Randki z biblijnego punktu widzenia

Randki z biblijnego punktu widzenia

Rebecca May

? Czy umawianie się na randki jest biblijne?
? Czy na randce możemy być sami?
? Czy mogę umawiać się z niechrześcijaninem?
? Czy mogę umawiać się z kimś, kto jest rozwiedziony?

Ostatnie statystyki (amerykańskie) mówią, że wśród fundamentalistycznych chrześcijan odsetek rozwodów jest większy niż ogólnie w całym społeczeństwie. Popularność rozwodów w chrześcijaństwie ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest prawdopodobnie fakt, że chrześcijanie dochodzą do małżeństwa tak jak niechrześcijanie - przez randki.

Randka jest zjawiskiem nie występującym w Biblii. Nie ma tam ani jednego takiego przykładu. Małżeństwa były aranżowane w ten sposób, że ojcowie oddawali swoje córki, a mężczyźni brali je dla siebie. Randka jest wytworem współczesnej kultury nie pochodzącym z przykładu lub przykazania biblijnego. Biblia mówi wiele o małżeństwie, a skoro celem randek jest przygotowanie się do małżeństwa, możemy wiele się nauczyć o tym, jak według Bożego życzenia mamy rozpocząć małżeństwo. Mając na uwadze naszą nieudolność w odróżnianiu się od świata w kwestii rozwodu i niebiblijnej natury randki, myślę, że czas na to,

byśmy i siebie, i naszych młodych znajomych nauczyli nowego sposobu umawiania się na randki, opartego na biblijnych zasadach odnoszących się do małżeństwa. Od tej pory randkę będziemy definiować jako spędzanie czasu z płcią przeciwną w celu przygotowania się do małżeństwa.

RANDKA A ROLA MĘŻCZYZN I KOBIET

W Rdz 2,24 czytamy: Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i połączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Dzięki powyższemu zdaniu mamy jasny obraz tego, jak ma wyglądać małżeństwo, a więc też i randka. Konkretnie, mężczyzna ma opuścić zanim się złączy. Znaczy to, że ma być odpowiedzialny za siebie w sensie duchowym i emocjonalnym, niezależny od swoich rodziców. Odpowiedzialnością mężczyzny - oprócz opuszczenia - jest także wzięcie sobie żony. Za żonę weźmie tylko dziewicę (Kpł 21,13; zobacz sobie też Rdz 25,1; 26,34; 34,8-21; 38,6.14; Wj 21,10; Mt 19,4-5; Mk 12,25; Łk 17,27). Umawiając się na randkę, mężczyźni powinni szukać kobiet zgodnie z zasadą małżeństwa, nie w inny sposób. O tym samym jest mowa w Pieśni nad Pieśniami 1,7, gdzie ukochana Salomona zdradza chęć spędzania czasu z nim, podkreślając, że nie chce być jak nierządnica ?podrywająca? mężczyzn. Kobiety jako te, które nie inicjują a reagują na inicjatywę mężczyzny, mają wejść w małżeństwo poprzez ojca, który daje ją mężowi. Według 1 Kor 7,36 ojciec może zdecydować, czy wydać swoją córkę dziewicę za mąż. Jeżeli córka potrzebuje błogosławieństwa ojca dla swojego małżeństwa, powinna pytać go o pozwolenie na randki i być posłuszna jego decyzji. Dlatego na randce kobiety nie powinny ?podrywać? mężczyzn, ale z aprobatą swojego ojca reagować na ich inicjatywę. Kobiety: Jeżeli mężczyzna nie opuścił swojego domu, a umawia się na randki, nie jest wg Biblii przygotowany do wzięcia sobie żony. Jeżeli nie potrafi zarządzać swoim życiem, jaką głową będzie dla ciebie? Mężczyźni: Jeżeli kobieta nie była posłuszna swojemu ojcu jako córka, dlaczego miałaby podporządkować ci się jako twoja żona?

RANDKA A NIEMORALNOŚĆ

Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty ... (1 Tes 4,3). Rozpusta często tłumaczona jest jako ?seksualna niemoralność? oznaczająca zabronione lub wynaturzone stosunki seksualne; inaczej są to wszelkie stosunki seksualne uprawiane poza heteroseksualnym małżeństwem. Do tego zalicza się też cudzołóstwo i homoseksualizm. Rozpusta to greckie słowo ?porneia?, z którego pochodzi wyraz ?pornografia?. Hbr 13,4 mówi: We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 1 Kor 6,9-10 mówi: Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. Popatrz w jakim otoczeniu Paweł umieszcza rozpustników. Są pierwsi na liście! 1 Kor 6,18-20 mówi: Strzeżcie się rozpusty [porneia]; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Dlatego, że ciała wierzących - zanim zacznie się ich małżeństwo - mają być nieskalane i czyste, Bóg pragnie, by nie pozwalali sobie na seksualną niemoralność. Dlatego umawianie się na randki, którym towarzyszy seks, jest z definicji rozpustą.

UMAWIANIE SIĘ Z NIECHRZEŚCIJANAMI
Jako że w Biblii nie ma niczego o randkach, więc nie ma tam też mowy o umawianiu się z niechrześcijanami. Biblia wypowiada się jednak na temat poślubiania niewierzących: Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo ... (2 Kor 6,14). ?Wprzęgać się? brzmi po grecku: heterodzugountes, co oznacza: ?nierówno zaprzęgnięci?. Przykład ten znajduje się w Pwt 22,10: Nie będziesz orał razem wołem i osłem. Poślubienie niechrześcijanina oznacza złączenie się we wspólnym zaprzęgu z kimś, kto jest inny niż chrześcijanin. Wprawdzie umawianie się z niewierzącym nie jest grzechem, może być jednak niebezpieczne ze względu na uczucia i fakt, że poślubienie tej osoby jest grzechem. Tak więc, jeśli osoba, z którą się spotykasz, nie staje się chrześcijaninem, relacja ta musi się skończyć zanim dojdzie do małżeństwa.

