Ukryte grzechy

Biblia o ukrytych grzechach

  • Co to jest ukryty grzech?
  • Jakie są w Biblii przykłady ukrytych grzechów?
  • Dlaczego popełnianie ukrytych grzechów jest dla nas atrakcyjne?
  • Jak możemy oprzeć się popełnianiu takich grzechów?

Obecnie w dobie komputerów, kaset wideo i dostępu do internetu istnieją nowe możliwości popełniania potajemnych grzechów. Możemy oglądać, a nawet uczestniczyć w pornografii i wirtualnej brutalności. Możemy pozostawać w związku małżeńskim, a jednak flirtować z osobą płci przeciwnej, która nie jest naszym małżonkiem, uczestniczyć w niechrześcijańskich praktykach religijnych, takich jak buddyzm, używać sprośnego języka, rozmawiać z osobami niezrównoważonymi psychicznie, itp. Jako że przebywamy sami w zaciszu własnego domu, zachowujemy się tak, jakby te grzechy były utajone, ukryte przed innymi, a nawet przed samym Bogiem.

Przykłady ukrytych grzechów w Biblii

Ukryte grzechy nie są niczym nowym. Już od samego początku stworzenia i grzechu pierworodnego, człowiek poszukiwał sposobu, który pozwoliłby mu ukryć swój grzech i utrzymać go w tajemnicy przed Bogiem.

Ukrywanie nieposłuszeństwa

Po tym jak Adam i Ewa odmówili posłuszeństwa Bogu, spożywając owoc z zakazanego drzewa, usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie ... a Adam z żoną swoją skrył się przed Panem Bogiem (Rdz 3,8-11, podkr. własne).

 

Jonasz uciekł sprzed oblicza Pana (Jon 1,3)

Ukrywanie bałwochwalstwa

Bóg powiedział do proroka Ezechiela: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: ?Pan nas nie widzi ...? (Ez 8,12)

Ukrywanie morderstwa

Po zabiciu Abla Bóg spytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (Rdz 4,9)

Ukrywanie kradzieży

Po zdobyciu Jerycha, Achan powiedział Jozuemu: ... zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela, ... kiedy ujrzałem łupy ... zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu (Joz 7,16-16, podkr. własne)

 

Ukrywanie cudzołóstwa

Po przespaniu się Dawida z Batszebą (i zabiciu jej męża), Natan, prorok Boży, powiedział Dawidowi: Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? ... uczyniłeś to potajemnie (2 Sm 12,9, werset 12 podkr. własne. Por. także rozdz. 11 i 12)

 

Ukrywanie poprzez kłamstwo

Ananiasz i Safira okłamali Piotra, zaniżając cenę pewnej posiadłości, którą sprzedali. Piotr powiedział do nich: ...czym to szatan omotał serce twoje ...? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu (Dz 5, 1-7. podkr. własne).

Dlaczego popełnianie ukrytych grzechów jest dla nas atrakcyjne?

Istnieją przynajmniej dwa powody:

 

(1) Uważamy , że w jakiś sposób uda nam się uniknąć odpowiedzialności.

Mamy tendencje wierzyć, że skoro ludzie nas nie widzą, Bóg również nas nie widzi. Pismo Święte mówi jednak:

...zgrzeszycie przed PANEM, a wiedzcie, że kara za wasz grzech was spotka (Lb 32,23)

Położyłeś winy nasze przed sobą, Tajne grzechy nasze w świetle oblicza Twojego

(Ps 90,8).

Bo Jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki (Hi 34,21)

On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie, co jest w ciemnościach ... (Dn 2,22)

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw (Mk 4,22, Łk 8,17).

I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę (Hbr 4,13)

Dokąd ujdę przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę?... To i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, A noc jest jasna jak dzień, Ciemność jest dla Ciebie jak światło (Ps 139,7-12).

Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? ? mówi PAN. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? ? mówi PAN (Jer 23,24).

Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: Kto nas widzi? kto wie o nas? (Iz 29,15)

... Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie ... (Rzym 2,16)

Szatan zachęca do popełniania ukrytych grzechów

Słowo ?utajnić? oznacza ?ukryć? lub ?przemilczeć?. Istotą utajnienia jest kłamstwo. Jezus powiedział, że szatan ... w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44). Szatan nie tylko chce, byśmy grzeszyli przeciwko Bogu, lecz, gdy robimy to potajemnie, kłamiemy na temat swego grzechu i tym samym podwajamy swój grzech.

Jak możemy oprzeć się popełnianiu ukrytych grzechów?

(1) Zbadaj swoje serce. O czym myślisz?

Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, Bo z niego tryska źródło życia (Prz 4,23).

Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa (Mt 15,19).

I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi (2 Kor 10,5)

 

(2) Uważaj na atak

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć (1P 5,8)

Czatuje (nikczemnik) za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego; Oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie, czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja, i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. (Ps 10, 8-10)

 

(3) ... umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi
(Ef 6, 10-11).

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Kor 6, 19-20)

 

(4) Wiedz, że sekrety nie istnieją.
I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw.
(Ef 5, 11-13)

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga (1 Tes 4, 3-5)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czym jest ukryty grzech?

O: Jest to taki grzech, o którym myślimy, że nie zostanie przez nikogo odkryty, nawet przez Boga.

P: Jakie są w Biblii przykłady ukrytych grzechów?

O: Nieposłuszeństwo, bałwochwalstwo, morderstwo, kradzież, cudzołóstwo i kłamstwo.

 

P: Dlaczego popełnianie ukrytych grzechów jest dla nas atrakcyjne?

O: Z powodu kłamstwa szatana, który przekonuje nas, że nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za te grzechy. Dlatego przekonujemy siebie samych, że nikt nie wie, iż je popełniamy ? nawet Bóg.

P: Jak możemy oprzeć się popełnianiu ukrytych grzechów?

O: Badajcie myśli swojego serca. Bądźcie czujni, jeśli chodzi o pokusy. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności (Ef 5,11), wiedząc, że Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną ? dobrą , czy złą (Koh 12,14)

Ellen DeWitt

Adres do korespondencji w PL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...