Małe grupy

Dave DeWitt


Kościół nowotestamentowy właściwie nigdy nie spotykał się w wielkiej grupie.
Zgromadzenie kościoła było zawsze małą grupą.
Te, o których wiadomo z zapisów zbierały się po domach, a domy były wtedy małe.

Dz 2:46 ... łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,

Dz 5:42 … Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach
nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.

Dz 20:20 … od nauczania was publicznie i po domach

Rz 16:5 Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu.

1 Kor 16:19 Pozdrawiają was ... Akwilla i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem.

Kol 4:15 Pozdrówcie ... i Kościół gromadzący się w jego domu.

Fil 2do Kościoła [gromadzącego] się w tym domu.


Widać wyraźnie, że

(1) kościół nigdy nie spotykał się na zgromadzeniach typu wielkie audytorium,

(2) zbierali się w domach

(3) domy zawsze były małe.

Każdy, kto czyta Nowy Testament, rozumie to,
ale ludzie popierający wielkie kościoły argumentują to następująco.

1. “A co z tym, kiedy Jezus nakarmił 5000 oraz 4000, a Piotr przemówił do ponad 3000 ludzi?”

Odpowiedź: Było to niezaplanowane zgromadzenie tłumów, które spontanicznie przyszły na jedno miejsce. Ludzie tłoczyli się wokół Jezusa, przychodząc po uzdrowienie i naukę.

Piotr przemawiał do tłumu, który był świadkiem cudów w dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2) i tak samo do tych, którzy zebrali się w świątyni wokół uzdrowionego człowieka chromego (Dz 3). Okazjonalne wielkie zgromadzenia mogły być pożyteczne. Żadne jednak zgromadzenie kościoła nie było zaplanowane albo organizowane jako wielkie spotkanie.

2. “A co z prześladowaniami, być może nie mogli budować wielkich kościołów z powodu prześladowań.”

Odpowiedź: Apostołowie z powodu prześladowań nigdy nie powstrzymywali się od robienia właściwych rzeczy albo najlepszych rzeczy. Nigdy nie sugerowali, że lepsze jest wielkie zgromadzenie kościoła.

3. “Tak, ale przykład nie jest przykazaniem. Apostołowie nie nakazywali małych grup. Jako że
nie wyszczególnili jakiejś formy kościoła, mamy wolność do wybrania takiego stylu, jaki działa najlepiej”.

Odpowiedź: Pragmatyzm (to, co działa) nie jest dobrym testem dla prawdy, a przykłady dane są
z jakiejś przyczyny. Forma wywiera wpływ. Jeżeli idę słuchać orkiestry symfonicznej,
nie zamierzam uczyć się gry na skrzypcach. Idę jako widz po rozrywkę, nie myśląc o tym, by się zaangażować. Nie to mieli na myśli apostołowie. Małe grupy zachęcają do udziału, myślenia
i argumentowania.

4. „No tak, ale małe grupy mogą łatwo być zwiedzione przez fałszywe nauczanie.”

Odpowiedź: Naprawdę? Czy nie jest tak również z wielkimi grupami? Prawie każde znaczące fałszywe nauczanie w kościele powiązane jest z pewnym pastorem megakościoła. Nauczanie
w małych grupach jest zwykle najbardziej biblijne, zachęca do udziału, który jest najlepszym sprawdzianem fałszywego nauczania (1 Kor 14:29-33).

5. „Tak, ale wielkie kościoły często zachęcają do rozdzielania się na małe grupy spotykające się
w tygodniu”.

Odpowiedź: Małe grupy same w sobie nie są tymi, które ukształtowali apostołowie.
Pomyślmy o tym przez chwilę.

Hbr 10:25 zawiera przykazanie Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań . Chciałbym, byście zauważyli „naszych”. Ludzie wierzący, którzy gromadzą się w różnych „mieszankowych” grupach nie gromadzą się razem. Jako wierzący mamy się gromadzić wspólnie. Nie mamy budować ani wynajmować sal audytoryjnych (szkoła, restauracja, centrum handlowe albo jakiś mega obiekt)
i zapraszać tam każdego, kto chce przyjść. Jest to na miejscu, jeżeli mamy spotkanie ewangelizacyjne przez kilka dni, ale nie jest to zgromadzenie kościoła. Kościół istnieje wtedy, kiedy spotykają się wierzący, którzy znają się nawzajem, mają jakieś powiązania i znajdują sposób spotykania się w grupach, jakie pomieszczą się w domu. Kiedy wzywamy do gromadzenia się
w wielkich pomieszczeniach i zachęcamy do przyjścia „poszukujących”, to mamy wtedy mieszankę, która nie będzie wiele rozumieć. Kiedy taka wielka grupa podzielona jest na małe grupy, to nie mamy wierzących gromadzących się wspólnie. Mamy mieszankę w postaci małej grupki, która zwykle jest płytka, powierzchowna, w której ludzie dzielą się swoją niewiedzą.
Tak więc zgromadzenie kościoła nie ma być po prostu małe - ma być zbiorem wierzących, a nie wielką grupą podzieloną po to, by mieć małe grupy.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...