Szykanowanie

Z serii: Krótko i na temat:

Szykanowanie

 

Jezus u Mateusza 5:38-41 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

 

u Łukasza 6:27-28 … powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

 

Z pomocą kilku źródeł możemy zdefiniować szykanowanie następująco:

 Szykanowanie jest  działaniem mającym na celu zranienie drugiej osoby poprzez napastowanie, napaść lub manipulację, których efektem jest zastraszenie, depresja lub zniechęcenie ofiary.

[www.wikipedia.org; www.nim.nil.gov/medlineplus/bullying.]

Jak podają publikacje "Facts for families" (fakty dotyczące rodzin- publikacje amerykańskiej  akademii psychologii dzieci i dorosłych) według ankiet połowa wszystkich dzieci jest szykanowana w wieku szkolnym, 10% natomiast jest szykanowanych regularnie [youthviolence.edschool.virginia.edu].

 

Możemy wnioskować:

  • u Mateusza 5:38-41 (zacytowane wyżej) Jezus mówi nam aby nie próbować wymierzać sprawiedliwości przeciwko atakującym
  • u Łukasza 6:27-28 (cyt. wyżej) mówi nam aby kochać i być dobrym dla tych, którzy nas szykanują
  • Bóg w Biblii  jednak w żadnym miejscu nie nakazuje nam biernej akceptacji nękania.
    Bierna akceptacja nękania nie jest dobra ani dla ofiary ani dla osoby nękającej.

 

Bóg  podaje w Biblii wiele przykładów radzenia sobie ze złym, agresywnym zachowaniem.

 

Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie trzystu osiemnastu najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. (Księga Rodzaju 14: 14-16)

 

Prawo Mojżeszowe mówi: Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. (Wyjścia 22: 2-3)

 

Kiedy Dawid wracał razem ze swymi ludźmi do Siklag w trzecim dniu, Amalekici tymczasem najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i strawili ogniem.  Zabrali do niewoli kobiety, które w nim były, i wszystko od najmniejszego do największego, ... ) Dawid radził się Pana, pytając: Czy mam ścigać tę zgraję? Czy ją dosięgnę? I dał mu odpowiedź: ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz. ... I bił ich Dawid od wieczora aż do zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał prócz czterystu młodych ludzi, którzy, dosiadłszy wielbłądów, uciekli. (1Księga Samuela 30 1,6,17)

 

Kiedy faryzeusze zaatakowali Jezusa ponieważ Jego uczniowie zrywali kłosy w szabat (Ew. Mateusza 12:1-8, Łukasza 6:1-11), Jezus obronił ich używając Pisma. (u Mateusza 12:7-8,  Księga Ozeasza 6:6) Jezus więc werbalnie zaatakował szykanujących, jednak nie dla samoobrony czy zemsty, lecz by dać świadectwo prawdzie.

 

W Ewangelii Mateusza 23 Jezus zaatakował Faryzeuszy którzy szykanowali kogo tylko się dało. Wielu uważa że Jezus użył wtedy najmocniejszych zdań jakie kiedykolwiek pojawiły się w literaturze. Oto niektóre z Jego wypowiedzi: ) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.(w. 15) ... Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?(w.  33)

 

Wydaje się że Faryzeusze próbowali szykanować Jezusa, ale nigdy im sie to nie udało. Byli zbyt zajęci bronieniem się. Aby wyrazić się jaśniej: szykanujący zdobywa punkty sprawiając że czujesz się jak mniej wartościowy, pokonany który może tylko uciekać i chować się lub popaść w depresję. Jeśli jednak szykanujący będzie sam musiał się bronić, nie będzie mógł zdobyć żadnych punktów.

 

Jezus oraz apostołowie nie wszczynali wobec szykanujących spraw w sądach ponieważ uważali sądy za instytucje w których każdy przegrywa (Łukasza 12:57-59). Paweł również nie przywiązywał większej wagi do systemu sądownictwa. Powiedział: Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. (I Koryntian 4:3) Jakub zaś przypomniał wiernym:  Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? (ListJakuba2:6)

 

W Dziejach Apostolskich 4, władze mówią do Piotra i Jana (aby oddać odpowiednio znaczenie): "Zamknijcie się albo was spierzemy". Piotr odpowiedział  jednym z klasycznych zdań w historii nieposłuszeństwa obywatelskiego. Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Chodzi o to że Piotr i Jan nie pozwolili na szykanowanie kiedy sprawa dotyczyła prawdziwości Słowa Bożego. To sprawiło że szykanowani znaleźli się w defensywie. Musieli zadać sobie pytanie czy mają wystarczająco determinacji i poświęcenia jak Piotr i Jan. To wydarzenie stało się pojedynkiem woli i determinacji. Szykanowanie jest trudne jeśli ofiara jest pewna swego.

