Ewangelia nie pochodzi z kultur Bliskiego Wschodu

Jedna rzecz jest  bardzo jasna.
Nie ma mowy, by Ewangelia pochodziła z kultury Bliskiego Wschodu. 
Ewangelia przyszła z nieba.

(Clark Blanchard)

Antropologowie kultury twierdzą zwykle, że religia to składowa rozwoju kultury.

Oczywistym wnioskiem z tego ma być, że twierdzenia chrześcijaństwa nie są prawdziwe.
Wydaje się, że dla większości religii powiązania z kulturą generalnie istnieją:

  • Hinduizm wywodzi się z animizmu [wiara, że wszystkie rzeczy (ludzie, skały zwierzęta, rośliny, itd.) są obdarzone siłą życiową, duszą, intelektem]. Była to kultura doliny rzeki Indus przed rokiem 1500 przed Chr.
  • Buddyzm pochodzi z medytacji Siddhartha Gautama (563-483 BC), Hindusa pragnącego zreformować system kastowy.
  • Judaizm rabiniczny rozwinięty został przez Żydów w czasie niewoli babilońskiej, ponieważ nie mogli składać ofiar w świątyni za pośrednictwem kapłanów - Lewitów.
  • Islam dopasował judaizm do agresywnej kultury arabskiej poprzez prywatne “recytowanie” dane Mahometowi w Koranie (AD 570-632).

A chrześcijaństwo? Nie ma mowy o niczym takim!

Ewangelia nie pochodzi z ziemskiej kultury, jest jej przeciwna — taka była zawsze i zawsze będzie.

Kiedy patrzymy dziś na kulturę Bliskiego Wschodu, widzimy, że muzułmanie arabscy i palestyńscy to ludzie agresywni.
Bóg powiedział Abrahamowi o Ismaelu:

Będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu (Rdz 16:12).
Mahomet po prostu zapewnił Arabom “święty” tytuł do agresji przeciwko wszystkim.

Dzisiejsi Żydzi praktykują rabiniczny judaizm, który jest religią obłudnych faryzeuszy z czasów Jezusa, z aktualizacjami z Talmudu,
ale z tą samą elitarną faryzejską sprawiedliwością własną. Żydzi zawsze byli ludźmi upartymi.

Mojżesz powiedział Izraelowi tak:

Bądź zatem świadomy, że to nie dzięki twojej sprawiedliwości
Jahwe, twój Bóg, daje ci tę dobrą ziemię w posiadanie,
bo jesteś ludem twardego karku.
Pamiętaj też — i nie zapomnij o tym — jak drażniłeś Jahwe, twojego Boga, na pustyni
(Pwt 9:6-8).

 

A co powiemy w tym kontekście na coś takiego?

Kochajcie swoich wrogów,
bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą,
dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają,
módlcie się za tych, którzy wam szkodzą
. (Łk 6:27-31)

Bóg tak bardzo ukochał świat,
że dał swego Jedynego Syna,
aby każdy,
kto w Niego wierzy,
nie zginął,
ale miał życie wieczne
(J 3:16)

Kochajcie się nawzajem, jak Ja was ukochałem (J 15:12)

I postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował
i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani
na wdzięczną wonność Bogu
(Ef 5:2).

Gdzie znajdziemy to w kulturach Bliskiego Wschodu? Nie znajdziemy.

Nie trzeba długo zwiedzać Izraela i Zachodniego Brzegu, by stwierdzić, że nie ma mowy, by Ewangelia pochodziła z tych kultur.
Ewangelia przyszła z nieba!
Jak napisał św. Paweł:
Oświadczam więc wam, bracia,
że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.
Bo nie otrzymałem jej ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka,
lecz objawił mi ją Jezus Chrystus
(Ga 1:11-12).

Amen T

autorzy: Clark Blanchard i Dawid Dewitt

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...