Jak oceniać filmy

Jak oceniać filmy?

Rebecca S. May

 

[Mówię tu wprawdzie tylko o filmach, ale niniejsze zasady można stosować również do oceny książek, programów TV, filmów video, itp.]

 

  • Dlaczego powinniśmy oceniać filmy?
  • Jakie pytania powinniśmy sobie zadać, by dokonać właściwej oceny?
  • Co jest najważniejsze, czego musimy być świadomi, oceniając filmy?

 

W dzisiejszych czasach dokonuje się recenzji filmów, by przygotować nas do tego, co zobaczymy. Wprawdzie recenzowanie jest w pewnym sensie pomocne, kiedy ostrzega przed scenami z seksem, wulgarnym językiem, przemocą, jednak to, co proponuje się nam, nie wystarcza, by pomóc ludziom wierzącym w stwierdzeniu, co wg myśli biblijnej można zaakceptować, a co jest niebezpieczne.

 

Systemy oceniania, z jakimi się spotykamy, nie powiedzą nam na przykład, że dany film rozpowszechnia panteistyczną wizję Boga, albo, że w tym filmie 50 razy użyto imienia Boga nadaremno. By zachęcić cię do stosowania zasad biblijnych w ocenie filmów i niezależności od istniejących ocen, sformułowałam poniższe pytania. To pomoże ci nie tylko bronić i uczyć prawdy biblijnej, ale również przygotować siebie i swoje dzieci, byśmy kiedyś nie byli zawstydzeni (2 Kor 9,3-4).

 

Nie podyktuję tu listy filmów, których oglądanie będzie grzechem. Nie ma w Biblii wersetu lub formuły, która zapewniłaby ci takie informacje. Zamiast tego ? oceniając film ? wyobraź sobie jego wpływ, a potem zastosuj poniższe pytania. Stwierdź, w czym jest dobry lub wartościowy, jeżeli chodzi o tematykę, przesłanie lub sprawy moralne.

 

Czy wyciągnę z niego dobrą lekcję w kwestii rozróżniania dobra i zła?

Czy film ten uczy czegoś wartościowego - tak jak uczy Pismo Święte?

 

Pokazywanie przemocy na ekranie niekoniecznie musi być grzechem. Może wywoływać strach u dzieci i być czasami niepokojące, ale może też właściwie wskazywać na grzeszność człowieka. Na przykład w ?Liście Schindlera? sceny ukazujące przemoc i morderstwa Adolfa Hitlera są szokujące, ale stanowią dobrą lekcję na temat rozmiarów deprawacji człowieka zdolnego do tak strasznego grzechu.

 

Lista dziesięciu przykazań

Kiedy Bóg przemówił do swoich ludzi z Góry Synaj, dał im szczegółowe wskazówki, by bali się Go i nie grzeszyli (Wj 20,20). Chciał poddać próbie ich wierność. Nasza wierność Bogu też jest testowana za każdym razem, kiedy oglądamy film. Dlatego powinniśmy się przygotować, tak jak Bóg przygotował swoich ludzi.

(1)   Wtedy Bóg wypowiedział wszystkie te słowa, mówiąc: Ja jestem PANEM, twoim Bogiem, nie będziesz miał innych bogów obok mnie (Wj 20,1-3).

Jeżeli film przedstawia wyższy autorytet, który. nie jest Bogiem z Biblii, czy jest on zaprezentowany jako dobry czy zły?

(2)   Nie rób sobie bożka (Wj 20,4-6).

Jeżeli film ten pokazuje kogoś lub coś, kogo czci się albo kogoś godnego czci zamiast Boga, czy jest to przedstawione jako
dobre czy złe?

(3)   Nie bierz imienia Pana, Boga twego nadaremnie (Wj 20,7).

Jeżeli film posiada lekceważące lub pozbawione szacunku używanie imienia Boga, czy jest to przedstawione jako
dobre czy złe?

(4)   Pamiętaj o dniu sabatu, abyś go święcił (Wj 20,8-11).

Ponieważ sabat ma przypominać odpoczynek Boga po stworzeniu, przykazanie to będzie stosowane z tą myślą. Jeżeli film ten pokazuje źródło życia inne niż Bóg (np. ewolucja), to czy jest to przedstawione jako dobre czy złe?

(5)   Czcij ojca swojego i matkę (Wj 20,12).

Jeżeli film pokazuje rozbitą rodzinę lub rodzinę, w której ojciec i matka nie są traktowani z szacunkiem i nie uznaje ich się za autorytet, to czy jest to pokazane jako dobre czy złe?

