Zło dowodem na istnienie Boga

Hipoteza: Istnienie zła dowodzi istnienia dobrego Boga.

Ciepło. Istnieje wiele rodzajów ciepła. Możemy mówić o większym cieple, super-cieple, mega-cieple, bezgranicznym cieple, rozgrzaniu do białości, niewielkim cieple lub braku ciepła, ale nie istnieje nic, co nazywamy zimnem. Możemy obniżyć temperaturę do ?273,15 °C [ 459,67 °F] poniżej zera (czyli do 0 w skali Kelvina), co jest brakiem ciepła, ale niżej zejść się nie da. Nie ma czegoś takiego jak zimno; w przeciwnym razie bylibyśmy w stanie odnotować temperaturę niższą  od temperatury najniższej możliwej ?czyli ?273,15 °C.
Zero absolutne ?273,15 °C to całkowita nieobecność ciepła. Zimno to tylko słowo, którego używamy dla opisania nieobecności ciepła. Zimna nie potrafimy zmierzyć. Ciepło da się zmierzyć w jednostkach ciepła, ponieważ ciepło to energia. Zimno nie jest przeciwieństwem ciepła, jest po prostu nieobecnością ciepła.

Ciemność nie jest czymś, ale nieobecnością czegoś. Można mówić o niewielkiej ilości światła, normalnym świetle, jasnym świetle, pulsującym świetle, ale jeżeli nie ma stałego światła, to nazywa się to ciemnością. Ciemności nie da się zmierzyć. Gdyby się dało, bylibyśmy w stanie sprawić, że ciemność stanie się jeszcze ciemniejsza.

Życie. Nie istnieje  śmierć bez życia. Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, ale jego nieobecnością.

Dobro. Nie istnieje zło bez dobra. Zło nie jest przeciwieństwem dobra, ale nieobecnością dobra.
Dobroć (w odróżnieniu od ciepła oraz światła) wymaga istnienia osobowego bytu moralnego, którego nieoddzielną cechą (atrybutem) jest dobroć. Ostateczne źródło dobra może być nazywane Bogiem. Jeżeli ta istota byłaby i dobra i zła, to dobra nie dałoby się odróżnić od zła. W tym przypadku, ktokolwiek różnicuje dobro od zła, definiuje je ? będzie Bogiem.

Tak więc istnienie dobra wymaga istnienia Boga.
Bóg jest dobry (z definicji). To znaczy, To znaczy, że dobroć jest atrybutem Boga (czyli cechą nie dającą się oddzielić od Jego osoby). Zło nie jest przeciwieństwem Boga, to znaczy równą siłą rywalizującą z Bogiem. Zło jest nieobecnością Boga. Nie może być zła bez dobra.

Zimno potwierdza istnienie ciepła. Nie istnieje zimno bez istnienia ciepła.
Ciemność potwierdza istnienie światła. Nie istnieje ciemność bez istnienia światła.
Kłamstwo potwierdza istnienie prawdy. Nie da się kłamać gdyby nie było czegoś, co jest prawdą.
Niemoralność potwierdza istnienie moralności. Nie da się być niemoralnym, jeśli nie ma moralności.
Śmierć potwierdza istnienie życia. Nie da się umrzeć, nie żyjąc

W ten sam sposób zło potwierdza istnienie Boga.
Potwierdza się więc hipoteza: istnienie zła dowodzi istnienia Boga.

Opracował: David DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...