“Nienawiść” w Biblii

Dave DeWitt

 

Może zastanawiasz się: “Dlaczego DeWitt studiuje o nienawiści? To taki negatywny temat.” Właściwie, na to słowo, występujące wiele razy, natknąłem się podczas studiowania tematu “przyjaźń”. Stwierdziłem, że nie wiem dokładnie co ono znaczy i dlaczego trafiam na nie tak często. Okazało się, że sprawa nienawiści to w Biblii wielki temat posiadający 190 odnośników
(150 w Starym Testamencie i 40 w Nowym) zarówno w języku hebrajskim jak i greckim.
Już samo to wskazuje, że warto się temu przyjrzeć. Nienawiść ma również miejsce w planie Boga i znaczącą rolę w drodze wierzącego do dojrzałości. Zabierając was w podróż ze słowem “nienawiść” zaznaczam, że będzie to trochę indukcyjne studium.

 • J 15,19 Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co do niego należy. Wy jednak nie jesteście ze świata, gdyż wybrałem was z tego świata dla siebie. Dlatego świat was nienawidzi.

 • Jud 23 ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą,
  mając w nienawiści nawet ubranie zbrudzono przez ciało.

 

Definicja słowa “nienawiść”

Przypatrzcie się podkreśleniom, które są kluczem prowadzącym do definicji.

 

 • Ps 97,10 Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło.

 • Hbr 1,9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
  dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy .

 • Ps 139,21-22 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
  oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
  Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się moimi wrogami

 • Prz 6,16-19 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę …

 • Amos 5,21 Nienawidzę waszych świąt i gardzę nimi, czuję odrazę do waszych uroczystości

 • Rz 7,15 Nie rozumiem tego, co czynię,
  bo
  nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię

 • Prz 1,22 Dopóki, o prostaczkowie, będziecie się kochać w głupocie,
  jak długo złośliwcy lubować się będą w szyderstwie, a głupcy
  nienawidzić wiedzy?

 • Prz 5,12 powiesz: „Oto nienawidziłem karności, moje serce wzgardziło upomnieniem!

 • Prz 1,29 bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana.

 • Rz 9,13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści .

 

Na podstawie tych równolegle występujących słów możemy wyciągnąć wniosek, że koncepcja nienawiści jest skontrastowana w Biblii z miłością wyjaśniana słowami takimi jak: odraza, wrogowie, obrzydliwość odrzucenie, nielubienie, szyderca, pogarda oraz nie wybrać. Na początku więc możemy postawić wniosek, że według Biblii nienawiść jest pewnego rodzaju negatywnym osądem zawierającym jakieś negatywne uczucia, pchającym do jakiegoś negatywnego działania. [Negatywne to takie, o którym myślę że jest złe, czego nie lubię i nie akceptuję.]

 

Nienawiść w definicjach słownikowych

Oto dwa źródła słownikowe definiujące biblijne słowa, które znaczą “nienawidzić”:

 • Słowo hebrajskie w Starym Testamencie to sane - “nienawidzić, być wrogiem … być niekochanym … być znienawidzonym … być omijanym; być przeciwnikiem, być wrogiem; “nienawiść” może być aktywna jako wróg albo przeciwnik; lub też pasywna – ktoś jest niekochany albo omijany (K [Kohlenberger/Mounce] Hebrew Dictionary).

 • Słowo greckie w Nowym Testamencie to miseo, które zawsze tłumaczone jest jako pewna forma nienawiści: “mocno nie lubić, za czym idzie awersja i wrogość” (Louw & Nida).

 

Rozumiemy więc, że nienawiść jest intensywnym nielubieniem, z którego wynika pewien rodzaj wrogości.

 

Nienawiść w definicjach słownikowych

Oto znane słowniki definiujące angielskie słowo “hate”:

 • Wikipedia - “Nienawiść to głębokie I skrajne emocjonalne nielubienie. Może być skierowane przeciw jednostkom, grupom, bytom, przedmiotom, zachowaniom albo ideom. Nienawiści towarzyszy często uczucie złości, wstrętu oraz skłonność do wrogości.”

