Co z kremacją?

Z serii: Krótko i na temat wg obserwacji z Biblii:

CO Z KREMACJĄ?

Słowa "kremacja" nie ma w Biblii. Mieści się tam jednak wiele przykładów ludzi spalonych w ogniu. Od zniszczenia Sodomy i Gomory (Rdz 19,24) po jezioro płonące ogniem i siarką (Ap 21,8) ? posługiwanie się ogniem było normalne dla Boga, Jego ludzi i Jego wrogów.
Słowo "ogień" pojawia się w Biblii angielskiej 503 razy. [w polskiej BT 493 razy]

Zdarzyła się jedna kremacja nakazana przez Boga i wykonana przez Izraela, kiedy nijaki Achan i ew, jego rodzina ukradli trochę skarbów w Jerychu ? wbrew zakazowi Boga. Kiedy odkryto, kto jest winny, wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami. (Joz 7,25). Ten czyn został nakazany jako rezultat grzesznego i buntowniczego zachowania. Stało się tak z powodu powagi tego grzechu, bo sam Bóg powiedział:
U kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego należy,
bo złamał przymierze Pana i popełnił zbrodnię w Izraelu.
(Joz 7,15).

W Biblii opisano pogrzeby wielu bogobojnych ludzi: Abrahama, Sary, Racheli, Izaaka, Jakuba ? wszystkie udokumentowane są w Księdze Rodzaju. Mamy też wzmianki o wielu innych, włącznie z Jozuem, Samuelem, Dawidem, Janem Chrzcicielem i Szczepanem, którzy zostali pogrzebani.

Kiedy umierał Józef, powiedział do swoich braci: Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości. Po czym Józef umarł,
mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono go do trumny w Egipcie.
(Rdz 50:24-2)

Synowie Izraela dotrzymali obietnicy i nieśli ciało Józefa z Egiptu. Wędrowali przez pustynię 40 lat, po czym pochowali go w Ziemi Obiecanej, kiedy minęło ponad 300 lat od jego śmierci. Przypatrz się również pogrzebowi sługi Bożego Mojżesza. Był on tak ważny, że sam Bóg pochował go: Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. (Pwt 34,5-6)

Z wielką pieczołowitością przygotowywano ciało Chrystusa na pogrzeb. Z punktu widzenia Marii nieuszanowanie ciała Chrystusa było nieuszanowaniem Jego samego (J 20,2).

Russel D. Moore w swoim artykule ?Grobowe znaki? stwierdza: ?Dla chrześcijan pogrzeb nie jest wyrzuceniem rzeczy. Jeśli pogrzeby są po prostu sposobem wyrzucania resztek, to niepotrzebne są cmentarze. Dlaczego prosto nie wyrzucić ciał naszych ukochanych na wysypisko? Dla chrześcijan pogrzeb nie jest wyrzuceniem rzeczy, ale troską o osobę. Nieobecność w ciele to przebywanie z Panem. Jednak ciało, które pozostaje, dalej należy do kogoś, kogo kochamy, do kogoś, kto pewnego dnia przyzna się do niego. (Southern Seminary Magazine, wiosna 2007).

??? Tak więc????

Nie ma w Biblii przykazania o chowaniu zmarłych, jednak synowie Izraela postanowili grzebać swoich zmarłych. Wierzący w Jezusa w Nowym Testamencie robili to samo. Nawet kiedy ścięto głowę Jana Chrzciciela, Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je (Mt 14:12). Kremacja nie wpływa na moc Boga. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Bogiem, zmartwychwstanie do życia wiecznego, niezależnie od stanu swojego ziemskiego ciała. Jezus powiedział: ?a jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. (J 11:25-26).

Każdy, kto odrzuca Chrystusa, stanie przed sądem, niezależnie od stanu swojego ciała: I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia.
I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
(Ap 20:12-15).

Pytanie o kremację nie ma nic wspólnego ze zdolnością Boga do wzbudzania z martwych. Pytanie o kremację nie ma nic do czynienia z tymi, którzy nie mogą wybrać, co stanie się z ich ciałem.

Pytanie o kremację dotyczy tego, czy Pan Bóg w Biblii daje jakieś wskazówki mówiące o tym, że lepiej jest grzebać zmarłych niż kremować. Innymi słowy, jeżeli masz wybór, co powinieneś zrobić? Palenie ciał kojarzy się zwykle z kulturami pogańskimi ? z karą za grzech i niszczeniem bożków. Nie powinniśmy zapomnieć, że palenie ciał w Biblii jest mocno powiązane z wiecznym losem niewierzących. Po rozważeniu przykładów, jakie mamy w Biblii, jeżeli mamy wybór, wydaje się, że mamy grzebać naszych ukochanych a także życzyć sobie tego samego.

David A. DeWitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...