ARGUMENTY PROWADZĄCE DO SZACUNKU DLA STWÓRCY

ANDREW MCINTOSH w Polsce:

NAUKOWE ARGUMENTY PROWADZĄCE DO SZACUNKU DLA STWÓRCY

Andrew McIntosh pracuje na uniwersytecie w Leeds w Anglii jako wykładowca termodynamiki i  jest naukowcem zajmującym się bioniką (dawniejsza biomimetyka - naśladowanie rozwiązań zaobserwowanych w budowie i funkcjonowaniu roślin i zwierząt). Są o nim artykuły w j. angielskim, niemieckim i polskim (w Polsce np. Młody Technik 5/2005)

W dniach od 8 do 11 grudnia 2008 Andrew McIntosh wygłosił 3 wykłady na wyższych uczelniach w Gliwicach i Katowicach oraz odbył dwa spotkania wieczorne dla zainteresowanych tematem chrześcijan. Jedna z wyższych placówek oświatowych wycofała zaproszenie po stwierdzeniu, że profesor występuje również w kościołach.

Dał się poznać jako człowiek z jednej strony wyraziście trzymający się Jezusa i wypowiedzi Boga Biblii, a z drugiej jako rzetelny naukowiec:

? Jako uczeń Jezusa wskazywał na Niego jako inżyniera?konstruktora precyzyjnych układów. Wykazał, na przykładzie fragmentów Biblii, że cała ta księga to rzetelne informacje od Boga, w tym również opis potopu.

? Jako naukowiec dzielił się rozległą, szczegółową wiedzą z zakresu własnych badań. Widać też było jego znajomość  argumentacji zwolenników ewolucji. Doskonale używał jej w odpowiedziach na zarzuty ewolucjonistów - konkretnymi danymi, nazwiskami, cytatami.

Odpowiedział wyczerpująco na wszystkie zapytania osób zainteresowanych ? dał argumenty wykazujące, że BADANIA NAUKOWE POTWIERDZAJĄ I ILUSTRUJĄ WYPOWIEDZI BOGA BIBLII ? nigdy im nie zaprzeczają.Ważniejsze myśli przekazane przez Andrew?a McIntosh?a to:

- Informacja nie jest materialna, nie może sama wyewoluować ani sama się stworzyć.
Informacja jest zależna od twórcy. Jej istotą nie jest nośnik, forma zapisu, czytelnik, słuchacz itp. Każda informacja ma nadawcę.

- Dinozaury znajdowały się na arce i były współczesne ludziom. Nie ma powodu, aby sądzić inaczej. (np. behemot z księgi Hioba, rysunki Indian Anasazi). Zwierzęta te były roślinożerne (przynajmniej do momentu pierwszego grzechu) i ludzie wielokrotnie malowali je na ścianach, podobnie jak inne zwierzęta. Wyginęły naturalnie, powoli ? i to nie wszystkie. Wiele żyjących dziś jaszczurów i krokodyli zostałoby uznanych za dinozaury, gdyby wyginęły wcześniej.

- Znajdowane szkielety ryb są dowodem na "szybki pochówek". W normalnych warunkach martwa ryba unosi się na powierzchni i jest całkowicie pożerana. Kompletne szkielety ryb są jednak znajdowane w tym, co uważa się za skały osadowe. Profesor podał dowód na to, że skały wcale nie osadzały się przez miliony lat - szkielet by nie przetrwał - musiał zostać nagle przysypany.

- W skałach osadowych (tych które osadzały się rzekomo przez miliony lat) znajdowane są stojące pionowo pnie drzew, tak że jeden pień przechodzi przez warstwy, które ? według ewolucjonistów - są odległe od siebie o tysiące lat. Oczywiste jest więc, że wszystkie te warstwy powstały jednocześnie, przywalając pnie.

- Faraday, Newton i Einstein twierdzili, iż niemożliwe jest, żeby świat nie został zaprojektowany przez inteligencję.

- Organizmy które według ewolucjonistów powinny być bardzo proste są tak naprawdę bardzo skomplikowane. Przykład: podwójne kalcytowe soczewki oka trylobita z Kambru.
Przypadek nie stworzyłby drugiej korygującej soczewki, a ewolucja nie mogła dojść do czegoś tak bardzo skomplikowanego.

- Ewolucja nie ma pamięci i ?nie wie? która mutacja się sprawdzi, a która nie.

- Pierwszy człowiek według ewolucjonistów (Lucy), ma większość cech charakterystycznych dla małpy a nie człowieka, nie miał np. ludzkich stóp.

- Powinno się doszukiwać prawidłowości w naturze, tak jak w poszukiwaniach obcych form życia (podczas gdy naukowcy stosują inne kryteria dla Ziemi i inne dla tego, co poza nią)

- Istnieje wiele śladów globalnej katastrofy (potopu): Wielki Kanion, zwierzęta pogrzebane w trakcie jedzenia i rodzenia, ogromne pokłady  węgla pochodzącego z tego samego okresu na całym świecie  (węgiel nie formuje się długo), szkielety ryb.

- Definicja maszyny: maszyna ma funkcję i wymaga precyzji ( w tej definicji mieszczą się też organizmy żywe i ich składowe). Maszyna działa, kiedy jest sprawna i kompletna.

- Na naszej planecie miała i ma miejsce adaptacja gatunków do zmieniającego się środowiska, ale nigdy nie miała miejsca ewolucja (w sensie: z małpy człowiek)

- Ptaki nie mogą pochodzić od gadów: mają inny, skomplikowany  układ kostny i mięśniowy, dzięki któremu latają. Posiadają płuca rurkowe przelotowe jednokierunkowe, a nie workowate dwukierunkowe jak gady i ssaki. Hipotetyczne formy pośrednie (zero dowodów na ich istnienie) nie mogłyby istnieć.

- Obserwujemy stworzenia typu żuk bombardier posiadający w odwłoku dyszę rozpylającą na agresora gaz pochodzący z wybuchów, szyszki otwierające się po dziesiątkach lat jedynie w dzień po pożarze ? ilustrujące, że stworzenia są od początku takie same - i żadna ewolucja nie była możliwa. Obserwacja tych stworzeń skutkuje

a) stwierdzeniem, że przebiegu wielu procesów (jeszcze) nie rozumiemy,
b) wieloma patentami i udoskonaleniami w lotnictwie, medycynie, kosmetykach ? z naśladowania tej cząstki wiedzy, jaką już posiadamy i rozumiemy.
c) szacunkiem i podziwem dla Konstruktora ? Jezusa.

Czego życzę czytelnikom tego Podsumowania.

Aleksander Gillner

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...