 • Merriam-Webster – Nienawiść to “silna wrogość I awersja zwykle pochodząca ze strachu, złości albo poczucia zranienia.”

 • New Oxford American Dictionary – czasownik: “odczuwać intensywne, zaciekłe nielubienie [kogoś] … mieć silną odrazę do [czegoś]… uprzejme wyrażenie czyjegoś odrzucenia albo zakłopotania z powodu zrobienia czegoś … wyrażenie mocnej niechęci, krytykowanie albo rzucanie obelg.

 

Można dostrzec wiele analogii między świeckimi a biblijnymi definicjami. W obu ma miejsce antypatia i wrogość. Istnieje jednak jedna znacząca różnica. Biblia widzi nienawiść bardziej jako decyzję mającą rezultat w uczuciach, natomiast angielskie słowniki widzą ją jako uczucie, po którym następuje decyzja.

Podejrzewam, że tak samo jest w większości dzisiejszych języków. Będzie parę wyjątków, jednak najczęściej:

Świecka nienawiść = poczucie osobistego zranienia => uczucie antypatii => decyzja zawierająca wrogość.

Nienawiść wg Biblii = świadomość pogwałcenia => decyzja wroga => poczucie antypatii.

 

 • Świecka nienawiść jest bardziej osobista.

 • Nienawiść wg Biblii jest bardziej sytuacyjna.

 • Świecka nienawiść bazuje na jakimś poczuciu osobistego zranienia.

 • Nienawiść wg Biblii ma podstawy w naruszeniu absolutu moralnego albo teologicznego.

 • W obu jest silna antypatia. Więcej znaczy ona w świeckim podejściu, bo jest podstawą wrogości.

 • W obu istnieje wrogość. Więcej znaczy ona w biblijnym podejściu, ponieważ jej podstawą jest bardziej naruszenie zasady niż uczucie antypatii.

 

Możemy więc pokusić się o wstępną definicję nienawiści wynikającą z Biblii:

 

Nienawiść wg Biblii to osąd, którego podstawą jest zranienie, mające swój rezultat we wrogości wobec osoby, bytu albo idei, co może się przejawić w silnej niechęci do tej osoby, bytu czy idei.

albo

Nienawiść to osąd,
który pociąga za sobą wrogość.

 

 

 

 

Gdybyśmy mieli opisać nienawiść ze świeckiego punktu widzenia (chociaż tego nie zrobimy), ja zrobiłbym to tak

 

Nienawiść to niechęć, która pociąga za sobą wrogość.

 

Na przykład Ameryka w obu wojnach światowych zdecydowała walczyć przeciwko Niemcom. Według Biblii nienawiść ta jest decyzją, po której następuje wrogość. Podstawą takiej decyzji były poczynania rządu niemieckiego, a nie osobista niechęć do pojedynczych Niemców, chociaż mogło do tego dojść. Ze świeckego punktu widzenia nie była to nienawiść, ponieważ to pociągałoby za sobą niechęć do pojedynczych Niemców i nasza decyzja byłaby podstawą wrogości, bazując na tym uczuciu.

 

Jeszcze jeden przykład. Jeżeli dziecko wścieka się na jakiegoś łotra napastującego go w szkole i  decyduje się go popchnąć, to ze świeckiego punktu widzenia jest to nienawiść. Jeżeli dziecko nie zgadza się ze swoim nauczycielem, który uczy je ewolucji I w związku z tym decyduje się sprzeciwić mu w klasie, to jest to nienawiść w pojęciu biblijnym.

 

Od tego miejsca skupimy swoją uwagę na biblijnym sposobie widzenia.

 

Co wynika z biblijnej definicji nienawiści

 

1. Nienawiść może być skierowana przeciw ludziom, bytom, przedmiotom, zachowaniom albo ideom.

Nienawiść w Biblii często opisana jest jako decyzja skierowana przeciw czemuś innemu niż ludzie, np. nieuczciwym zyskom, bożkom, fałszowi, pokojowi albo wiedzy. Kiedy jednak kieruje się przeciwko ludziom, stosowna jest tylko wtedy, kiedy wymierzona jest w ludzi nienawidząca Boga albo jego sprawiedliwości. Nigdy nie jest właściwe nienawidzenie ludzi dlatego, że oni nienawidzą nas.

