Ruch ?Słowo wiary?

 

Ruch ?Słowo wiary? nazywany jest również ?Ewangelią zdrowia i bogactwa? a także ?Ewangelią dobrobytu?. Spopularyzowany został powiedzeniami typu: ?Bóg chce, żebyś był szczęśliwy?, ?your best life now?, ?Nazwij sprawę  i tak wytrwale twierdź?. Ojcem ruchu był Kenneth Hagin (1917-2003). Jego obecni liderzy to (podaję wg alfabetu): Kenneth i Gloria Copeland, Creflo Dolar, Jeske Duplantis, Benny Hinn, Joyce Meyer, Joel i Wictoria Osteen oraz Paula White. Ruch ten to bluźniercza herezja prezentująca się za pomocą chrześcijańskiej terminologii. Ma swoje korzenie w sektach metafizycznych jak Ruch New Age, Christian Science. Obecnie dominuje w telewizji chrześcijańskiej i definiuje amerykańskie chrześcijaństwo wobec wielu ludzi w Ameryce i na świecie. Wielu chrześcijańskich mówców pojawia się na scenie z tym osobami, dając chrześcijanom wrażenie, że ci fałszywi nauczyciele muszą pokazywać pewną formę chrześcijaństwa. Potem ich fałszywe nauczanie zostaje zmieszane z prawdą i zwodzi wierzących, by tolerowali fałszywą ewangelię.

W tym artykule chcę rozprawić się tylko z ich doktryną na temat Boga. Na początku cytuję wypowiedzi jakiegoś lidera ?Słowa wiary? (podkreślenia moje).

Gloria Copland. ?Możesz kontrolować pogodę. Jesteś tym, który ma władzę nad pogodą.? Opowiada, jak rozkazała tornado, by wzniosło się z powrotem do chmury.

Creflo Dollar [omawiając Rdz 1]: ?W wersecie 25, 26 i 27 Bóg podporządkowuje się zasadzie, że każdy wytwarza według swojego rodzaju [Tu słuchacze odczytują te wersety]. To ciekawe, ponieważ jeśli Bóg stwarza wszystko według swojego rodzaju, widzimy Go teraz jak stwarza człowieka. Jeżeli teraz Bóg stwarza człowieka a także każdy wytwarza według swojego rodzaju ? Jeżeli konie są razem, to co powstaje? [Słuchacze wołają: ?konie!?]. Kiedy psy są razem, co powstaje? [Słuchacze wołają: ?psy!?] Jeżeli koty są razem, co powstaje? [Słuchacze wołają: ?koty!?] Jeżeli jednak Trójca jest razem i mówi: ?Uczyńmy człowieka?, co wtedy powstaje? [Słuchacze wołają: ?bóg!?] Powstaje bóg ? Jesteście bogami przez małe ?b?, jesteście bogami, ponieważ pochodzicie od Boga, jesteście bogami, nie ludźmi ? moja prawdziwa osoba jest właśnie jak Bóg!?

Benny Hinn i Miles Monroe. Hinn: ?Dostajemy myśl Boga odnośnie Jego woli. Modlimy się według tego. Kiedy się modlimy, dajemy mu legalne prawo, by to zrobił?.

Monroe: ?Bóg nie może nic zrobić na ziemi; nic z tego, co Bóg kiedykolwiek zdziałał na ziemi nie odbyło się  bez człowieka dającego Mu dostęp.? Hinn: On więc zawsze szuka kogoś takiego.? Monroe: ?Zawsze szuka człowieka, który dałby Mu pozwolenie. Innymi słowy, Bóg ma moc (władzę), ale ty dajesz licencję. Tak więc mimo, iż Bóg może zrobić wszystko, to może zrobić tylko to, na co my Mu pozwolimy.?

Jeske Duplantis: ?Bóg ma moc zabrać życie, ale nie może tego zrobić. Ma moc to zrobić, ale nie zrobi tego. Jest związany. Nie może. On mówi, że śmierć i życie jest w mocy czyjegoś języka? Waszego? Ty wybierasz, kiedy żyjesz i kiedy umierasz.

