Teoria płaskiej ziemi

Poniższy opis pochodzi z: livescience.com:

Według liderów Flat Earth Society, ich szeregi rosły o 200 osób rocznie (w większości Amerykanów i Brytyjczyków) od roku 2009. ... Wiodąca teoria płaskiej ziemi utrzymuje, że Ziemia to okrąg (dysk) z Kołem Arktycznym w centrum Antarktyki, a jego obrzeże stanowi lodowa ściana wysoka na 150 stóp. Pracownicy NASA, mówią oni, strzegą tej lodowej ściany, aby zapobiec wchodzeniu i spadaniu z dysku … Istnieje teoria spisku: zwolennicy płaskiej ziemi uważają, że zdjęcia globu są sfabrykowane na fotoshopie; urządzenia GPS są sfałszowane tak, by piloci samolotów myśleli, że latają w linii prostej wokół kuli, podczas gdy tak naprawdę latają kołowo nad dyskiem. Nie ustalono przyczyny ukrywania przez władze światowe prawdziwego kształtu Ziemi, ale zwolennicy tej teorii wierzą, że powodem są finanse. “Krótko mówiąc, logicznie, znacznie mniej kosztuje sfałszowanie programu kosmicznego, niż faktyczne jego posiadanie.”

Żenujące jest pomyśleć, że “chrześcijanie” w ogóle biorą pod uwagę taki nonsens. Przypomina się stwierdzenie Pawła: stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie (Rz 1:21). Jako że rośnie liczba chrześcijan, którzy w to wierzą, opracowałem listę powodów wskazujących na to, że teoria płaskiej ziemi jest próżną spekulacją.


Po pierwsze, musimy zrozumieć, że “chrześcijańska” teoria płaskiej ziemi mówi: (a) ziemia jest płaskim okrągłym dyskiem, (b) Biblia uczy o płaskiej ziemi, oraz (c) wszystkie zdjęcia pokazujące ziemię jako kulę to gigantyczny spisek w celu zarabiania pieniędzy i dyskredytowania Biblii.


Odpowiedź jest dwuczęściowa:

 1. Nigdzie w Biblii nie ma opisu płaskiej ziemi.

 2. Wszystkie dające się obserwować dowody mówią o ziemi jako o okrągłej kuli.Nigdzie w Biblii nie ma opisu płaskiej ziemi

Poprawna interpretacja czegokolwiek gdziekolwiek oraz wszystkiego wszędzie wynika z zamiaru autora. W Biblii nie ma po prostu żadnego zdania, w którym autor chciałby zakomunikować to, że ziemia jest płaska. Nie ma takiego zdania! Tak twierdzili ogólnie wszyscy bibliści w przeciągu całej historii.

Robert Carter na stronie creation.com napisał:

Zanim odniesiemy się do konkretnych wersetów, musimy po raz kolejny zauważyć, że gdyby Biblia naprawdę uczyła o płaskiej ziemi, to nie do pomyślenia jest, że nie uczył tego nikt w ciągu całej historii kościoła. Ci, którzy uczyli Pisma Świętego, przedstawiali ziemię jako o okrągłą kulę.

Dzisiejsi “chrześcijańscy” zwolennicy teorii płaskiej ziemi puścili w obieg listę 200 wersetów biblijnych, które według nich popierają fakt istnienia płaskiej ziemi. Absolutnie żaden z tych wersetów tego nie uczy. [Z każdym z tych wersetów rozprawił się Robert Carter w doskonałym artykule z 26 października 2018 pt. “Płaska ziemia i inne brednie” (https://creation.com/refuting-flat-earth).] Wymienię tutaj trzy główne dziedziny.

Dzisiejsi “chrześcijańscy” zwolennicy teorii płaskiej ziemi puścili w obieg listę 200 wersetów biblijnych, które według nich popierają fakt istnienia płaskiej ziemi. Absolutnie żaden z tych wersetów tego nie uczy. [Z każdym z tych wersetów rozprawił się Robert Carter w doskonałym artykule z 26 października 2018 pt. “Płaska ziemia i inne brednie” (https://creation.com/refuting-flat-earth).] Wymienię tutaj trzy główne dziedziny.

1. Wyznawcy teorii płaskiej ziemi używają wersetów nie mających nic wspólnego z płaską ziemią. Na przykład: trzęsienia ziemi wstrząsają ziemią a ona się nie porusza (Ap 6:12-13), Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć (Ps 33:9). W jaki sposób pokazują one coś o kształcie ziemi? Psalmista powiedział również: nic mnie nie zachwieje, bo On jest po mojej prawicy (Ps 16:8). Czy znaczy to, że On jest płaski?
2. Wyznawcy teorii płaskiej ziemi wyrywają wersety z kontekstu, używając metafor jako twierdzeń naukowych. Biblia jest księgą historyczną, nie naukową. Autorzy Biblii dokładnie zapisali to, co się zdarzyło i – tak jak wszyscy historycy – używali nie tylko narracji, ale poezji, metafor, przypowieści, porównań, hiperboli, efuemizmów i różnych przenośni, aby podkreślić poszczególne kwestie. Używanie ich jako twierdzeń naukowych jest naruszeniem świadomego zamiaru autora. Oto kilka przykładów z artykułu wspomnianego wyżej, razem z odpowiedziami.

