Fundacja Wiary Tony Blair'a

Z serii: Krótko i na temat:

Fundacja wiary Tony Blair?a

dr David A. DeWitt

Św. Piotr przepowiedział:
Znaleźli się fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele,
którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył,
a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą,
przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami
(2 Piotra 2:1-2).

W piątek, 30 maja 2008, Tony Blair wygłosił przemówienie w Time Warner Centre w Nowym Jorku, zapoczątkowując tym Fundację Wiary Tony Blair?a. Oto kilka urywków z tej mowy
[Zdjęcie z www.topnews.in].

Globalizacja zbliża ludzi. Wzajemna zależność jest rzeczywistością. Ważną sprawą jest pokojowe współistnienie. ? Jeżeli wiara staje się siłą przeciwdziałającą, odciągającą ludzi od siebie, staje się niszcząca niebezpieczna. Jeżeli, przeciwnie, staje się narzędziem pokojowego współistnienia, uczącym ludzi żyć z różnicami, traktować różnorodność jako siłę, szanować ?drugiego?, to Wiara staje się ważnym czynnikiem sprawiającym, że XXI wiek działa. Taka wiara wzbogaca, daje informację, zapewnia wspólną bazę wartości i przekonań, tak,
by ludzie mogli mieć ze sobą dobre relacje.

Nie chcemy angażować się w doktrynalne dochodzenie. Nie chcemy podciągać różnych wiar do jednej wiary o najniższym zwykłym wspólnym mianowniku. Chcemy pokazać wiarę w działaniu. Chcemy stworzyć większe zrozumienie między wiarami poprzez spotkania ? Chcemy, aby ludzie jednej wiary czuli się komfortowo z osobami innej wiary, na podstawie tego, w co naprawdę wierzą a nie na podstawie tego, w co mogliby wierzyć ? Zaczynamy dzisiaj w powiązaniu z Uniwersytetem Yale. Szkoła Teologii i Szkoła Zarządzania Yale ma nowy kierunek o nazwie ?Wiara i globalizacja?. ? Dążymy ? do osiągnięcia cełów Milenijnego Rozwoju Narodów Zjednoczonych. ? mimo, że wyraźnie na bazie wiar pochodzących od Abrahama, to przy otwarciu na ludzi z szerszej społeczności wiar.

Chociaż istnieje aktualnie znaczna koncentracja ? co jest zrozumiałe- na ekstremizmie powiązanym z wypaczeniami właściwej wiary Islamu, w każdej z większych wiar są elementy ekstremizmu.
Ważne jest, aby popierani byli ludzie dobrej wiary zwalczający taki ekstremizm.

30 maja 200, ogłoszono, że Rick Warren zasiadł w Gronie Doradców Fundacji Wiary Tony Blair?a, co obiecuje włączenie wiar pochodzących od Abrahama do zwalczania niedomagań społecznych.

Tak więc ?

1. Jest to po prostu polityczna agenda postępowców zastosowana w religii. Dokopują religii poprzez stworzenie kierunku na Yale, jednej z najbardziej antybiblijnych szkół teologicznych. Mowa Blair?a jest zasadniczo tym samym, co powiedział Barak Obama w Berlinie, w lipcu 2008. W czym Obama jest podobny do antychrysta, w tym Blair ? do fałszywego proroka. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią (Ap 13:3-11).

2. ?Globalizacja? i ?współzależność? wymagają ?pokojowego współistnienia.? Dlaczego więc Jezus powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju,
ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką...
(u Mateusza 10:34-35)? Odpowiedź: Ponieważ Jezus wierzył w prawdę, nie w postmodernistyczny relatywizm.
Te religie, które Blair nazywa ?wiarami pochodzącymi od Abrahama? (judaizm, chrześcijaństwo i islam) stoją w diametralnej opozycji do siebie. Albo Jezus był Mesjaszem, albo nie był.
Albo muzułmanie powinni zabijać chrześcijan i Żydów, albo Koran jest w błędzie.
Sugerowanie, że te religie powinny pokojowo współistnieć, jest absolutnym nonsensem.

3. Blair mówi: ?W każdej większej religii są elementy ekstremizmu?. Tłumaczenie:
CHRZEŚCIJANIE EWANGELICZNI I INNI BIBLIJNIE WIERZĄCY NAŚLADOWCY JEZUSA SĄ TAK SAMO NIEBEZPIECZNI JAK MUZUŁMAŃSCY TERRORYŚCI.
OBIE GRUPY POWINNY BYĆ WYELIMINOWANE
.

4. Nie jest to ruch ekumeniczny, ale ruch tolerancji. Z elementem nietolerancji. Wypowiedzi Jezusa:
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie (J 14:6), i Piotra: nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4:12) nie mogą być tolerowane.
Nie jest to nic więcej, jak atak na przesłanie Dobrej Nowiny Jezusa i Jego apostołów.
Utrzymywanie, że Jezus nie jest jedyną drogą do nieba, jest kpiną z chrześcijaństwa.
Widocznie ?świadomy celu? Rick Warren świadomie zdecydował się na powiązanie z takim właśnie celem.

 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...