Sprawiedliwość z uczynków

Wszystkie religie za wyjątkiem chrześcijaństwa uczą, że zbawienie osiąga się poprzez dobre uczynki. Głoszą, że dostaniemy się do ?nieba?, jeżeli nasze dobre czyny przeważą nad złymi. Islam na przykład uczy: ?Wtedy ci, których szale okażą się ciężkie, będą szczęśliwi. A ci, których szale okażą się lekkie, będą tymi, którzy stracili samych siebie. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki.? (Koran, Sura 23:102-103).

Zwykle krytyka dobrych uczynków ze strony chrześcijan wskazuje na to, że ?żaden człowiek nie jest w stanie dokonać  tylu dobrych czynów, by spełnić wymagania Boga?. Koncentruje się więc na ludzkiej niemożności. Tutaj jednak na ?sprawiedliwość z uczynków? popatrzymy z innej perspektywy, a mianowicie: co taki system, jeżeli jest prawdziwy, mówi o charakterze Boga?

Powyższy cytat z Koranu głosi, że jeżeli twoje dobre czyny przeważą nad złymi, to jesteś w porządku. W teorii znaczy to, że należy być ?dobrym? przez 51% czasu ? więc jeżeli w ciągu 51% swojego życia byłeś dobry, zasłużyłeś tym sposobem na niebo ? bo twoje dobre uczynki przeważyły nad złymi.  Jako że jest to domysł, żadna religia nie przyznaje, że wystarczy 51%. Powiedzieliby, że jest o wiele ciężej. No tak, ale o ile ciężej? Czy wystarczy 90%? Dla potrzeb argumentacji załóżmy, że jakaś osoba była bezgrzeszna przez 99% swojego życia. Wszystkie religie wyznające w sprawiedliwość dzięki uczynkom powiedziałyby, że taki człowiek zapracował na pójście do nieba ? spełnił wystarczająco dużo dobrych czynów!

Zauważmy jednak: jeżeli mówimy, że niedoskonała osoba (nawet ta w 99% ?dobra?) jest akceptowana przez Boga, to potwierdzamy fakt, iż Bóg na niektóre grzechy patrzy inaczej. Nauka o usprawiedliwieniu z uczynków głosi, że niektóre grzechy nie będą osądzone, bo Bóg poszedł na kompromis, łącząc się w jakiś sposób ze złem.

Jeżeli jednak Bóg może przeoczyć mały grzech (powiedzmy 1%), to czemu nie miałby przeoczyć wielu grzechów? Jeżeli Bóg toleruje jakikolwiek grzech, to nie jest sprawiedliwy. A jeżeli nie jest sprawiedliwy, to czemu miałby nie przeoczyć wielu grzechów? A właściwie to dlaczego mielibyśmy w ogóle dbać o dobre czyny? Bo jeżeli Bóg nie jest sprawiedliwy, to dobrych czynów nie da się nawet zdefiniować. Nie ma sensu wysilanie się, kiedy nie jesteś w stanie podać definicji tego, co jest ?dobre?. Nawet jeśli umiałbyś to zrobić, to dlaczego miałbyś przez dobre czyny podobać się Bogu, który nie jest dobry? Dlatego jakikolwiek system bazujący na dobrych uczynkach tak naprawdę wyznaje Boga, który nie jest sprawiedliwy. Taki system sam sobie zaprzecza, bo uczy, że powinniśmy czynić dobrze, by zadowolić Boga, który nie jest dobry.

Biblia komunikuje jednak, że Bóg jest w pełni sprawiedliwy i nie toleruje zła (Ps 11:7; Hab. 1:13). Powyższy system dobrych czynów nie będzie działał. Bóg wymaga zapłaty za grzech. Możesz albo zapłacić sam w piekle, albo przyjąć zapłatę dokonaną już za ciebie przez Jezusa. Zauważ, że jeżeli ją przyjmiesz, stanie się kilka rzeczy. Po pierwsze, Bóg pozostanie sprawiedliwy, bo nie przestanie wymagać zapłaty za grzech i zostanie ona uiszczona. Po drugie, możemy być usprawiedliwieni (uznani za sprawiedliwych), ponieważ Bóg ?nałożył? na nas sprawiedliwość  Chrystusa i dlatego jesteśmy nią objęci. Po trzecie, jako że jesteśmy sprawiedliwi, mamy dostęp do Boga (Ef 2:18).

By ludzie mogli przebywać w obecności sprawiedliwego Boga, wymaga się od nich doskonałej sprawiedliwości. Sprawiedliwość, jakiej wymaga Bóg, jest tą samą sprawiedliwością, jakiej wymaga od Niego Jego sprawiedliwość. Ten typ sprawiedliwości jest stuprocentowy. Może być osiągnięty przez dobrowolne przyjęcie sprawiedliwości ?nałożonej? przez Boga w Chrystusie Jezusie (Ef 2:8-9; Rz 3:23-24; 5:1).

Podsumowując: każda religia bazująca na dobrych uczynkach wyznaje Boga, który nie jest sprawiedliwy, ponieważ każda z nich przyznaje, że człowiek NIE MOŻE być sprawiedliwy ? czasem grzeszy. Mimo to głoszony przez nie Bóg zaakceptuje grzesznych ludzi robiących wystarczająco dużo dobrego. Jednak jeśli Bóg jest w stanie tolerować grzech, sam nie jest do końca sprawiedliwy, a skoro tak, to spełnianie dobrych uczynków w celu zadowolenia go jest oszukiwaniem samego siebie i stratą czasu. To smutne, że wszystkie religie na tym świecie, z wyjątkiem biblijnego chrześcijaństwa, należą do tego obozu. Niektóre z nich to: judaizm rabiniczny, mormonizm, hinduizm, islam i świadkowie Jehowy. Te religie NIE wyznają sprawiedliwego Boga.

Chuck May

 

Nowości

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji...

Mądrze jest unikać głupoty Prz 17

ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYSŁÓW: Unikaj głupoty za wszelką cenę Przysłów 17   Mądrość...