Uwagi do książki Bill'a Hybels'a "Potęga Bożego szeptu" Rozdział 4 Filtry

Rozdział 4 - Filtry

 

Oto filtry Billa Hybelsa mające sprawdzić, czy dany szept pochodzi od Boga czy też nie:

 

Filtr 1. ? Czy dany szept pochodzi od Boga?

W tym filtrze Bill Hybels chce przekazać czytelnikowi książki pierwszą zasadę rozpoznawania szeptów, która polega na zadawaniu pytania, czy szept pochodzi od Boga.

Niestety przykład, który podaje, to proroctwo jakiegoś pseudowierzącego szaleńca, który prorokował Bilowi Hybelsowi, że jego dzieci zostaną skrzywdzone. Nie podaje, czy proroctwo to było wyszeptane temu człowiekowi, czy podane w inny sposób - sprawdza tylko naturę tego proroctwa.

Ta sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne są ludzkie proroctwa. Słaby w wierze człowiek mógłby się załamać. Pytanie, czy dany szept pochodzi od Boga, nie daje rozwiązania problemu, gdyż każdy może się pomylić. Przecież szatan przybiera postać anioła światłości!

 

Filtr 2 - Czy ma oparcie w Piśmie?

Oczywiście, że wszystko musimy sprawdzać z Pismem, ale te testy w oparciu o Boże Słowo możemy również przeprowadzić w niewłaściwy sposób, co poskutkuje uznaniem zjawisk jako Bożych, tych, które w rzeczywistości nie pochodzą od Boga!  Jedną z ważnych zasad interpretacji Biblii jest dotarcie do zamiarów autora. Używa on słów wypowiedzianych w jego epoce, a my mamy dociec, co one znaczyły dla ówczesnych ludzi. Jeżeli nie zauważymy, że w poszczególnych epokach zmieniały się przykazania Boże dla ludzi, to możemy dojść do niewłaściwych interpretacji i zastosowań dla nas, ludzi żyjących w XXI w. Skutkiem może być złe przeprowadzanie testów nad nowymi zjawiskami w chrześcijaństwie, których celem jest sprawdzanie, czy pochodzą od Boga, czy nie. Demony bardzo sprytnie używają Słów Boga, by zwieść i wybranych!

 

 

Charakter Boga jest stały i nie zmienia się przez wieczność, ale to co On nakazał w różnych epokach, zmieniało się.

Izrael nie dostał przykazania: czyńcie uczniami ludzi z wszystkich narodów. Nic też na temat rozwijania darów duchowych (Rz 12, 1 Kor 12), ani na temat Komunii (Łk 22, 1Kor 11). Z kolei Kościół nie ma świętować żydowskich świąt (Rz 14) ani przestrzegać żydowskich przepisów na temat czystego i nieczystego jedzenia (Dz 10). Nie ma też składać ofiar ze zwierząt (Hbr 10).

Nowe objawienie od Boga kontrastuje czasem z poprzednim objawieniem. Adam nie miał jeść mięsa, tylko rośliny. Noe mógł jeść mięso, z którego zeszła cała krew. Mojżesz mógł jeść jedynie ?czyste? mięso, a Piotr miał jeść mięso zwierząt ?nieczystych?.

Bóg jest stały i niezmienny, ale Jego nakazy dla ludzi w różnych okresach zmieniały się!

 

Wiele się zmieniło. Nowe objawienie, wraz z pojawieniem się Nowego Testamentu, kontrastuje i pogłębia objawienie Starego Testamentu. Np. Żydzi odrzucili Jezusa i Jego Apostołów, kiedy ci zaakceptowali w Kościele nawróconych pogan, którzy ewidentnie nie przestrzegali Prawa Mojżeszowego.

Faryzeusze nie chcieli przyjąć rzeczy dodanych w czasach Nowego Testamentu, gdyż nie odpowiadał im Jezus wraz z tym nowym objawieniem, które przyniósł.

Ew. św. Jana 9:29

My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd Ten pochodzi, nie wiemy.

 

Moralność Boża również nie uległa zmianie, ale objawienie Boże zmieniało się w czasie. Niektóre przykazania były jednorazowe i dotyczyły tylko jednego określonego człowieka:

Złóż w ofierze Izaaka. Zabijaj Amalekitów. Ożeń się z prostytutką. - Żadne z tych przykazań nie dotyczy nikogo z nas.

W jaki sposób mam zaprzeczyć, czy Mahomet, mormonizm, czy kościół katolicki mogą mieć rację, kiedy bazują na dodatkowym pozabiblijnym objawieniu?

Ponieważ często chrześcijanie nie rozumieją tego, że niektóre nowe objawienia od Boga nie idą w parze ze starymi objawieniami, zbyt szybko przyjmują nowe pozabiblijne objawienia.  Jako dzisiejsi chrześcijanie XXI wieku mało znamy Biblię, gdyż nie mamy dla niej czasu. W związku z tym rozróżnienie w oparciu o Słowo Boże, czy dana rzecz pochodzi od Boga, czy też nie, może być dla nas trudne i niemożliwe do poprawnego rozpoznania.

Rozróżnianie i rozpoznawanie wydaje się być w dobie obecnej najważniejszym darem i odpowiedzialnością Kościoła XXI wieku.

 

Filtr 3 - Czy szept jest roztropny

Oczywiście roztropność, mądrość są ważne, ale moje pytanie brzmi: Kto zdefiniuje, co jest roztropnością?

Kościół coraz bardziej traci roztropność z powodu fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, fałszywych apostołów. Szatan może podsunąć nam bardzo inteligentne myśli lub wyszeptać bardzo roztropne - wydawałoby się na pozór - słowa. Test ten również nie daje gwarancji, skąd dany szept pochodzi.

 

Filtr 4 - Czy pozostaje w zgodzie z twoim charakterem

To fatalny test, gdyż mamy grzeszny charakter. Szepty zgodne z naszymi naturalnymi zdolnościami przyjmować jest jeszcze łatwiej!

 

Jeżeli Billowi Hybelsowi chodzi o uzdolnienia, to szepty mogą doprowadzić do totalnego oddania się muzyce, biznesowi, polityce, przywództwu itp. To nie tak działa.
Nasz charakter, nasze pragnienia, zdolności, czy odczucia, nie potwierdzą nam, że dany szept pochodzi od Boga.

 

Filtr 5 - Co na to ludzie, którym najbardziej ufasz

Ten test również nie jest dobry, gdyż możesz ufać niewłaściwym osobom. Ludzie się zmieniają, zmieniają teologię, nawet zmieniają Biblię, więc ludzie, którym najbardziej ufam też mogą się pomylić.

Jeżeli chcesz kontynuować, w dziale "Recenzje" odszukaj Rozdział 5.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...