 • Ps 139,21-22 Czy nie mam w nienawiści, PANIE, tych, którzy Ciebie nienawidzą? Czuję wstręt do Twych przeciwników! Nienawidzę ich z całego serca, stali się także wrogami moimi!

 • Łk 6,27 Lecz wam, którzy słuchacie, mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.

 

2. Miłość prosi się o nienawiść a nienawiść pokazuje miłość

W Biblii mamy dwie ważne koncepcje miłości: dawanie i uczucie. Jako że nie jest to studium o miłości, nie będziemy niżej robić tego rozróżnienia. W słowie “miłość” będzie zawierać się zarówno dawanie jak i uczucie . Nienawiść w pojęciu biblijnym będzie skontrastowana z oboma pojęciami.

 

Jeżeli kochasz kogoś, będziesz miał skłonność nienawidzić wszystkiego, co zagraża tej miłości. Każda znacząca decyzja, uczucie, zaangażowanie albo przekonanie w coś albo kogoś, jest powiązane z jakimś ważnym wyborem przeciwko czemuś innemu. Wybranie jednego pociąga za sobą nienawiść do wszystkiego, co stoi w opozycji do tego wyboru. Wybór pozytywny pociąga za sobą wybór negatywny. Jeżeli mężczyzna mówi swojej żone “kocham cię, ale kocham też inne kobiety”, ta prawdopodobnie nie będzie rozumiała tego jako wyznania miłości. Jeżeli mówisz Bogu “kocham cię, albo kocham także innych bogów” to jest to bałwochwalstwo (Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem. Nie będziecie wzywać imion obcych bogów, nie zabrzmią one w waszych ustach – Wj 23,13).

 

Kiedy znacząca decyzja jest zakwestionowana albo zagrożona, ma to swój rezultat w jakiejś formie nienawiści. Jeżeli ktoś zagraża komuś, kogo kochasz, powiedzmy twoją rodzinę, zareagujesz osoądem pociągającym za sobą wrogość. Im ważniejszy twój wybór, zaangażowanie albo przekonanie, tym większa twoja nienawiść. Jeżeli kochasz Boga, a członek rodziny zagraża tej miłości, to będziesz nienawidził tego człowieka. Jeżeli nie, to nie kochasz Boga bardziej niż swoją rodzinę. Jeżeli nie nienawidzisz niczego, to prawdopodobnie nie podjąłeś żadnych ważnych decyzji. Na przykład, wybrać prawdę znaczy nienawidzić fałszywego nauczania, kochanie kłamstwa znaczy nienawidzenienie prawdy. Dlatego świat nienawidził Jezusa, a apostołowie – fałszywych nauczycieli.

 • Mt 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi.

 • Łk 14,26 Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem

 

3. Nienawiść patrzy wstecz na złość albo w przód – na strach

Jest to bardziej ogólna obserwacja niż biblijna zasada. Jest to osąd pochodzący zwykle ze strachu to to, co się stanie albo gniewu z powodu tego, co się stało. Ogólnie więc jest to osąd biorący się z gniewu w przeszłości albo strach o jakąś przyszłą sytuację. Mamy skłonność nienawidzić ludzi albo idei, z powodu tego, co nam wyrządziły w przeszłości, lub też z powodu tego, czego się po nich spodziewamy w przyszłości, albo też wchodzą w grę obie przyczyny. Zauważcie, że założenie odnośnie przeszłego zachowania albo przewidywanej przyszłej akcji obecne jest w większości biblijnych przykładów unienawiści .

 

 • Ps 5,6 nienawidzisz tych, co się dopuszczają nieprawości

 • Ps 26,5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z bezbożnymi nie przestaję.

