Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

 

1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie
oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym
(w. 3-4).

Módl się za wierzących, którzy mają się dobrze, nie tylko za tych, którzy mają problemy. To jest chwalenie Boga i dziękowanie Mu, nie tylko po prostu modlitwa o uzdrowienie.

2. …Pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie.
Słyszeliście o niej w Słowie prawdy, dobrej nowinie, która i do was dotarła
(w. 5-6).

Bądź dostępny, by uczyć tych, których przyprowadził do Chrystusa ktoś inny.
Większość z Dwunastu nie było nawróconych przez Chrystusa.

3. Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie,
który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa
(w. 7).

Miej inicjatywę wobec nowych wierzących oferując im nauczanie.
Nie tylko dyskutuj o problemach bliskich ci chrześcijan, ale pytaj ich, czy chcieliby spotykać się na studiowanie Biblii.

4. On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z Ducha. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was
poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to,
byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać,
wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga
(w. 8-10).

• Zaproś wierzących, których nie znasz poprzez wierzących, których oni znają. Swoich pierwszych pięciu uczniów Jezus otrzymał przez polecenie.

5. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów (w. 13-14).

• Ucz o osobie Chrystusa i Jego dziele w sposób teologiczny jako fundamentu moralności. Teologia jest zawsze podstawą moralności. Nie ma różnicy między twoją wiarą a twoimi czynami (Jk 2).

6. … was … teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych, o ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. Usłyszeliście ją, gdyż jest głoszona każdemu stworzeniu pod niebem, a ja, Paweł, zostałem jej rzecznikiem (w. 22-23).

Nie potwierdzaj pewności zbawienia ludziom, którzy nie trwają w wierze. Ci trwający w grzechu, z którego nie pokutują, muszą stać się mocno ugruntowani i niezłomni w wierze w Chrystusa.

7. ...tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. 
Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy,
którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały
(w. 26-27).

Nigdy nie szukaj w Starym Testamencie osób, przykładów albo przepowiedni o kościele. Istnieją tam typy Chrystusa, ale nie ma żadnych typów kościoła.

Dr David A. DeWitt

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...