Diabeł jest ojcem kłamstwa

Trzeba znać przeciwnika

Mądrzy przywódcy, tacy jak dobrzy generałowie,  przedsiębiorcy i trenerzy nie idą do walki,
do biznesu albo grać mecz bez uważnego zbadania swoich wrogów, konkurencji albo oponentów. Chcą wiedzieć, jak  ta opozycja działa. Studiują charaktery tych ludzi, ich metody, ich gierki.
i schematy. Żeby być skutecznym w sprzeciwie wobec wroga, musisz go dobrze znać, byś mógł być przygotowany na skuteczne odparcie jego ataków.
Przywódcy zdają sobie sprawę z tego, że ich wróg naprawdę istnieje. To, w co wchodzą, to nie wspólnotowy piknik na kościelnym trawniku.
Jest to prawdziwa walka z prawdziwym wrogiem.
Jeżeli tego nie rozumieją, przegrają, upadną albo zostaną pokonani.

 

Tylko z tego powodu badanie diabła jest bardzo ważne. Chrześcijanie muszą być tego świadomi. Dla Pawła ważne było, żeby Szatan nie miał z nas żadnej korzyści, bo nie jesteśmy już niepoinformowani o jego kombinacjach (2 Kor 2:11).

 

Diabeł jest bogiem tego świata, gdyż bóg tego świata zaślepił ich pozbawione wiary umysły,
aby nie zobaczyli blasku Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga
(2 Kor 4:4). Przekonania, zasady moralne i filozofie tego świata promują diabła. Jaki więc on jest?
Wiemy coś na temat atrybutów człowieka i atrybutów Boga. A jakie są atrybuty Diabła?

 

Diabeł  kłamie i oszukuje
Jan  8:44

Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.
Od początku był on zabójcą
i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma.
Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa


2 Kor 11:3-4

...obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę,
tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali,
lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście,
lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.


1 Tm 4:1-2 A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary,
a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk.
Uwikłają się w obłudę kłamców,
ludzi z napiętnowanym sumieniem.

 

Prawda to zgodność z faktycznym stanem rzeczy


Kłamstwo jest oszukiwaniem

fałszowaniem faktycznego stanu rzeczy,

tak że końcowym wynikiem komunikacji jest zwiedzenie

 

Diabeł tkwi w szczegółach
Czego dokładnie możemy się spodziewać od diabła jako ojca kłamstwa?

 • Nie ma w nim prawdy.
 • Diabeł nigdy nie wpływa na ludzi tak, by widzieli rzeczy takimi, jakie rzeczywiście są.
 • Mówi ze swojej natury, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jest to atrybut pochodzący z jego natury, wypowiadanie kłamstw.
  Diabeł uważa, że kłamstwo jest dobre. Wydaje się, iż diabeł kocha kłamstwa po prostu dlatego, że prawda jest atrybutem Boga.
 • Wąż zwiódł Ewę przez swoją przebiegłość. Greckie słowo - panourgia znaczy spryt albo oszukaństwo.
  Oszukaństwo to celowe wprowadzenie kogoś w błąd.
  Jednak sprytne, podstępne oszustwo  wykorzystuje częściowo prawdę wraz z nielogicznym błędnym rozumowaniem.
 • Kłamstwa diabła da się rozpoznać, ponieważ mieszają oddanie prawdziwemu Chrystusowi z innym Jezusem, innym duchem i inną ewangelią.
 • Im bliżej jesteśmy czasów ostatnich, tym bardziej kłamstwa diabła i jego demonów doprowadzą do powstania udawanych wierzących, którzy odpadną od wiary.
 • Diabeł, jego demony oraz ludzie będący pod ich wpływem są kłamcami przepojonymi nieprawdą we własnym sumieniu.
  Innymi słowy, nie czują się oni wcale winni kłamstwa i nie widzą, że ich kłamstwa są czymś złym.

 

Zastosowania

 • Nigdy nie powinniśmy iść na kompromis z faktycznym stanem rzeczy. Może nie zawsze będzie właściwe informowanie kogoś o czymś, ale można to robić tylko wtedy, kiedy to milczenie nie jest oszukańcze.
 • Nigdy nie powinniśmy dojść do wniosku, że kłamstwo jest dobre w jakiejś sytuacji.
 • Kłamstwo zaczyna się od prawdy, a potem jest jej wypaczeniem.
 • Kłamstwo nie może istnieć bez jakiejś prawdy, która jest potem wypaczona.
 • W kłamstwie jest zawsze inny Jezus, inny duch albo inna ewangelia, co wymaga istnienia prawdziwego Jezusa, ducha prawdy i właściwej ewangelii.
 • Kłamstwu zwykle towarzyszą wszystkie inne grzechy. Dlatego kłamstwo jest dobrą „czerwoną flagą” wskazującą na inne grzechy.
 • W miarę jak zbliżamy się do czasów ostatnich przed Wielkim Uciskiem, który poprzedzi Drugie Przyjście Chrystusa, kłamstwo stanie się powszechne i akceptowane wśród „chrześcijan”.
 • Kłamcy, naznaczeni piętnem w swoim sumieniu, wierzą we własne kłamstwa. 
  Tak więc kłamstwo jest oszukiwaniem, nawet kiedy oszustwo nie jest zamierzone. 
  [Na przykład zwolennicy sekt wierzą w swoje własne kłamstwa.]

Cotygodniowa publikacja Relational Concepts Inc.

autor:

Dr David DeWitt (fragment opracowania “Atrybuty diabła”)

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...