 • Ps 31,6 Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, ja natomiast pokładam ufność w Panu

 •  

 

 1. Życie duchowe to walka między dwiema miłościami i z obu tych miłości wynika nienawiść

Jest to zastosowanie do duchowego życia tego, co już zaobserwowaliśmy. Życie duchowe człowieka wierzącego w Jezusa chrystusa jest walką między nową naturą, jaką ma w Chrystusie, otrzymana przed Ducha Świętego podczas nawrócenia, oraz starą naturą odziedziczoną po Adamie i Ewie (Rz 6,6.11; Ef 4,22.24; Kol 3,9). Nasza miłość do prawości pochodząca z naszej nowej natury powoduje, że nienawidzimy (osąd zawierający wrogość wobec) grzechu. Nasza miłość do grzechu pochodząca z naszej starej grzesznej natury powoduje naszą nienawiść (osąd zawierający wrogość wobec) do prawości.

 • Rz 7,15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię.

 • Ef 4,22-24 że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

 

 1. Jeżeli nawet nienawiść pociąga za sobą wrogość do jej obiektu, niekoniecznie angażuje obiekt tej wrogości

Tak samo jak uczucie, przyjaźń czy zakochanie, nienawiść może istnieć tylko w umyśle jej nosiciela. Nienawiść pociąga za soba wrogość, jednak ta może być ograniczona tylko do umysłu jej nosiciela. Możemy nosić swoją wrogość bez angażowania innych.

 

To może być i dobre, i złe. Może być dobre, bo możemy rozprawić się z naszą bezprawną nienawiścią (przez pokutę, wyznanie Bogu i odnowienie ducha), nie mieszając do tego innych (Psalm 73) i bez okazywania wrogości w sposób fizyczny. (Mt 7,1). Może być również rzeczą złą, kiedy nienawiść wbudowuje się w nasz umysł tak, że nie rozprawiamy się z nią i nie wyrażamy jej (Łk 12,57).

 • Prz 26,24 Kto nienawidzi, nie wyjawia tego swymi wargami, ale we wnętrzu swoim żywi zdradę.

 • Ga 6,1-2 Bracia, a jeśli ktoś niebacznie popełni jakieś wykroczenie, wówczas wy, obdarzeni łaską Ducha, sprowadźcie takiego na prawą drogę w duchu łagodności. Uważaj jednak sam, byś nie uległ pokusie. Dźwigajcie jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa.

 

6. Nienawiść nigdy nie jest apatyczna

Nienawiść może być dobra, zła, może być z Boga, z Szatana, może być aktywnym obrzydzeniem albo pasywnym unikaniem. Nigdy jednak nie jest neutralna, przypadkowa, niestronnicza lub niezaangażowana. Tak jak wspólnota, przyjaźń i młość, nienawiść nigdy nie rodzi się z apatii.

 

Na skali miedzy apatią a pasją miłość oraz nienawiść podnoszą się i opadają razem. Zarówno miłość jak i nienawiść będą rosły w miarę jak rośnie uczucie pasji. Obie będą się zmniejszać w miarę zwiększania się apatii. Jeżeli nienawiść jest przeciwieństwem miłości, to apatia jest przeciwieństwem i miłości, i nienawiści. Wysoki stopień apatii wymazuje jakąkolwiek możliwość miłości albo nienawiści. Wysoki stopień pasji czyni miłość i nienawiść pewnymi.

 

 • Sdz 14,16 Wówczas płakała żona Samsona przed nim i mówiła: Zaprawdę, nienawidzisz mnie i nie masz dla mnie miłości.

 • 2 Sm 13,22 Absalom natomiast nie mówił do Amnona nic dobrego ani złego, bo go znienawidził za to, że zgwałcił jego siostrę, Tamar.

 

Żona Samsona nie oskarżała go o apatię, ale o to, że tak bardzo troszczy się o swoją zagadkę, że pragnie wydać osąd przeciwko niej, znając rozwiązanie, Absalom nienawidził Amnona, bo ten zgwałcił jego siostrę Tamar. Nienawiść Absaloma była pełna pasjii z powodu jego miłości albo do siostry, albo do własnej potrzeby bronienia jej.

 • Mt 10,22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.

