Ja i moi chrześcijańscy przywódcy

O traktowaniu przywódców chrześcijańskich wg listu do Hebrajczyków:

garść obserwacji, interpretacji i 3 propozycje zastosowań

List do Hebrajczyków 13,7 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! 13,8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki! ?

 

? 13,17 Ufajcie[ = peitho [zobacz przypis na końcu] waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne...

Mamy o przywódcach 1 pamiętać, 2 myśleć o końcówce ich życia, 3 naśladować ich wiarę, 4 ufać im, 5 być im uległymi oraz 6 nie powodować ich smutku. A to wszystko w kontekście wiecznie niezmiennego Jezusa.

Najpierw musimy tych przywódców zidentyfikować. Polecenie: Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże?można rozumieć:

 

A. Z grupy wszystkich naszych prawdziwych i formalnych przełożonych mamy wybrać tych, którzy przekazywali nam słowa Jezusa i Jego natchnionych autorów Biblii. [z rodziny, kolegów, z grupy proboszczów, pastorów, liderów grup modlitewnych, animatorów itd.]

 

B. Ci, którzy przekazywali nam słowa Jezusa i Jego natchnionych autorów Biblii, są naszymi prawdziwymi przywódcami [dziadek, sąsiad, kolega po fachu, może proboszcz itd. konkretnie uczący mnie o Jezusie.]

 

Sugeruję, że w kontekście Jezusa, który: wczoraj i dziś, ten sam także na wieki; i który powiedział: Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Ewangelia wg Mateusza 23,8), formalna tytułomania odpada. Tytuł osoby jest nieważny. Ważne, czy mnie karmi wypowiedziami Jezusa. I to jest jedyny przywódca kościelny, o jakim warto, ale i koniecznie trzeba nam myśleć.

 

Propozycja zastosowania nr 1: spisz sobie na kartce, kto w ostatnich dniach/miesiącach mówił do Ciebie słowa Jezusa z Ewangelii czy słowa innych jego pisarzy ze Starego lub Nowego Testamentu? W ten sposób zidentyfikowałeś swoich przywódców.

 

Propozycja zastosowania nr 2: Jeżeli nikt się nie załapał, to pomyśl, kogo mógłbyś okresowo prosić, by zainspirował Cię czymś, o czym sobie ostatnio czyta i myśli w Biblii? W ten sposób spróbujesz znaleźć przywódców.
Teraz, po ich zidentyfikowaniu i wybraniu, musimy chcieć przymierzyć się do 6 poleceń służbowych, jakie na ich temat, przez autora listu do Hebrajczyków zapwoiedział Duch Święty

.

 

Propozycja zastosowania nr 3: Wypełnij sobie poniższą tabelkę: (całe Pismo jest do stosowania, więc nie mamy wyboru?)

 

 

Kto głosił / przekazuje mi Słowo Boże?
/ imię i nazwisko /
1 Czy mógłbym o nim zapomnieć? 2 Co on pod koniec życia / ostatnio istotnego, jako chrześcijanin robił? 3 Jak mogę naśladować jego wykazaną w tej końcówce wiarę? 4 Jak okazać mu zaufanie? 5Jak być mu uległym? 6 Jak mógłbym go zniechęcić? Więc wobec tego?

 

 

Autor: Aleksander Gillner


 

[i] peitho: 52x w NT; w HBR: ufać, wierzyć, polegać 2,13  i znowu: "Ja będę w Nim pokładał ufność", i znowu: "Otom ja i dzieci, które mi dał Bóg". (Jezus do Ojca); Hbr 6,9  O was, umiłowani, chociaż tak mówimy, mamy jednak lepsze mniemanie, które pozwala ufać w wasze zbawienie. Interlinearka: Rz 2,8 tym zaś, którzy są oporni i nie poddają się prawdzie, lecz ulegają nieprawości ? nieprzejednane zagniewanie. Ga 3,1 O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany? Ga 5,7 Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie?

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...