Bunt Koracha

Bunt Koracha: Nie buntuj się przeciwko Bożemu Słowu (Lb 16:1-35)

Dr David DeWitt


Korach zebrał przywódców Izraela by stanęli twarzą w twarz przed Mojżeszem (w. 1-2).

Wymagało to planowania i wiele dyskusji, ponieważ do Koracha, lewity, przyłączyło się 250 przywódców zwoływanych na uroczyste spotkania, ludzi poważanych.

Ci mieli do powiedzenia sześć rzeczy przeciwko Mojżeszowi (w. 3 i 13)

1. “Dosyć tego!” to znaczy, twoje wyłączne przywództwo powinno się skończyć.

2. “Całe zgromadzenie, wszyscy ci ludzie są święci.” Brzmi to tak, jakby myśleli że mają demokrację. Mimo, iż było to prawdą, że całe zgromadzenie jest święte (Wj 19:6), nie rozpoznali, że Mojżesz i Aaron byli przywódcami wyznaczonymi przez Boga.

3. “i PAN jest pośród nich.” Nie rozpoznali jednak, że Słowo Boga przyszło do nich przez, i tylko przez, Mojżesza. Odrzucenie Mojżesza było wprost odrzuceniem przywódcy Bożego oraz jedynego źródła Bożego objawienia.

4. “Dlaczego więc wynosicie się nad społeczność PANA? ” Zwykle ludzie, którzy narzekają, oskarżają swoich wrogów o robienie tego, co oni sami robią. Korach powiedział do Mojżesza: “Wynosisz się nad społeczność Pana” ponieważ była to dokładnie rzecz, którą sam robił.

5. Potem Datan i Abiram dodali dwa oskarżenia: “Nie dość, że wywiodłeś nas z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas doprowadzić do śmierci na pustyni

6. “to jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca?


Mojżesz reaguje gniewem na Koracha i buntowników (w. 4-19)

1. Gdy Mojżesz to usłyszał, padł na twarz. Nie wiem, dlaczego ludzie upadali na twarze, ale było pięć innych takich przypadków (14:5; 16:22, 45; 20:6; 22:31).

2. „… a potem przemówił do Koracha i do całego jego zgromadzenia: “Rano PAN wskaże, kto należy do Niego, kto jest święty i może się do Niego zbliżyć. Pozwoli On na to tym, których sam wybierze.” Chodzi tu więc tylko o wybór Boga, nie o osobiste ambicje.

3. “Mało wam było, że Bóg Izraela oddzielił was od zgromadzenia Izraela, aby postawić was bliżej siebie? Mało wam było, że pozwolił wam sprawować służbę w przybytku PANA i stawać przed zgromadzeniem, aby służyć ludziom? Mało wam było, że zezwolił tobie, a wraz z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, że zabiegacie jeszcze o kapłaństwo? Osobiste ambicje mogą prowadzić do podważania Bożej woli.

4. “Czy dlatego ty i całe twoje zgromadzenie połączyliście się przeciw PANU?” - jest to kontroskarżenie Mojżesza.

Bóg odpowiada sądem na Koracha i buntowników (w. 20-35)

I PAN przemówił do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: Odłączcie się od tego zgromadzenia, a zniszczę ich w jednej chwili. Wyjdźcie z obrębu siedzib Koracha, Datana i Abirama.” Bóg dał Mojżeszowi ‘polecenie transportowe’ — oddzielenie prawych od niegodziwych, tak samo, jak zrobił to podczas potopu za Noego i przy zniszczeniu Sodomy i Gomory. Da się to ogólnie zastosować również dzisiaj – oddziel się o tych, którzy chcą być przywódcami nad ludźmi Boga, Zauważ różnicę między Mojżeszem a Korachem: Mojżesz chciał iść za Bogiem, ale nie chciał prowadzić ludzi. Korach chciał prowadzić ludzi, ale nie chciał iść za Bogiem. Ziemia otworzyła się i poszli do Szeolu, grobu, gdzie umieszczone jest ciało w chwili śmierci (Ps 16:10), co oznaczało, że żywi zeszli do martwych.

• Cały Izrael, który ich otaczał, uciekł przerażony ich krzykiem, mówiąc: Oby i nas nie pochłonęła ziemia!Wyszedł też od PANA ogień i pochłonął tych dwustu pięćdziesięciu ludzi, którzy złożyli w ofierze kadzidło. Bóg zabił ich osobno.

Lekcja: Nie buntuj się przeciwko tym, którym Bóg powierzył Swoje spisane Słowo (patriarchom, prorokom i apostołom Biblii).

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...