oceny życia. Jego kłamstwo, w które większość wierzy, jest takie, że każdy będzie zbawiony. Zamiast polegać na słowach ludzi, którzy otarli się o śmierć, lepiej wierzyć Jezusowi, który naprawdę umarł i zmartwychwstał (Ewangelia wg Mateusza r. 27 i 28).

Strach przed śmiercią

Szatan nie ma władzy nad śmiercią w sensie określania dnia śmierci kogoś, ale posługuje się strachem przed śmiercią, by trzymać ludzi na uwięzi. Chrystus jednak przyszedł po to, aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli (List do Hebrajczyków 2,14-15). Dzięki Biblii, która mówi o tym, co dzieje się po śmierci, uczymy się prawdy. Chrystus mówi: i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (Ewangelia wg Jana 8,32). Mimo, że owad może nas przestraszyć, nawet jeśli nie ma już żądła, nie może nam zaszkodzić. Dlatego Paweł mówi: gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? (I List do Koryntian 15,55)

Co Biblia mówi o śmierci wierzącego?

Umierając, ujrzysz aniołów, których zadaniem jest eskortowanie cię do nieba. ... Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama (Ewangelia wg Łukasza 16,22). Moment, w którym opuszczamy ciało, jest chwilą, kiedy bezpośrednio idziemy do Jezusa, by być z Nim: ... chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana (II List do Koryntian 5,8).Paweł mówił o swojej śmierci jako o oddzieleniu od tego życia (II List do Tymoteusza 4,6) i pójściu do lepszego miejsca. Wyraził to następująco: pragnę odejść, a być z Chrystusem (List do Filipian 1,23).

Paweł mówił o śmierci jako o zwinięciu namiotu - miejsca tymczasowego zamieszkania, by udać się do naszego wiecznego domu. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. (II List do Koryntian 5,1). Śmierć jest konieczna, bo ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego. Musimy opuścić śmiertelne ciała [...] W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. [...] Trzeba, ażeby to, co śmiertelne przyodziało się w nieśmiertelność (I List do Koryntian 15,50-55).

Śmierć Chrystusa jako przykład umierania

Jezus nie prosił nas, byśmy poszli tam, gdzie On przedtem nie był (Ewangelia wg Jana 13,36; List do Hebrajczyków 6,19-20).

(1) Umarł z właściwym nastawieniem - mieszaniną smutku (Ewangelia wg Mateusza 26,38) i radości (List do Hebrajczyków 12,2). Nie powinniśmy się czuć winni, czekając na śmierć z  obawą. Na noc przed horrorem śmierci na krzyżu Chrystus przeszedł przez emocjonalną agonię. Kiedy spojrzymy poza atak serca na przyszłą chwałę, jest to powodem do radości. Odejście napawa smutkiem, ale wejście przynosi radość.

(2) Umarł we właściwym czasie - dokładnie wtedy, kiedy zaplanował Bóg (Ewangelia wg Jana 13,1). Nasza śmierć jest tak samo skrupulatnie zaplanowana, jak śmierć Chrystusa (Księga Koheleta 3,1-2). Bóg ma pod kontrolą choroby i trzyma w ryzach niegodziwych. Śmierć może mieć nieskończoną liczbę przyczyn, ale ostateczną jest Bóg. Nie potrafisz zrobić nic, żeby zmienić Jego rozkład jazdy.

(3) Umarł w sposób właściwy. Istnieje wiele sposobów umierania ? choroba, wypadki, morderstwo, samobójstwo, itp. Okoliczności śmierci różnych osób są różne. Dla Chrystusa Bóg zaplanował horror krzyża. Czas i rodzaj naszej śmierci są też w Jego planie. Chrystus powiedział: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. (Ewangelia Mateusza 10,28). Jeżeli boimy się Boga, nie musimy bać się niczego więcej.

(4) Zmarł z właściwym oddaniem. Śmierć może być czasem ufności Bogu. Ostatnie zdanie Chrystusa brzmiało: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. (Ewangelia Łukasza 23,46). Nasza przyszła egzystencja nie leży w rękach lekarzy, choroby lub pijaka, który spowodował nam wypadek na autostradzie. Nasza śmierć jest w rękach Boga Wszechmogącego, który może użyć każdego środka, jakiego chce ? również powyższych ? by zanieść nas do nieba, byśmy byli tam z Nim na zawsze. Karol Spurgeon powiedział: ?Nie proś o łaskę śmierci przed momentem śmierci. Proś o żywą łaskę i wywyższaj Chrystusa ... łaskę śmierci otrzymasz, kiedy czas nadejdzie.? Żalu i smutku nie da się uniknąć. Ale my nie smucimy się jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei (I List do Tesaloniczan 4,13). D. L. Moody stwierdził przed swoją śmiercią: ?Niedługo przeczytacie w gazetach, że Moody umarł. ... Nie wierzcie w to ... bo w tym momencie będę bardziej żywy niż kiedykolwiek.?

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Dlaczego powinniśmy rozmawiać o śmierci?

O: Żeby przygotować się na wieczność.

P: Dlaczego istnieje śmierć?

O: Jest karą za grzech.

P: Jak Biblia opisuje śmierć wierzących?

O: Jako powrót do domu, by być z Chrystusem.

P: Jak powinniśmy podejść do sprawy swojej śmierci?

O: Jak ci, którzy żyją w zaufaniu do Boga, wiedząc, że czas i sposób umierania są w Bożych rękach, tak, jak powiedział Chrystus: Ojcze, w twoje ręce polecam mojego ducha.

 

Autor: Ellen DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...