Mormonizm religia która zamienia Boga w grzesznego człowieka

 

Dave DeWitt

 

Pozwólcie, że zadam to pytanie w następujący sposób:

Która z religii obecnie zamienia Boga w grzesznego człowieka?

W Liście do Rzymian rozdział 1, Paweł mówi o tym co dzieje się z kulturą (społeczeństwem, narodem, jednostką) zepsutą do tego stopnia, że Bóg wydał [jej ludzi] na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą (werset 24). Jest to społeczeństwo ludzi, którzy:

- przez nieprawość tłumią prawdę (werset 18),

- którzy znikczemnieli w swoich myślach (werset 21),

- których bezrozumne serce zostało zaćmione (werset 21),

- którzy podając się za mądrych stali się głupimi (werset 22),

- którzy zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka (werset 23).

Większość z nas zgodzi się, że pierwsze cztery punkty zaczerpnięte z rozdziału 1 Listu do Rzymian mają miejsce w naszym społeczeństwie zarówno na skalę narodową jak i globalną. Co jednak z tym ostatnim punktem? Mówi on o tym, że zdeprawowane społeczeństwo zaakceptuje religię, która zamieni chwałę nieśmiertelnego Boga na obraz śmiertelnego człowieka. Interpretując wiemy, że Paweł myślał o bożkach swoich czasów. Jak jednak zastosowałby to dzisiaj? Dziś może być to fałszywa religia, która zastępuje nieśmiertelnego Boga, bogiem, który kiedyś był człowiekiem.

 

Człowiek jest jednak z natury grzeszny (Rz 3:23, 5:12). Oto czym jest człowiek:

...Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;  wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. (Rz 3:10-18)

 

Która z religii mogłaby być tak bluźniercza, by twierdzić, że Bóg był człowiekiem i że człowiek może zostać bogiem? Właśnie taki był cel Szatana. Mówił on: Zrównam się z Najwyższym. Taki jest też cel Szatana wobec nas - abyśmy stali się swoimi bogami. W ogrodzie Eden Szatan powiedział Ewie: ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. (Rdz 3:5). Która z religii ma więc ten sam cel co Szatan?

 

Wpisz: Mormonizm. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (znany jako mormonizm - od imienia anioła Moroni, który miał objawić Księgę Mormona Josephowi Smithowi). Wierzą oni, że Bóg był kiedyś człowiekiem i że człowiek może stać się bogiem. Nauczają, że nasz Bóg (Bóg tej planety) był kiedyś człowiekiem z krwi i kości na planecie Kolob lub, jak mówią inni, na planecie blisko słońca o nazwie Kolob (z ?Księgi Abrahama? wydanej przez proroka Świętych w Dniach Ostatnich, Latter Day Saints ? LDS, Jospeha Smitha). Ty również możesz stać się bogiem i zaludnić własną planetę. To jest celem mormonizmu, aby zrównać się z Najwyższym.

Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie społeczeństwo ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, którzy znikczemnieli w swoich myślach, a ich bezrozumne serca zostały zaćmione tak bardzo, że podając się za mądrych stali się głupimi do tego stopnia, że przyjmują taką religię jako przyjazną rodzinie formę chrześcijaństwa, która nie będzie miała zgubnego wpływu na nasze społeczeństwo?

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...