Sprawa zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu

  • Czy zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem historycznym?
  • Czy uczniowie wymyślili zmartwychwstanie, by podtrzymać swoją wersję?
  • Gdzie jest ciało Jezusa?

Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z wydarzeń, o których większość ludzi mówi, że należy przyjąć je wiarą albo nie przyjąć. Nie jest to jednak coś, co należałoby poddać racjonalnemu badaniu. Po przestudiowaniu tematu doszedłem  do wniosku, że dowody na historyczność zmartwychwstania są dobre i godne uwagi.

Myślę, że jeżeli Nowy Testament mówi prawdę, zmartwychwstanie było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ? bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach (1 Kor 15,17). Według Nowego Testamentu, jeżeli Jezus nie ożył, to nie był tym, za kogo się podawał i dlatego jego upokorzenie nie miało żadnej wartości.

Dlatego, że jest to ważne, twierdzę, że zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem godnym przyjęcia tylko przez wiarę (chociaż może być przyjęte tylko przez wiarę). Posiadając historycznie pewne, oryginalne dokumenty ? zapis Nowego Testamentu, zupełnie rozsądne jest przyjęcie zmartwychwstania na podstawie zbadania pisanych dowodów na to, że wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa są faktami historycznymi.

Dowód na zmartwychwstanie Jezusa może być przeprowadzony w czterech częściach:

(1) Śmierć i pogrzeb Jezusa

Co do faktu śmierci Jezusa na krzyżu zgodna jest ogromna większość uczonych zajmujących się Nowym Testamentem. Potencjalnie niemożliwe było przeżycie po tak surowym biczowaniu  i przejściu przez ukrzyżowanie. Mając też świadectwo dokumentów składających się na Nowy Testament, jak również inne zewnętrzne źródła, zupełnie rzeczowy jest wniosek, że Jezus umarł na krzyżu, a następnie został pogrzebany przez Józefa z Arymatei w jego osobistym grobie.

Wielkie znaczenie ma usytuowanie tego grobu. Jeżeli miejsce pochowania Jezusa było znane zarówno Żydom jak i chrześcijanom (jest wysoce prawdopodobne, że ludzie wiedzieli, gdzie znajduje się grób będący własnością Józefa, bo był on bogatym członkiem Sanhedrynu), to w momencie, kiedy uczniowie zaczęli ogłaszać w Jerozolimie zmartwychwstanie Jezusa, grób musiał być pusty. Niemożliwe byłoby ogłaszanie zmartwychwstania zmarłego, jeżeli wszyscy wiedzieli, że jego ciało tam jeszcze leży.


Fakt, że Józef z Arymatei pochował Jezusa, jest wysoce prawdopodobny, ponieważ był on członkiem Sanhedrynu. Ponieważ w kręgach pierwszych chrześcijan panowała uraza do Żydów z powodu tego, że potępili Jezusa, niemożliwe jest, by uczniowie wymyślili sobie opowieść o pogrzebie z honorami urządzonym przez wrogów (Sanhedryn), lub też że wymyślili postać Józefa z Arymatei, nadali mu imię, umieścili go w Sanhedrynie i powiedzieli, że był odpowiedzialny za pogrzeb. Sanhedryn był zbyt dobrze znany, więc umieszczenie w nim fikcyjnej postaci lub rozpowszechnienie fałszywej wiadomości o jednym z jego członków było nie do przyjęcia.

Po drugie, nie ma żadnej innej historii o pogrzebie. Gdyby ta znana przez nas była legendą, spodziewalibyśmy się  jej śladów w innych, ?konkurencyjnych? opowiadaniach. Takich jednak nie ma. Dlatego historia pogrzebu i jej wiarygodność jest ważnym elementem dowodu na zmartwychwstanie. Historia ta to przedstawienie pewnych, ustalonych faktów na temat Jezusa. Paweł potwierdza ją w swoim materiale źródłowym (1 Kor 15), tak samo Marek (Mk 15). Mamy tu więc podwójne zaświadczenie o faktach. Z dowodów jasno wynika, że Jezus z Nazaretu umarł na krzyżu i był pochowany.

(2) Pusty grób

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia dwie z naśladowczyń Jezusa znalazły pusty grób (Mt 28). Ten fragment ewangelii jest również wcześnie i dobrze poświadczony. Dlatego nie mógł być legendą powstałą dziesiątki lat później.

Świadectwo kobiet

Fakt, że kobiety odkryły grób, jest wysoce prawdopodobny. Świadectwo kobiet w tamtej kulturze było uznawane za niegodne uwagi. Kobiety nie mogły być nawet świadkami w sądzie, bo uważano ich świadectwa za całkiem nieprawdopodobne. W świetle tego w każdej legendzie ludzie, którzy coś odkryli musieli być mężczyznami. To, że kobiety były głównymi świadkami pustego grobu, najlepiej wyjaśnia fakt, który potwierdza ewangelia, że uczniowie byli odkryciem kobiet mocno zakłopotani.

w każdej legendzie ludzie, którzy coś odkryli musieli być mężczyznami.