 • Ziemia jest mierzona linią prostą, nie krzywą (Hi 38:4-5). “Średnica kuli wyrażona jest w postaci długości linii. Odległości między punktami na jej powierzchni wyrażane są w kategoriach liniowych, np. mile albo kilometry. W czym więc problem?”

 • Ziemia ma słupy i wisi na niczym (1 Sm 2:8; Hi 9:6; Hi 26:7). “Tak, wisi na niczym — mamy obecnie wiele zdjęć ‘wielkiej niebieskiej kuli’ z kosmosu, i rzeczywiście wisi na niczym.”

 • Powiedziano, że Ziemia ma twarz (geometrycznie płaska powierzchnia) (Rdz 1:29; 4:14; 6:1). “Nie wiem, jak to jest u autora tej listy, ale moja twarz nie jest płaska, jest okrągła z dziurami i czymś wystającym.”

 • Ziemia ma krańce/kąty (Iz 11:12; Ap 7:1). “Współcześni zwolennicy teorii płaskiej ziemi uważają jednak, że Ziemia jest okrągłym dyskiem, który nie ma kątów! Nie tylko tym razem ich rzekomy "biblijny model płaskiej ziemi" jest niezgodny z modelem, w który naprawdę wierzą. W każdym razie obie strony w sposób jasny zgodne są, że nie są to dosłowne kąty. Po co więc to przytaczają?”

 • Perspektywa dużej wysokości (Mt 4:8). W Mt 4:8 czytamy: “Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał Mu stamtąd wszystkie królestwa świata w całej ich okazałości . …ta góra musiałaby być też widoczna z każdego miejsca. Gdzie jest więc ta góra? Nawet z perspektywy płaskiej ziemi, z podaniem wymiarów tego dysku, czy królestwa kiedykolwiek mogłyby być widziane gołym okiem z takiej odległości? Paralelny tekst Łk 4:5 mówi również: Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. To godne uwagi, że zwolennicy teorii płaskiej ziemi nie cytują tego fragmentu, który wyjaśnia, że diabeł pokazał Jezusowi królestwa w momencie i nie wspomina o górze. Nacisk jest na to, że diabeł wziął Jezusa wysoko na jakieś odosobnione miejsce i pokazał mu wizję tych królestw.”

3. Iz 40:22 razem z Hi 22:14 wyglądają tak, że mówią o ziemi jako o kuli.

Iz 40:22 Ten, co mieszka nad kręgiem [hebr. khûg] ziemi.

Hi 22:14 po kręgach niebios [hebr. khûg] się przechadza.

Zwolennicy płaskiej ziemi uważają, że słowo hebrajskie oznaczające koło/okrąg to nie kula.

Dominic Statham odpowiada:

Każdy zgodzi się, że słowo khûg mieści w sobie znaczenie okrągłości, a powszechne jego użycie pokazuje jasno, że może to odnosić się zarówno do geometrii dwuwymiarowej jak i trójwymiarowej. Dlatego nie można się spierać o to, że Iz 40,22 jasno uczy, że ziemia jest dyskiem. Co więcej, nawet jeżeli słowo khûg odnosi się tutaj do okręgu, niekoniecznie oznacza to płaskość, dlatego że kula/glob wygląda jak koło, z której by nie spojrzeć strony [Dominic Statham (https://creation.com/isaiah-40-22-circle-sphere)].


Wszystkie dające się zaobserwować dowody wymagają uznania ziemi za kulę

Oto dziesięć łatwych sposobów wykazania, że ziemia nie jest płaska:

 1. Popular Science,” z 26 stycznia 2016 donosi: “O tym, że Ziemia się kręci (jeżeli masz wątpliwości, zobacz eksperyment ‘Wahadło Foucault’a który jest definitywnym dowodem), świadczy zwarty owalny cień, który tworzy przy każdym zaćmieniu księżyca – jest on dowodem, że Ziemia jest nie tylko okrągła, ale kulista, nie płaska - absolutnie, bez cienia wątpliwości.”

 2. Ze statków, które widać z plaży, pojawia się najpierw ich szczyt. Z płaskiej ziemi najpierw widziany byłby ich przód.

 3. Arystoteles (384-322 przed Chr.) pierwszy zaobserwował fakt, że ziemia jest kulą, sądząc po różnych konstelacjach, jakie widzi się podczas poruszania się wokół ziemi. Gdyby ziemia była płaska, widzielibyśmy z każdego miejsca te same gwiazdy na niebie.