 • Łk 6,22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:

 

Świat dokonuje osądu, którego wynikiem jest wrogość wobec chrześcijan wierzących Biblii. Mogą być obojętni wobec innych religii, ale będą pełni pasjii w swojej wrogości wobec chrześcijan, ponieważ Biblia zagraża ich miłości do złego.

 

7. Nienawiść wywołuje reakcje

 • Rz 9,13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści

Sama natura nienawiści pociąga za sobą wrogość. Nienawiść Boga do Ezawa (Edomitów) miała powód albo była dowodem Jego miłości do Jakuba (Izraelitów). Kiedy Bóg znienawidził Ezawa, miało to taki skutek, że góra, na której mieszkał, została spustoszona, jego dziedzictwo zniszczone, Bóg zburzył to, co Ezaw zbudował, i był na Ezawa oburzony. W naturze nienawiści leży wywoływanie reakcji.

 • Mal 1,2-5 Umiłowałem was - mówi Pan - wy zaś pytacie: W czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrocznia Pana - a Ja [jednak] umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. Choćbyś powiedział, Edomie: Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone - tak [oto] mówi Pan Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, i ludem, na którego Pan zapałał gniewem. Oto oczy wasze będą to oglądały i powiecie: Potężnym okazał się Pan [nawet] poza granicami Izraela.

 

Kiedy nienawiść jest czymś dobrym albo prowadzi do czegoś dobrego

W Biblii przytłaczająca większość przykładów nienawiści opisuje coś dobrego. Jako że nienawiść jest reakcją na miłość, to nienawiść będzie dobra, kiedy miłość jest dobra.

 

 1. Dobrze jest być znienawidzonym jeżeli przyczyną jest coś dobrego

Z technicznego punktu widzenia nie jest dobrze nienawidzić, jednak rezultat tego jest dobry. Połowa przykładów użycia słowa “nienawiść” w ewangeliach (11 na 22) mówi o nienawiści (sądzeniu z wrogością) Jezusa i Jego naśladowców. Jest tak dlatego, że świat kocha grzech. Dobrze jest, kiedy ludzie wierzący są znienawidzeni przez świat z powodu Chrystusa, ponieważ wskazuje to na miłość prawdziwych uczniów do Jezusa i Jego sprawiedliwości.

 • Łk 6,22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne.

 • J 15,18-19 Jeśli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że Mnie wcześniej znienawidził niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co do niego należy. Wy jednak nie jesteście ze świata, gdyż wybrałem was z tego świata dla siebie. Dlatego świat was nienawidzi.

 

 1. Nienawiść jest dobra, kiedy skierowana jest na tych, którzy nienawidzą Boga

Są momenty i sytuacje, kiedy nienawiść jest niewłaściwa. Źle jest jednak nie nienawidzić zła i szatańskiego systemu na świecie.

 • Ps 97,10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników.

 • Koh 3,8 Jest czas miłości i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.

 • Amos 5,15 Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! W bramie sądźcie sprawiedliwie!

 • Jud 23 ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

 • Ef 6,11 ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

 

Nie tylko nienawiść jest czasem dobra, też miłość czasem jest zła, kiedy kochamy nienawidzących Boga.

 • 2 Krn 19,2 I wyszedł mu naprzeciw Jehu "widzący", syn Chananiego, i rzekł do króla Jozafata: Czyż wolno pomagać bezbożnemu i miłować tych, którzy nienawidzą Jahwe? Wiedz, że z tego powodu zawisł nad tobą gniew Jahwe.

 • Ps 26,5 nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam wśród bezbożnych.

 • Ps 31,6 Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, ja natomiast pokładam ufność w Panu

 • Ps 139,21-22 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają? Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się moimi wrogami.

 

3. Dobrze jest nienawidzić kłamstwa

 • Ps 119,128 Dlatego trzymam się wszystkich przykazań Twoich, a nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.

 • Psalm 119,163 Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, lecz Prawo Twoje miłuję.

 • Prz 6,16-19 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

 • Prz 26,28 Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby.

 • Zach 8,17 Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - wyrocznia Pana.

