21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to, byśmy robili to samo (8:1).

2. Paweł nie musiał prosić, by dawali. Był to ich pomysł. Być w stanie dawać - nawet poza naszymi możliwościami – jest wynikiem łaski (przychylności) Boga (8:2-3).

3. Dawali, aby wspierać świętych. Dawanie jako wsparcie/pomoc dla innych wierzących jest przywilejem, łaską, wspólnotą z nimi (8:4).

4. Dający nalegali o łaskę dopuszczenia ich do udziału. Jeżeli masz duchową pomoc ze strony kogoś, to masz wobec niego dług, by w jakiś sposób mu pomagać (8:4).

5. Najpierw oddali siebie Panu. Dawanie jest wynikiem uświęcenia, rezultatem oddania Bogu siebie i swoich pragnień (8:5).

6. Paweł wzywa ich do aktywnego dawania. Ty także powinieneś rozwijać się w tej dziedzinie. Podziel się myślą, modlitwą, studium Biblii na ten temat (8:6-7).

7. Paweł mógł im nakazać, ale zamiast tego zaapelował. To, co dajesz jest twoją decyzją. Brak dawania nie jest opcją, jednak masz wybór, co dajesz (8:8).

8. Paweł jako przykład pokazuje Jezusa . Był bogaty w niebie, ale dla ciebie stał się biedny. Jezus nie prosi cię, byś zrobił coś, czego On sam nigdy nie zrobił. Dla ciebie pozbył się wszystkiego (8:9).

9. Pragnęli to robić i teraz jest czas na wykonanie. Pragnienie dawania jest dobre, jednak musisz zrobić to faktycznie (8:10-11).

10. Paweł nie oczekuje od nich, by dali tak ofiarnie jak Macedończycy. Popatrz, co masz i podziel się tym. Nawet lepsze jest dawanie ze swojego ubóstwa, ale my nie jesteśmy w takiej sytuacji (jeszcze).

11. Dawanie jest istotne dla chrześcijaństwa. Utrzymuje potrzebujących w zależności od Boga w kwestii zaspokajania ich potrzeb. Tych, którzy mają wszystkiego pełno, trzyma w pokorze, by zostali użyci przez Boga zaspokajając potrzeby innych (8:13-14).

12. Zaopatrzenie i potrzeba powinny być dopasowane. Błędem jest myślenie, że na to, co masz, zapracowałeś albo zasłużyłeś. NIE. To, co masz, jest prezentem od Boga. Masz tym zarządzać (8:15).

13. Musisz sprawdzać, komu dajesz. Ludzie wspierani przez ciebie powinni być odpowiedzialni, uczciwi, nieskazitelni w posługiwaniu się pieniędzmi i faktycznie zajmować się służbą (8:16-24).

14. Paweł powiedział, że koryntianie muszą zintensyfikować swoje dawanie. By nie brzmiało to jako oczywiste, ale zgodzenie się na dawanie, planowanie go, zobowiązanie się do tego, nie jest tym samym, co faktyczne dawanie (9:1-2).

15. Powód, że w końcu nie będą dawać, jest taki, że pożądają pieniędzy dla siebie. Należy tu zadać pytanie: Czy na mój dar ma wpływ moje pożądanie? (9:3-5).

16. Paweł powiedział, że Bóg obdarowuje wierzących, którzy dają. gives to believers who give. Czerpanie z twojego dawania będzie odpowiadało proporcjom i duchowi dawania (9:6).

17. Nie powinienem osądzać tego, co dajesz, a ty nie powinieneś osądzać tego, co ja daję. Jest to indywidualna decyzja. Masz to zrobić z pomysłem i zaprojektować (9:7).

18. Bóg kocha radosnego dawcę. Nie dawaj przypadkowo i naprędce w danym momencie. Później możesz tego żałować – bo gdybyś przemyślał, dałbyś więcej (9:7).

19. Tym, który zaopatruje w to, co jest potrzebne, jest jedynie Bóg. Bóg zapewnia ziarno i chleb, i tylko On powiększa żniwo będące wynikiem dobrego, hojnego dawania (9:8-9).

20. Paweł powiedział, że ich dawanie może się pomnożyć i zwiększyć. Możesz cieszyć się tym, co zasiałeś teraz ale pewnego dnia wykiełkuje i przyniesie żniwo motywujące cię do stania się bardziej hojnym (9:10-11).

21. Ich dawanie wzbudza wiele wdzięczności dla Boga. Dawanie wierzącym w potrzebie powoduje, że płynie wdzięczność do Boga, który zadbał o ich potrzeby (9:12).

Dr David A. DeWitt

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...