 4. Gdybyś ustawił patyki prosto w ziemi, utworzą cień, który będzie przesuwał się w miarę upływu czasu (zasada starożytnych zegarów słonecznych). Gdyby ziemia była płaska, cień patyków byłby taki sam, bez względu na to, jak daleko je rozmieściłeś. Ponieważ ziemia jest kulą, patyki umieszczone w różnych miejscach rzucają cienie o różnej długości.

 5. Z wysoka widzisz dalej. Nie wynika to z przeszkód na ziemi. Jeżeli patrzysz przez lornetkę z terenu płaskiego, a potem wspinasz się na wysoki płaskowyż albo nawet na wysokie drzewo, widzisz przez lornetkę więcej. Im wyżej się wspinasz, tym widzisz dalej. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy ziemia jest kulą.

 6. Podróże powietrzne dowodzą tego, że ziemia jest kulą. Samolot szpiegowski Lockheed Martin U-2, który rozpoczął latanie w roku 1955 i lata do dziś, wzniósł się na wysokość 70 000 stóp (21 000 metrów), skąd kulista ziemia jest łatwo widoczna. Podróżując ciągle na wprost, w jakimkolwiek kierunku, samolot wróci z miejsca, gdzie wystartował, nie znajdując krańca płaskiego koła. I, przy okazji, zwolennicy teorii płaskiej ziemi twierdzą, że urządzenia GPS są sfałszowane tak, by piloci myśleli, że latają w prostej linii wokół globu. Jeden z pięciu statków Ferdynanda Magellana (1480-1521) – Vittoria – przybył do SanlÚcar de Barrameda, Hiszpania, kończąc w ten sposób pierwsze okrążenie świata. Wątpię, że miał sfałszowane urządzenie GPS.

 7. Każda planeta, którą widzimy gdziekolwiek w przestrzeni jest kulą. Dlaczego ziemia miałaby być jedyną planetą, która jest płaską płytą?

 8. Istnienie dziennych i nocnych stref czasowych może być wyjaśnione tylko wtedy, jeżeli świat jest kulą krążącą wokół własnej osi. W określonym punkcie, kiedy słońce świecie na jedną część ziemi, to przeciwna strona jest ciemna, i vice versa. Jeżeli słońce byłoby jak “reflektor” świecący w dół na płaską ziemię, nie byłoby ludzi żyjących w strefie ciemnej w tym samym czasie, gdy inni mieszkają po stronie jasnej.

 9. Gdyby ziemia była płaską płytą, światło reflektora pośrodku tego talerza pociągałoby wszystko w jego kierunku, ponieważ byłoby centrum największej masy. Każdy będący nie w centrum płyty, nachylałby się w tym kierunku. Gdybyś nie był w centrum i upuściłbyś jabłko, spadłoby na bok. Wszelka masa przyciąga (jest to grawitacja). Jedynym sposobem, byśmy wszyscy byli przyciągani wprost w dół, jest to, że żyjemy na kulistej ziemi.

 10. Wszystkie zdjęcia z kosmosu dowodzą, że Ziemia jest kulą. Przez ostatnich 60 lat badaliśmy przestrzeń dzięki satelitom, sondom i ludziom. Były tam umieszczane przez różne kraje. Obecnie w prawie wszystkich pojazdach korzystamy z nawigacji GPS na satelitach krążących wokół kulistej ziemi. Mamy astronautów z różnych krajów robiących codziennie zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Istnieje 1886 sztucznych satelitów krążących obecnie wokół Ziemi. Oznaczałoby to wiele spisków. Zakładanie, że to wszystko jest zrobione za pomocą fotoshopu przez jakąś gigantyczną zmowę, to po prostu obłęd.

Wniosek

Wiara w płaską ziemię kwestionuje samą wiarę. Jeżeli wiara nie jest zaufaniem w realne dowody ocenione racjonalnie, to nie ma sposobu, trzymać się wiernego przekazu Słowa, by udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników (Tt 1:9). Jeżeli wiara nie jest zaufaniem prawdziwym dowodom, to Paweł nie mógłby przytaczać im świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do wieczora przekonywać ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków (Dz 28:23).


Jeśli nasza wiara może odrzucać przewagę prawdziwych dowodów, nazywając je zmową, to żadna religia nie może być prawdziwa. Wiara sprzeczna z dowodami jest podstawą islamu, hinduizmu, buddyzmu, sekt i religii o płaskiej ziemi. Jeżeli możemy zaprzeczyć wszelkiej rzeczywistości i powiedzieć, że jasne dowody na kulistą Ziemię są zmową, to skąd wiemy, czy przesłanie Biblii nie jest po prostu spiskiem? Skąd wiemy, że chrześcijaństwo nie jest po prostu zmową? Skąd wiemy, że życie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu nie jest zmową apostołów? A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach (1 Kor 15:17).


Dr David DeWitt

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...