Czy człowiek naturalny jest zdolny do czynienia dobra?

 ·        Czy człowiek naturalny jest zdolny do czynienia dobra?
·        W jaki sposób święci ze Starego Testamentu, nie posiadając nowej duchowej natury, byli zdolni do dokonywania dobrego wyboru?
·        Czy w naszych czasach dokonujemy lepszych wyborów w sprawach duchowych?

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...