Czy człowiek naturalny jest zdolny do czynienia dobra?

 ·        Czy człowiek naturalny jest zdolny do czynienia dobra?
·        W jaki sposób święci ze Starego Testamentu, nie posiadając nowej duchowej natury, byli zdolni do dokonywania dobrego wyboru?
·        Czy w naszych czasach dokonujemy lepszych wyborów w sprawach duchowych?

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...