Najstarsze polemiki żydowskie nasuwające wniosek, że grób był pusty

Kiedy uczniowie zaczęli mówić o zmartwychwstaniu, Żydzi powiedzieli, że to uczniowie ukradli ciało Jezusa. Fakt istnienia natychmiastowych polemik żydowskich dowodzi tego, że jest to reakcja na fakt pustego grobu. Mamy więc tutaj dowód ze strony antagonistów, że ciała tam nie było.

Grób Jezusa nie doczekał się żadnej czci

W Palestynie w czasach Jezusa istniało co najmniej pięćdziesiąt grobów proroków albo świętych ludzi. Były to miejsca otoczone szczególną czcią. Mimo to nie ma żadnego dowodu, że ta praktyka kiedykolwiek dotyczyła grobu Jezusa. Skoro był to zwyczaj i skoro osoba Jezusa była odpowiednim obiektem czci, dlaczego praktyka ta nie miała miejsca przy jego grobie? Najrozsądniejsza odpowiedź brzmi tak, że nie było tam ciała Jezusa i dlatego jego grób nie stał się miejscem zasługującym na taki szacunek. Między innymi jest to argument, na podstawie którego większość krytyków zgodnie twierdzi, że grób Jezusa był pusty.

(3) Fakt, że widziano Jezusa

Przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach jednostki i grupy ludzi twierdziły, że widziały Jezusa po jego śmierci. Fakty te są potwierdzone przez listę świadków podanych przez apostoła Pawła w 1 liście do Koryntian r. 15. Paweł cytuje wiadomości pochodzące z pierwszego pięciolecia po ukrzyżowaniu.

Dowód na to, że Jezus się pojawiał, jest fantastyczny. Ukazywał się nie jeden raz, a wiele razy i to nie jednej osobie ale wielu, nawet grupom, nie w jednym miejscu ale w różnych, nie tylko wierzącym ale i niewierzącym, sceptykom jak i

wrogom. Jest wysoce nieprawdopodobne, by wszyscy ci ludzie mieli halucynacje, w których widzieli żywego Chrystusa, jak to sugerowali niektórzy sceptycy. O spotkaniach z Jezusem po jego zmartwychwstaniu relacjonują również ewangelie, tak więc mamy wielokrotne potwierdzenie tych samych historii.

(4) Początek chrześcijaństwa

Najwcześniejsi uczniowie Jezusa wierzyli, że Jezus wstał z grobu pomimo, ze mieli wiele argumentów przemawiających za nieprzyjęciem tego faktu. Jaka była ich sytuacja po ukrzyżowaniu: a) ich przywódca nie żył i u Żydów nie istniało pojęcie śmierci Mesjasza, a tym bardziej jego zmartwychwstania, b) według prawa Starego Testamentu ten, kogo wieszano na krzyżu, musiał być heretykiem lub kimś przeklętym przez Boga (Pwt 21,33), c) w świadomości żydowskiej nie istniała nadzieja na to, by ktoś mógł ożyć przed zmartwychwstaniem , które będzie mieć miejsce przy końcu świata. A jednak ci pierwsi uczniowie byli tak przeświadczeni o tym, że Jezus wstał z grobu, że byli gotowi za to umrzeć. Z historii wiem, że tysiące ludzi umierało za coś, co według ich przekonania było prawdą, ale nie znam nikogo, kto chciałby umrzeć za coś, o czym wie, że jest fałszywe.


Dlatego twierdzenie, że uczniowie wymyślili historię zmartwychwstania po to, by podtrzymać swoją wersję, dowodzi i braku logiki, i zrozumienia ludzkiego instynktu samozachowawczego.

Fakty te uznaje dzisiaj większość krytyków Nowego Testamentu. Pozostaje jedynie pytanie: Jak je najlepiej wytłumaczyć? Obstaję przy tym, iż hipoteza, że Bóg ożywił Jezusa, jest najlepszym wyjaśnieniem faktów. Szczególnie, gdy porównamy ją z innymi hipotezami na temat tego, co stało się po ukrzyżowaniu. Dlatego ten, kto posługuje się rozumem nie może być zganiony za to, że dochodzi do wniosków na bazie dowodu, że w poranek wielkanocny zdarzył się boski cud.

Pytania i odpowiedzi

P: Czy zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem historycznym?

O: Na podstawie dowodów historycznych dojście do wniosku, że zmartwychwstanie zdarzyło się naprawdę, jest rzeczą uzasadnioną .


P: Czy uczniowie Jezusa wymyślili zmartwychwstanie, by podtrzymać swoją wersję?

O: Mając tak dużą wiedzę na temat ówczesnych wydarzeń i na temat ludzkiej natury, nieuzasadnione byłoby twierdzić, że cała ta historia została sfabrykowana.

P: Gdzie jest ciało Jezusa?

O: Wierzę, że posiadane dowody, jakimi są okoliczności tego wydarzenia czyli wyjaśnienie, że Bóg ożywił Jezusa, najlepiej odpowiada faktom. Przyczyną tego, że nie znaleziono jego ciała jest fakt,

że WSTAŁ Z GROBU!!

Autor korzystał z następujących prac:

  • Craig William Lane, Reasonable Faith, Chicago: Moody, 1984.
  • Craig William Lane, The Son Rises, Chicago Moody 1981.

Autor: Chuck May jest absolwentem Taylor Uniwersity. Pracuje w Szkole Uczniów organizacji Relational Concept.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...