Pochodzenie chrztu wodnego

Pochodzenie chrztu wodnego

Dr David A. DeWitt

Powszechnie wiadomo, że pierwsza wyraźna wzmianka dotycząca chrztu wodnego pojawia się w następującym fragmencie: Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. (Mk 1:4-5; zobacz również Mt 3).

 

Jeśli wybierzesz sobie religię jako przedmiot na uniwersytecie (nie polecam), prawdopodobnie dowiesz się, że chrześcijanie przejęli zwyczaj chrztu z rytuałów pogańskich. Jest to kolejna liberalna próba obalenia chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie unikali wszystkiego, co miało choćby pozór pogańskich religii. Nawet najbardziej liberalni uczeni porzucili już ten pogląd.

 

Jeśli przyjrzymy się Staremu Testamentowi, znajdziemy wiele nakazów dotyczących użycia wody w celach oczyszczenia:

- najwyższy kapłan musiał się wykąpać w dniu przebłagania (Kpł 16:4, Ez 44:19);

- obmycie wodą było konieczne po uleczeniu choroby skóry (Kpł 13:4);

- w przypadku nieczystości seksualnej (Kpł 15);

- po dotknięciu zmarłego człowieka lub zwierzęcia (Kpł 11:25);

- tylko w Księdze Kapłańskiej nakaz obmywań pojawia się 28 razy (wg tłumaczenia NASB).

 

Z archeologii wiemy, że Żydzi przed i po Chrystusie dokonywali ceremonialnych ombyć w zbiornikach zwanych mykwami. Mykwa to zbiornik bądź basen z wpływającą i wypływającą z niego wodą bieżącą. Było to powszechnym zwyczajem wśród Eseńczyków w Qumran. Wykazano, że Jan Chrzciciel dorastał na Pustyni Judzkiej w pobliżu społeczności Qumran. Niektórzy sugerują, że mieszkał on tam przez jakiś czas. Nie jest to prawdopodobne, niemniej jednak wiedział on o tej społeczności.

 

Przez długi czas wielu uczonych wierzyło, że chrzest Jana - i co za tym idzie - chrzest chrześcijański, wywodzi się z żydowskiego rytuału chrzczenia pogańskich konwertytów (prozelitów) na judaizm. Najbardziej problematyczną kwestią w tym poglądzie jest to, że nie ma żadnego dowodu na istnienie takiego zwyczaju w judaiźmie wcześniej, niż przed początkiem chrześcijaństwa. Pierwsza wyraźna wzmianka o żydowskim chrzcie prozelickim pojawia się w drugiej połowie pierwszego wieku w Wyroczniach Sybillińskich datowanych na 80 rok po Chrystusie i w dziełach Epikteta datowanych na 90 rok po Chrystusie (?Baptism in the First Four Centuries,? David Cairns, SCM, 1960, s. 24). Nie ma więc mocnego dowodu na to, że chrzest żydowski poprzedził chrzest Jana Chrzciciela.

 

Pozostaje jednak pytanie, skąd Jan zaczerpnął pomysł chrzczenia nawracających się ludzi. Prawda jest taka, że nigdy się tego nie dowiemy. Możemy jednak mieć pewność, że:

1. Chrzest Jana nie został zaczerpnięty ze świata pogańskiego. Żaden uczciwy Żyd by tak nie postąpił.

2. Jan nie imitował żydowskich obrzędów obmycia ponieważ obmycia te należało powtarzać, a chrzest Jana był jednorazowym wydarzeniem (np. apostołowie nie musieli się chrzcić ponownie po tym, jak zaczęli chodzić z Jezusem lub po Pięćdziesiątnicy).

3. Jan nie skopiował prozelickiego chrztu, ponieważ zwyczaj ten pojawił się po chrzcie chrześcijańskim.

4. Jan był z urodzenia kapłanem (lewitą) i świetnie zdawał sobie sprawę ze starotestamentowych obmyć obrzędowych w celu oczyszczenia.

5. Jan mieszkał na Pustyni Judzkiej w pobliżu społeczności z Qumran, więc mógł znać zwyczaj obmyć w mykwach.

 

Wydaje się, że dowody prowadzą do wniosku, że Jan Chrzciciel pod inspiracją Ducha Bożego sam zapoczątkował chrzest wodny. Kiedy Jan nazwał się głosem wołającego na pustyni, by przygotować drogę Mesjaszowi, mówi: ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (Mt 3:11)

 

wrzesień 2012 ? relationalconcepts.org

 

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...