(6)   Nie morduj (Wj 20,13).

Jeżeli film pokazuje morderstwo, jest ono przedstawione jako dobre czy złe?

(7)   Nie cudzołóż (Wj 20,14).

Jeżeli film pokazuje cudzołożny związek, to czy jest on przedstawiony jako
dobry czy zły?

(8)   Nie kradnij (Wj 20,15).

Jeżeli film pokazuje kradzież, to jest ona przedstawiona jako dobra czy zła?

(9)   Nie mów fałszywego świadectwa (Wj 20,16).

Jeżeli film pokazuje kłamstwa, szkalowanie w formie plotek, to czy jest to przedstawione jako dobre czy złe?

(10)                      Nie pożądaj (Wj 20,17)

Jeżeli film pokazuje pożądanie lub pragnienie posiadania tego, co mają inni, to czy jest to przedstawione jako dobre czy złe?

 

Ocena odpowiedzi

Jeżeli twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi ?dobre?, to musisz przyznać, że rzeczy te są sprzeczne z intencjami Boga.

 

Po pierwsze trzeba zrozumieć, że ?wystawianie się? na te grzechy niesie z sobą ryzyko upadku w grzech w tej dziedzinie. Dlatego musimy się przygotować, tak jak Paweł, kiedy ostrzegał Tytusa: abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie (Tt2,12).

 

Po drugie, jeżeli myślisz, że możesz ?wystawić się? na taką pokusę, powinieneś te aspekty filmu, które są sprzeczne ze Słowem Bożym, wykorzystać jako narzędzie do nauczania, tak, by służyły wzrostowi mądrości i wiedzy o tym, kim jest Bóg.

Oto parę przykładów:

Film ?Harry Potter? jest pełen magii. Nie podano źródła występujących tam mocy, ale na pewno nie jest nim Bóg z Biblii, który mówi , że praktykowanie magii jest grzechem (Wj 22,18).

Film ?Gwiezdne wojny? to inny przykład złamania pierwszego przykazania. Wszechpotężna moc stojąca za dobrem i złem to panteistyczny Bóg, niczym nie przypominający Boga z Biblii. Innym współczesnym przykładem panteizmu jest ?krąg życia? pokazany w filmie Disneya ?Król lew?.

Ewolucja jako źródło życia w filmie ?Jurassic Park? jest pogwałceniem obchodzenia sabatu, ponieważ nie uznaje się tu Boga jako stwórcy (Job 38-40).

Morderstwa pokazywane w filmie ?Pulp Fiction? naruszają przykazanie ?nie morduj?, ponieważ pochwalają odbieranie ludziom życia.

Romans w filmie ?Zaklinacz koni? jest tam nie tylko usprawiedliwiany, ale tak skonstruowany, by wywołać sympatię dla tych, którzy cudzołożą, a nie dla tych, którzy są zdradzani.

 

Niektóre filmy mogą wydawać się niewinne, ale musimy pamiętać, że pochodzą ze świata, od tych, którzy są skalani i niewierni, dla których nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane (Tt 1,15). Dlatego twoja ocena nie może bazować tylko na rzeczach zewnętrznych, ale ? jak nakazuje Chrystus ? ma być osądem sprawiedliwym (J 7,24 Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy).

 

Pisząc tę broszurę, jako pomocy użyłam listy dziesięciu przykazań. W Biblii znajdują się inne listy, które też zawierają kryteria oceny, jak np. lista uczynków ciała z Ga 5,19-21, lista owoców Ducha w Ga 5,22-23, lista z Flp 4,8-9, cechy miłości z 1 Kor 13 lub lista błogosławieństw z Mt 5,1-10.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

P: Dlaczego powinniśmy oceniać filmy?

O: Ponieważ istniejący na świecie system ocen nie jest godny zaufania i nie wystarcza, by przygotować wierzących do decydowania, co powinni oglądać, a czego nie.

 

P: Jakie pytania powinniśmy sobie zadać, by właściwie oceniać filmy?

O: Osobiście jako wskazówkę do oceny filmów w świetle Bożej mądrości wybrałam 10 przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi.

 

P: Co jest najważniejsze, czego musimy być świadomi, oceniając filmy?

O: Najważniejsze to pamiętać, że zdamy sprawę przed Bogiem z tego, jak używaliśmy swojego czasu i pieniędzy. Dlatego powinniśmy potraktować serio sprawę oceny filmów z biblijnej perspektywy.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...