UMAWIANIE SIĘ Z OSOBĄ ROZWIEDZIONĄ
W Łk 16,18 znajduje się wypowiedź Chrystusa, o tym, by nie poślubiać kogoś rozwiedzionego. Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Paweł również wypowiada się na ten temat. W 1 Kor 7,27 pisze: Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Greckie słowo lusin ?odłączać się? znaczy rozerwać, złamać lub zniszczyć. Dlatego, jeżeli małżeństwo kogoś uległo zerwaniu, osoba ta nie powinna dążyć do małżeństwa z kimś innym, ponieważ poślubianie kogoś innego oznacza cudzołóstwo.

RANDKI A SPOŁECZEŃSTWO

Zanim Booz poślubił Rut, zebrał 10 starszych miasta i poczynił odpowiednie starania umożliwiające mu zawarcie społecznie akceptowanego małżeństwa (Rut 4,1-12). Randki powinny być również zaakceptowane przez rodzinę, bliskich przyjaciół - chrześcijan i chrześcijańską wspólnotę.

RANDKA A CZAS WE DWOJE

Popularną alternatywą obecną w wielu współczesnych kościołach [amerykańskich przyp. tłum.] są ?zaloty?. Osoby zaangażowane kierują się chrześcijańskimi zasadami, i głównym akcentem jest to, by dana para nie spędzała czasu sam na sam. Wypoczynkowe ?sam na sam? nie wchodzi w grę. Mężczyzna może bywać u swojej sympatii na obiadach, uczestniczyć w rodzinnych spotkaniach, wyjazdach, mogą oboje odwiedzać ten sam kościół. Chodzi o rozwijanie zalotów i zniechęcanie do randek. (?Christian Courtship vs. The Dating Game?, s. 29) Powodem propozycji, by dana para nie spędzała czasu sam na sam jest ochrona ich przed pokusami seksualnymi, by byli w stanie uniknąć grzechu w dziedzinie seksu i nie ulegli pożądaniu. Zgadzam się z tym, że nie jest dobrze być zawsze sam na sam oraz z tym, że są chwile, kiedy nie jest dobrze być sam na sam. Uważam jednak, że nie da się całkowicie wyeliminować seksualnej niemoralności przez całkowite unikanie czasu sam na sam. W najlepszym razie unikniecie tylko niechcianej ciąży. Chrystus zwrócił uwagę faryzeuszom, że fakt, iż ktoś nie ma stosunków seksualnych, nie oznacza wcale, że jest seksualnie niewinny. (Mt 5,28). Przebywanie sam na sam nie musi być grzechem, może też być bardzo cenne. Jeżeli jakaś para nigdy nie spędziła czasu we dwoje i zmusiła się do kontrolowania swoich seksualnych pragnień, jak może przekonać się czy potrafi mieć pod kontrolą swoje pragnienia po zawarciu małżeństwa, kiedy znajdzie się sam na sam z płcią przeciwną? Rut była sama z Boozem zanim się pobrali i mimo to pozostała czysta (Rut 3,7-10). Salomon zaprosił swoją ukochaną do swojego apartamentu i na spacer we dwoje i oboje też pozostali czyści (Pnp 1,4-10). W Biblii nie ma wersetu zabraniającego jakiejś parze przebywania we dwoje ani mówiącego o tym, że unikanie jedno drugiego zapobiega grzechowi w seksie. Widziałam przykłady par, które przebywały sam na sam i pozostały czyste.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy randki są zgodne z duchem Biblii?
O: Biblia nie mówi o randkach, tak więc zasady odnoszące się do małżeństwa powinny stosować się również do randek (Rdz 2,24).

P: Czy mogę być na randce sam na sam?
O: Bycie we dwoje nie jest grzechem, Może być wartościowym sposobem wyćwiczenia samokontroli i czystości (1 Tes 4,3).

P: Czy mogę umawiać się z niechrześcijaninem?
O: Nie jest to grzechem, ale może być niebezpieczne dla uczuć, bo grzechem jest poślubić osobę niewierzącą.

P: Czy mogę umawiać się z kimś, kto jest rozwiedziony?
O: Biblia mówi, że osoba rozwiedziona nie powinna dążyć do powtórnego małżeństwa do czasu śmierci współmałżonka. Dlatego, że randki są przygotowaniem do małżeństwa, nigdy nie powinniśmy umawiać się z rozwiedzionymi, bo ci ? w przeciwieństwie do niechrześcijan mających szanse stać się nimi przed ślubem - nigdy nie staną się nierozwiedzionymi (Łk 16,18; Mk 10,1-12 i Rz 7,1-3).

________________________________________________

Broszury z tej serii mają na celu zapoznanie czytelników ze sprawami, które wg Biblii wywierają wpływ na Ciało Chrystusa, a także służą pomocą w poznawaniu Bożego Słowa, rozumieniu go i w przynoszeniu owoców (Mt 13,23). Materiały te celowo nie są opatrzone znakiem ?Copyright?. Możesz robić z nich użytek kiedy chcesz i jak chcesz.

adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...