Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę
Przysłów 17

 

Mądrość to wiedza i rozumienie zwyczajnych prawidłowości życia wraz z umiejętnym stosowaniem tego poznania we własnych sytuacjach życiowych. Jest to umiejętność rozpoznawania regularnych prawidłowości życia. Mądrość rozumie, co się stanie przez większość czasu. Salomon chciał rozwijać to rozeznanie w życiu rodziny swojej i rodziny rozszerzonej.  Dlatego wyjaśnia
w Księdze Przysłów co składa się na tę mądrość, porównując ją i kontrastując z głupotą.

Tutaj Salomon koncentruje się na tych, którzy naruszają wiedzę i zrozumienie zwyczajnych życiowych prawidłowości – czyli na głupcach. Głupota to liczenie na łut szczęścia. Głupiec zaryzykuje kosztem zwykłych wzorców życia, licząc, że obejdzie się bez żadnych strat.  Głupcy wierzą, że mogą działać wbrew temu, co zwykle się dzieje, i że wyjdą z tego cało. Ignorują zwyczajne wzorce życia, pomijając to, jak wszystko zwykle działa z nadzieją na korzyści z tego.  Głupcy proszą się o katastrofę i tworzą chaotyczne scenariusze wymagające potem naprawiania szkód. Mądrość promuje porządek w życiu. Porządek jest podstawą rozwoju dojrzałości. Głupcy nigdy nie osiągają mądrości, ponieważ ciągle ryzykują, kwestionują porządek – zamiast go sobie wprowadzić.. Rezultat tego taki, że nigdy nie zdobędą fundamentu pod dojrzałość, dojrzałość jest poza będzie zawsze poza ich zasięgiem.

 

Temat r.17: GŁUPCY POMIJAJĄ MĄDROŚĆ
PRZEZ ZBACZANIE ZE ZWYCZAJNYCH WZORCÓW ŻYCIA

Głupcy przechwalają się (w. 7).

Jest tu opis wzniosłej mowy, która nie pasuje do głupca. Głupi twierdzi wielkie rzeczy o sobie, które są nieprawdziwe.  Kiedy ściąga uwagę na siebie, to jego mowa zamienia się w puste twierdzenia, w zwykłe bicie piany. Głupi chce wydawać się większy, lepszy albo gorszy niż jest w rzeczywistości. Przeciwieństwem jest władca z kodeksem honorowym, u którego prawdomówność jest niemal drugą naturą. Głupi chce wyglądać przed innymi korzystniej, niż jego życie na to pozwala , nie mając za grosz charakteru i mądrości, która zapewnia i gwarantuje szacunek, którego on pragnie.

 

Głupcy nie są zdolni do uczenia się (w. 10)
Dyscyplina przyniesie korzyść mądremu, ale nie głupiemu. Ci, którzy są mądrzy, nauczą się przy niej. Na głupcu nawet sto batów nie wywoła trwałego wrażenia. Ta hiperbola podkreśla fakt: podczas o ile mądrzy są wrażliwi i chętnie się uczą, to tępy głupiec nie reaguje nawet po ekstremalnej dozie korekty. Czego głupi nie ma, to zdolność pojmowania, dlatego dyscyplinowanie go, żeby się poprawił, jest nieefektywne, bo dla niego taka kategoria nie istnieje.

Głupcy powodują dodatkowe szkody (w. 12)

Co jest gorsze: spotkanie niedźwiedzicy z młodymi czy głupca w przystępie głupoty? Zastanów się nad spotkaniem głupca władającego pistoletem albo nożem, jadącego za kierownicą – jak często niedźwiedzica jest mniej niebezpieczna! Głupota głupiego powoduje dodatkowe szkody. Dosięga innych, nawet jeżeli nie znajdują się bezpośrednio na jego linii ognia. Unikaj głupich. Nie poślubiaj takiego. Nie zatrudniaj go. Nie współpracuj z głupim. Nie przebywaj tam gdzie tacy  są.
Nawet, jeżeli nie są źli, to ludzie bez mądrości powodują dodatkowe szkody. Zero tolerancji dla nich.

Głupi nie pragną nabywać mądrości (w. 16)

Jakim dobrem jest oferowanie pieniędzy, skoro tego, co się potrzebuje, nie da się kupić?  Dosięgły go pewne konsekwencje, więc pragnie kupić sobie trochę mądrości, mając nadzieję, że wydostanie się z kłopotów. To się nie uda. Nie da się kupić mądrości w momencie, kiedy się jej potrzebuje.  Mądrości nabywa się dzięki wiedzy i zrozumieniu w przeciągu czasu. Głupi nie jest zainteresowany zabezpieczaniem sobie wiedzy i zrozumienia zwyczajnych wzorców życia oraz ukierunkowaniem na nie. Nie da się nagle uzyskać mądrości.

Głupcy są powodem gorzkiego smutku u rodziców i rodziny (w. 21, 25).

Rodzice, którzy mieli nadzieję, że ich dziecko przyniesie zaszczyt dla rodziny i dla wiary, są gorzko rozczarowani. Salomon opisuje tutaj głupiego syna lub córkę jako tępych i pozbawionych duchowego postrzegania. Dziecko ani nie ma wiedzy o tym, na czym polega życie ani pojęcia, jak ją wykorzystać. Mądra rodzina nie bazuje na farcie, na przypadku ani na religijnym mistycyzmie. Opiera się na rzeczach realnych, które mają miejsce zazwyczaj, przez większość czasu, w realnym fizycznym świecie, czego się uczy i zaszczepia w domu. Patrzenie na chaotyczne życie głupiego dziecka jest bolesne i smutne.

Głupcy są zaabsorbowani swoją głupotą (w. 24)

Kiedy Salomon mówi o krańcach ziemi, może mieć na myśli jakiś typ scenariusza, który ignoruje obecny moment. Głupi zawsze patrzy ponad nim, mając nadzieję na przyszłość, która nigdy nie nadchodzi. Kupi sobie los na loterii, bo myśli, że może mu się poszczęści. Pewnego dnia stanie się przez przypadek bogaty. Pewnego dnia jego statek przybędzie sam z siebie do wymarzonego portu. Jego oczy skupione są na scenariuszu z jakimiś nierealistycznymi krańcami ziemi a nie na obecnej rzeczywistości. Brakuje mu jakiejkolwiek poważnej koncentracji. Niezdolny do skupienia uwagi na mądrości wędruje z jednego potencjalnego szybkiego schematu do drugiego. To jest jak powtarzanie tej samej klasy dziesiątki razy.

 

ZASTOSOWANIA

1. Unikaj głupoty jak plagi – dziś, jutro, w przyszłym tygodniu i w przyszłym roku. Stosuj to jako młody dorosły, żonaty, samotny albo starszy. Głupota jest zbyt kosztowna, jej cena jest zbyt wysoka.

2. Rozwijaj mądrość, by pokonać tendencję do głupoty. Rób to poznając, na czym zwykle polega życie. I ułóż sobie swoje życie według tego. To jest mądrość.

3. Przestań liczyć na łut szczęścia. Nałóż sobie dyscyplinę. Ucz się pilnie. Bądź odpowiedzialny. Trzymaj się z dala od zła. Wykonuj swoje ‘zadania domowe’. Miej właściwych przyjaciół. Płać swoje rachunki. Nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Nie kłam, nie oszukuj, nie kradnij.

Ustanów w swoim życiu porządek na bazie wiedzy i zrozumienia zwykłych wzorców życia.

autor: dr  Jerry A. Collins

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...