Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma błędne pojęcia na temat przebaczenia i złe pojęcie na temat chrześcijańskiej koncepcji przebaczenia.
Wszyscy czytamy powieści albo oglądamy filmy, w których ofiara musi wybierać pomiędzy odwetem a przebaczeniem.
Wydaje mi się, że świat poleca przebaczenie, ponieważ w dłuższym dystansie jest to łatwiejsze. Nie byłbym tak pewny, czy jest to prawda.

Kiedy jesteś ofiarą złego traktowania, stajesz się dojmująco świadomy, że na tym świecie nie ma sprawiedliwości.
Kiedy zrobię ci coś złego i proszę cię o przebaczenie, to tak naprawdę proszę o zgodę na cierpienie pochodzące z konsekwencji moich czynów. Proszę o pogwałcenie  poczucia sprawiedliwości. Linia jest wyznaczona: ?Odwet nie  jest rewanżowaniem się temu, którego kochasz? (lub coś w tym rodzaju). Jednak rewanżująca się ofiara nie próbuje tego robić. Zadowala ją własne poczucie sprawiedliwości. Kiedy jesteśmy źle traktowani, pragniemy sprawiedliwości. I słusznie. Sprawiedliwość jest tak samo słuszna jak prawda, świętość i miłość.
Przebaczenie pogwałca sprawiedliwość i zgarnia zranienia na ofiarę.

Zarówno odwet jak i przebaczenie mają przeciwstawne konsekwencje. Odwet prowokuje do rewanżu. Jest to niekończąca się spirala w dół, w której znajdują się na przykład Palestyńczycy i Żydzi. Każda akcja prowokuje reakcję. Kiedy naciśniesz na tłok strzykawki, zawartość wytryśnie.  Przebaczenie też ma niekorzystne konsekwencje.  Oznacza życie ze zranieniem albo z problemem do końca życia razem z poczuciem pogwałcenia sprawiedliwości. Przypominam sobie, kiedy jako nastolatek byłem fałszywie oskarżony i ukarany przez oficera  Kontroli Powietrznej. Po prostu odszedłem bez słowa. Jednak to ciągnęło się za mną przez całe życie. Do dziś życzyłbym sobie apelacji odnośnie tego oficera. Teraz oczywiście rozumiem, że zemsta należy do Boga, ale nie ma dowodu na to, że przebaczenie jest dla ofiary łatwiejsze niż rewanż, nawet na długi dystans.

Bóg nakazał Izraelitom przebaczenie, tak samo przykazał Jezus swoim uczniom. Przebaczenie w Biblii nigdy nie znaczyło jednak, że zignorowana będzie sprawiedliwość. Przyczyna, dla której człowiek wierzący miał przebaczyć jest taka, że Bóg by nie przebaczył. Przebaczenie nie znaczy, że zapomnę, ale to, że BÓG nie zapomni.

Przebaczenie jest dobre tylko dlatego, że Bóg dokonuje pomsty. Zauważ:

Iz 65:6 Oto mam przed sobą zapisane wszystko.
Nie spocznę, dopóki im nie odpłacę,
a odpłacę im pełną miarą

Jer 51:24 Odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei
za wszystko zło wyrządzone Syjonowi
na waszych oczach - wyrocznia JAHWE .

Ez 7:9 Oko moje nie okaże litości, nie będę oszczędzał,
ale według twojego postępowania otrzymasz odpłatę,
a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie ujawnione
i poznacie, że Ja jestem JAHWE, który uderza.

Rz 12:19  Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości,
lecz pozostawcie to pomście Bożej.
Bo napisano: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi JAHWE.

Kiedy chrześcijanie dążą raczej do przebaczenia niż do odwetu, to nie dlatego, że przeoczają grzech, ale dlatego, że pozostawiają Bogu oddanie sprawiedliwości. Szukanie jej na własną rękę powoduje, że zmuszasz Boga do traktowania ciebie według sprawiedliwości. Wierz mi, nie chciałbyś tego.

Przebaczenie zawarte w Dobrej Nowinie nie ogłasza, że Bóg przeocza grzech. Gdyby tak było, Jezus nie musiałby cierpieć i umierać.
On jednak to wykonał.
A to z tej przyczyny, że Bóg jest Bogiem pomsty.
Wymaga tego Jego święty charakter.
Dlatego wydał własnego Syna.

2 Kor 5:21            On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu,

abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

David DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...