 

Zauważmy jednak również, że apostołowie w Dziejach Apostolskich 4 (Tak jak Jezus w Ewangelii Jana 4:34), mieli swój własny plan. Nie czekali jedynie na to by ktoś zaczął ich popychać. Nie znajdowali się tam bez sensu, Mieli cel, powód i zadanie które zdominowało ich sposób myślenia.

 

Jest jeszcze jeden znaczący czynnik. W tej sytuacji znalazło się dwóch apostołów, Jan i Piotr tkwili w tym razem. Szykanowanie ma mniejsze szanse powodzenia jeśli celem jest sieć bliskich przyjaciół.

 

Paweł regularnie bronił się przed szykanowaniem.  Nie używał siły fizycznej. Jeśli chodzi o jego fizyczne działania to ograniczały się do nadstawienia drugiego policzka. Nie oznacza to jednak że nie reagował. Bronił się rozumem, faktami, sarkazmem oraz powodując zmieszanie i kontrowersje pomiędzy swoimi potencjalnymi napastnikami.

W trzecim liście Jana 9-11, Jan  robi dwie rzeczy w reakcji na szykanowanie  swojego przyjaciela Gajusa (1) Zwraca uwagę na działania napastnika oraz (2) wspiera Gajusa mówiąc że postąpił słusznie.

 

Oto kilka pomysłów na zastosowanie:

 

1. Nie odpowiadaj  napastnikowi fizycznie. Nadstaw drugi policzek.

2. Zanim odpowiesz napastnikowi, upewnij się że z moralnego punktu widzenia ty masz rację, a on się myli. (wszyscy bohaterowie biblijni, którzy odpowiadali na szykanowanie byli po odpowiedniej stronie konfliktu z moralnego punktu widzenia)

3. W porządku jest być złym na napastnika. Tak zachował się Dawid (Psalm 130:21-22).

4. Jeśli jesteś szykanowany, mów o tym. To nie jest plotkowanie. Dawid napisał Psalmy na ten temat aby wszyscy w Izraeli mogli o tym przeczytać. Apostoł Jan powiedział : Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. Nie mówienie na ten temat jest formą ucieczki.

5. Należy pomagać komuś kto jest szykanowany, ale nie tworzyć sytuacji odwetowej. Nadstaw drugi policzek nie szukając zemsty lub wymierzenia sprawiedliwości. Dawaj świadectwo prawdzie, a nie wyrównuj rachunki.

6. Im bardziej dojrzali jesteśmy duchowo, tym mniej podatni jesteśmy na szykanowanie.  Im bardziej postrzegamy Boga jak na przykład Dawid, tym mniejszy wpływ ma na nas szykanowanie.

7. Przejmij władzę nad swoim życiem. Dla Dawida oznaczało to poprowadzenie armii. Dla Piotra rozpoczęcie kościoła. Dla Pawła, było to przedstawienie Słowa Bożego nie-Żydom.

8. Nie pozywaj napastników do sądu - ani do mniejszych nieoficjalnych sądów jak władze szkół albo odpowiednich władz w firmie. Przegrasz- nawet mając rację.

9. Atakuj napastników. Bądź ofensywny, agresywny w stosunku do osoby szykanującej. Bądź pewien swoich faktów i upewnij się że masz rację. Następnie werbalnie, silnie i publicznie zareaguj na szykany.

10. Odpieraj szykanowanie przy pomocy sieci przyjaciół. Dawid miał ze sobą grupę silnych mężczyzn, Kiedy Piotr został aresztowany w Jerozolimie, sieć jego przyjaciół modliła się za niego. Kiedy Diotrefes szykanował Gajusa, ten miał przyjaciela- Apostoła Jana, który bronił go.

autorzy: Dave DeWitt, Mike Worley oraz Ron Worley 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...