Joel Osteen: [wywiad Glenn?a Beck?a z r. 2009] ?Wierzę w Jezusa Chrystusa jako zbawiciela i we wszystko, ale wiesz, Glenn, ja także myślę. Spędziłem wiele czasu w Indii, wiesz. Przebywałem z wieloma ludźmi hindu. Są mili, wiesz, to ludzie, którzy tak samo kochają Boga.?

Victoria Osteen: ?Jezus był człowiekiem, zanim Bóg Go dotknął i włożył w Niego Ducha żyjącego Boga.?

Kenneth Copeland: ?Ludzie, którzy denerwują się na mówców uczących o dobrobycie, nigdy nie przeznaczyli czasu na modlitwę i dowiedzenie się, czy Bóg chce ich powodzenia w finansach, z jakiegoś powodu. Bóg musi cię zbawić. On potrzebuje cię jako pełnego Ducha Świętego. On cię potrzebuje. I potrzebuje cię jako kogoś mocnego. Potrzebuje cię jako kogoś bogatego.?

Justin Peters jest wykładowcą Biblii, który śledził ten ruch przez lata, a potem skrupulatnie ocenił go z biblijnej perspektywy. Urodził się (i nadal ma) z chorobą Heinego-Medina. Kiedy miał 16 lat, zabrano go na spotkanie ruchu ?Słowo Wiary?. Nie został uzdrowiony i doszedł do wniosku, że jest to fałszywa ewangelia. Potem ukończył Południowozachodnie Seminarium Baptystyczne, gdzie napisał swoją pracę magisterską zatytułowaną Analiza i krytyka  życia, służby i teologii ewangelisty uzdrowieniowego Benny Hinn?a. Peters pisze:

Początki ewangelii dobrobytu tak naprawdę wcale nie są chrześcijańskie. Trop prowadzi bezpośrednio do kultów metafizycznych, jak ruch New Age, jak gnostycyzm, jak Christian Science. Tak więc to, co mamy dzisiaj w ruchu Słowo Wiary, w NAR [New Apostolic Reformation ? Nowa Reformacja Apostolska ? przyp. tłum.], ewangelia dobrobytu, jest zasadniczo kultową doktryną opakowaną  chrześcijańską teologią tak, by była łatwa do przyjęcia przez ludzi i poruszająca się tak, by nie wykryły jej nasze duchowe radary? Ruch ten sprawia wrażenie, że jest jakoby poprawny religijnie, niby chrześcijańsko konserwatywny, kojarzeni są z nim chrześcijańscy przywódcy łączący się jakby w potężny tłum zwolenników teologii sukcesu ?nazywających sprawy i wytrwale utrzymujących? . Zgodnie z tą teologią, przedstawiając ją skrótowo,  kiedy Bóg stworzył Adama, był on wierną kopią Jahwe i mógł sobie stanąć obok Niego ramię w ramię? Kiedy Adam zgrzeszył, stracił swoją boskość i przeniósł ją na Szatana. A kiedy to nastąpiło, to wtedy prawdziwy Bóg Jahwe stracił swoje przysługujące Mu  do tej pory prawo do planety ziemi i został wyautowany. Jedyny sposób, w jaki może się On teraz włączyć, jedyny, w jaki może interweniować w sprawy ludzi, to dostać nasze pozwolenie na to. Tak więc, to my mamy teraz kontrolę, a Bóg nie. Bóg nie jest suwerenny. Został zasadniczo zredukowany do czegoś ciut więcej niż kosmiczny goniec, który musi reagować na nasze pragnienia, intencje, a wiec my wywołujemy Jego wystrzały?

[zobacz: justinpeters.org oraz: http://www.worldviewweekend.com/situationroom]

 

Jakże inny jest Bóg, o którym czytamy w Biblii.

 • Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało.
  Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę
  . Iz 46,10

 • Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości. 
  Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Ps 139,4-5

 • Kto zdołał zbadać Ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania? 
  Do kogo się On zwracał po radę i światło, żeby Go pouczył o ścieżkach prawa, żeby Go nauczył wiedzy i wskazał Mu drogę roztropności? Iz 40,13-14

 • Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym Ps 90,2-3

 • Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Flp 2,13

 • Chwalmy Boga, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Ap 19,6

David DeWitt

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...