Czy doświadczenia wzmacniają wiarę?

Z serii: Krótko i na temat:

Ciężkie doświadczenia, czy wzmacniają
one  naszą wiarę?        
 Opracował dr Dawid A. DeWitt

Wielu, a może i większość chrześcijan uważa, że ciężkie doświadczenia wzmacniają naszą wiarę. Mamy wiele kazań, książek, świadectw i przeżyć religijnych, które tak twierdzą. Ale czy myśl ta wywodzi się z Biblii?

Właściwie to:                                   Nie ma w Biblii nic, co by sugerowało,

że ciężkie doświadczenia wzmacniają naszą wiarę.

I to spostrzeżenie jest bardzo ważne, ponieważ twierdzenie, że ciężkie doświadczenia wzmacniają naszą wiarę, kieruje ludzi do zwodniczego źródła umocnienia się w wierze. Przyjrzyjmy się niektórym przykładom. Po prostu, do czego ciężkie doświadczenia mogą się przyczynić, a do czego nie mogą? Jezus powiedział Piotrowi:

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;
ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara.
Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci
(u Łukasza 22:31-32).

Zatem gdyby wiara Piotra nie zawiodła byłby bardziej zdolny do umacniania swoich braci. Jednak nic nie jest napisane na temat ciężkich doświadczeń, które wzmacniałyby jego wiarę (to samo dotyczy 2 Listu do Koryntian 1:3-4). Piotr napisał:

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1 List Piotra 1:6-7).

Zatem testowanie wiary wierzących może skutkować sławą, chwałą i czcią przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jednak tekst nie mówi nic na temat tego, aby testowanie wiary wierzących skutkowało większą wiarą tutaj na ziemi.

Jakub napisał, że:

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków (List Jakuba 1:2-4)

A więc Jakub twierdzi, że powinniśmy traktować ciężkie doświadczenia jako powód do radości, bo to rodzi wytrwałość oraz spełnienie dojrzałości. Jakub nie sugeruje, by ciężkie doświadczenia stwarzały głębszą lub doskonalszą wiarę.

Możemy zauważyć, że ciężkie próby:

q    mogą udoskonalić naszą zdolność do służenia (Ew. Łukasza 22:32) lecz nie mogą udoskonalić naszej wiary,

q     mogą skutkować większymi nagrodami w niebie (1 List Piotra 1:6-7), lecz nie udoskonalają naszej wiary,

q      mogą przynieść wytrwałość (Jakub 1:2-4) lecz nie mogą tworzyć głębszej lub lepszej wiary.

Ciężkie doświadczenia świadczą o naszej wierze, lecz jej nie doskonalą. Są one jak testy w szkole, które sprawdzają naszą wiedzę, lecz ich celem nie jest dostarczenie nam szerszej czy też głębszej wiedzy. W wyniku przejścia przez test możemy nabyć kwalifikacje do lepszej pracy lub wyższego stanowiska, lecz w zamierzeniu test nigdy nie był po to by dać nam szerszą lub głębszą wiedzę. Na tej samej zasadzie próby naszej wiary nie mają nic wspólnego z wyposażaniem nas w głębszą wiarę. Wierzący Jezusowi ludzie przechodzą przez życiowe próby i wychodzą z nich silniejsi i bardziej dojrzali. Słabo-wierzący ludzie przechodzą przez próby i wpadają w zwątpienie. Ateiści przechodzą prze próby i mówią: „Spójrz, gdyby istniał Bóg nie dopuściłby do tego”.

Istnieje tylko jedna rzecz, która tworzy i doskonali wiarę – tą rzeczą jest objawienie! Patriarchowie, prorocy i apostołowie byli gotowi umrzeć za swoją wiarę, ponieważ mieli oni bezpośrednie objawienie od Boga. My nie mamy takiego objawienia, lecz mamy zapisane świadectwo na temat tamtego objawienia. To historyczne świadectwo jest zapisane w Biblii. Jeżeli chcesz wzmocnić swoją wiarę czytaj i studiuj Boże Słowo.
Paweł napisał Rzymianom dokładnie, co tworzy wiarę …

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
 
(List do Rzymian 10:17)

 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...