Co zdarzyło się na Soborze w Nicei?

Co zdarzyło się na Soborze w Nicei?

Chuck May

 

Często jestem zagadywany przez krytyków chrześcijaństwa, którzy mówią, że w pierwszych stu latach istnienia kościoła Jezus postrzegany był jako dobry człowiek, nie jako Bóg. Było tak ? mówią ? do czasu Soboru w Nicei w roku 325, kiedy to głosowano na temat boskości Chrystusa i zaaprobowano to jako oficjalną doktrynę. Krytycy mówią, że Sobór w Nicei został zwołany przez cesarza Konstantyna, który potrzebował zjednoczonego chrześcijaństwa dla celów politycznych ? dzięki Chrystusowi będącemu Bogiem cesarz osiągnąłby ten cel. Tak więc z przyczyn politycznych chrześcijaństwo miało rzekomo wymyślić koncepcję, że Jezus jest Bogiem.

 

Teoria ta jest szeroko rozpowszechniona we współczesnej kulturze, od czasu wydania książki ?Kod Leonarda Da Vinci? w roku 2003. Na stronie 233 znajdujemy następujący dialog: Teabing powiedział: ?Konstantyn potrzebował wzmocnić nową tradycję chrześcijańską u zwołał zgromadzenie znane jako ?Sobór w Nicei? ? na nim debatowano nad wieloma aspektami chrześcijaństwa i głosowano ? nad datą Wielkanocy, nad zarządzaniem sakramentami i oczywiście nad boskością Jezusa.? ?Do tego momentu w historii Jezusa postrzegano jako śmiertelnego proroka, wielkiego człowieka, ale mimo to śmiertelnego?. ?Ustanowienie Jezusa Synem Bożym było oficjalnie zaproponowane i przegłosowane w Nicei?. Teabing idzie dalej i mówi, że głosowanie w celu ustalenia boskości Jezusa było ?stosunkowo blisko?.Co z tym zrobić? Czy boskość Jezusa jest stworzona przez kościół w roku 325, czy też dowody historyczne malują inny obraz? Poniżej znajdują się fakty na temat Soboru w Nicei wzięte od Euzebiusza, historyka obecnego na tym zgromadzeniu.

  1. Konstantyn rzeczywiście zwołał setki przywódców do Nicei, miasta w obecnej Turcji, jednak jego celem było zająć się nauczaniem Ariusza, który zaprzeczał boskości Chrystusa. O boskości Chrystusa nauczano już w kościele od setek lat. Nie było tak do roku 325, że zaprzeczanie boskości Chrystusa tak mocno rozprzestrzeniło się, że kościół musiał to rozpatrzyć.
  2. Nie było w Nicei głosowania ustalającego boskość Chrystusa. Teoria ta jest kompletną fikcją.
  3. Nicea przyjęła/wyklarowała, czego apostołowie uczyli o Chrystusie: że jest prawdziwym Bogiem w swojej boskości razem z Ojcem. Rezultatem takiego potwierdzenia było Credo Nicejskie.
  4. Przez zredagowanie i podpisanie Creda Nicejskiego, potępione zostało jako herezja nauczanie, że Chrystus nie był w pełni Bogiem. Na 318 uczestników 316 podpisało to Credo, potwierdzając, że Jezus był w pełni Bogiem.
  5. To ważne potwierdzenie doktryny miało miejsce, bo rozgłaszano fałszywy pogląd, że Jezus wcale nie był Bogiem. Zajmując się koncepcjami Ariusza, przywódcy wyjaśnili nauczanie biblijne, że Jezus w swojej nautze nie był jak Bóg. Nicea potwierdziła, że boska natura Chrystusa była taka sama (identyczna) jak natura Boga Ojca. Nie zostawiono ani skrawka poglądu o śmiertelności albo częściowej boskości Jezusa. Z kryształową czystością zebrani w Nicei oznajmili, że wierzą w Jezusa W PEŁNI  jako Boga.

 

Sam Jezus około roku 30 utrzymywał, że jest Bogiem. Jan zapisał Jego słowa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (10:30).Otaczający Go Żydzi dokładnie zrozumieli znaczenie tych słów, bo starali się zabić Go za bluźnierstwo.

 

Autorzy Nowego Testamentu w latach 50 ? 90 napisali o Jezusie, że był wielkim Bogiem i Zbawicielem (Tytus 2,13).

 

Po opuszczeniu sceny przez apostołów przywódcy wczesnego kościoła trwali przy twierdzeniu, że Jezus był Bogiem w ciele. Mocno trzymali się tego poglądu, nie chcąc mu zaprzeczyć, nawet w obliczu kary śmierci. Przykładem jest Ignacy (30-107), który w swoich listach użył następujących zdań: ?Jezus Chrystus nasz Bóg?, ?On jest Bogiem i człowiekiem?, ?który od wieczności był z Ojcem?. Polikarp (69-155) mówił o Jezusie jako ?naszym Panu i Bogu Jezusie Chrystusie?. Justyn Męczennik (100-165) powiedział o Jezusie ?który ? będąc pierwszym zrodzonym Słowem Boga, jest Bogiem?. O Jezusie Justyn powiedział: ?Bóg został zrodzony z dziewicy?. Tacjan (100-172): ?Bóg urodził się w postaci człowieka?. Ireneusz (120-202): Jezus był ?doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem?, ?nie zwykłym człowiekiem? ale prawdziwym Bogiem?.

 

Co więc z tym Soborem w Nicei? Wbrew wymysłom krytyków Nicea nie była zwołana z powodów politycznych, by stworzyć boskiego Jezusa. Celem Soboru było skonfrontowanie heretyckiej nauki o tym, że Jezus nie był w pełni Bogiem.

Nicea potwierdziła biblijne i historyczne stanowisko kościoła chrześcijańskiego ? że boska natura Jezusa Chrystusa jest identyczna jak natura Boga Ojca.

 

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...