 • J 8,44 Diabeł … jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

 

 

4. Dobrze jest nienawidzić rozwodu

 • Mal 2,16 Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą.

 • Mt 19,8 Mówi im: Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z powodu waszego zatwardziałego serca, ale na początku tak nie było.

 

5. Dobrze jest nienawidzić “życia na tym świecie”

 • Koh 2,17 I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem; wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem.

 • Koh 2,18 I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem.

 • J 12,25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

 

6. Dobrze jest nienawidzić czczenia Boga bez prawości

 • Iz 1,14-17 Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza ... przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić,

 • Amos 5,21 Nienawidzę waszych świąt i gardzę nimi, czuję odrazę do waszych uroczystości.

 

7. Dobrze jest nienawidzić dumy

 • Prz 8,13 Bojaźnią Pańską - zła nienawidzić. Nie znoszę dumy, złych dróg, wyniosłości ust przewrotnych.

 

8. Dobrze jest nienawidzić fałszywych religii

 • Ps 31,7 Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, ja natomiast pokładam ufność w Panu."

 • Mt 23,13 Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a tym, którzy tam zmierzają, nie pozwalacie.

 • Ap 2,6 Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.

 

Kiedy nienawiść jest czymś złym albo prowadzi do czegoś złego

 

1. Źle jest nienawidzić wiedzy i pouczenia

Salomon powiedział: Głupcy gardzą wiedzą. Znaczy to, że głupi ludzie wydają osąd wrogi wiedzy. Na przykład islam, hinduizm, buddyzm oraz liberalne chrześcijaństwo definiują wiedzą jako ślepy skok sprzeczny z rozumowaniem i wiedzą. Religie definiujące wiarę jako coś wrogiego wiedzy są fałszywe. Leon Uris w swojej książce “Exodus” (o Żydach, którzy wrócili do Izraela w latach czterdziestych) ma taką scenę, gdzie rozmawiają dwaj starsi faceci, Żyd i Palestyńczyk. Żyd pyta Palestyńczyka o sprzeczności w religii islamu. Palestyńczyk odpowieda, że kiedy był młody, pytał o to, ale jego imam wyciągnął go na dwór i bił tak długo, że potem ledwo chodził, więc już więcej nie pytał. Głupcy nienawidzą wiedzy.

 

 • Prz 1,22 Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?

 • Prz 1,29 gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską,

 • Prz 5,12 i powiesz: „Oto nienawidziłem karności, moje serce wzgardziło upomnieniem.

 • Prz 12,1 Kto kocha karność, kocha także wiedzę, kto nienawidzi upomnienia, jest bezrozumny.

 

2. Źle jest nienawidzić tych, którzy nas nienawidzą

Jedna rzecz to nienawidzić tych, którzy nienawidzą Boga, a druga – tych, którzy nienawidzą nas. , Kiedy nienawidzimy nienawidzących Boga, pokazuje to naszą miłość do Boga. Kied nienawidzimy tych, którzy nas nienawidzą, pokazuje to naszą miłość do siebie samych.

 • Prz 25,21 Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą

 • Mt 5,43-44 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;

 • Tt 3,3 Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.

 

3. Źle jest nienawidzić Słowa Bożego

Świat dokonuje osądu wywołującego wrogość przeciw prawdzie I absolutom moralnym. Świat nienawidzi Słowa Bożego.

 • J 3,20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.

 • J 7,7 świat ... Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki.

 

4. Źle jest myśleć, że ludzie nienawidzą samych siebie

Przyznaję, że jest tu mowa bardziej o złym myśleniu niż o złej nienawiści. Niemniej jednak, jeżeli dochodzimy do wniosku, że ktoś robi coś z powodu nienawiści do siebie, to jest to złe rozumowanie. Nikt nigdy nie nienawidził siebie. Na przykład u ludzi, którzy są w depresji i myślą o samobójstwie z powodów społecznych (nie chemicznych), przyczyną jest to, iż kochają samych siebie.

 • Ef 5,29 …Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje …

 • Mt 22,39 A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

 

5. Źle jest nienawidzić innych wierzących

Dlaczego zabronione jest szczególnie nienawidzenie innyc wierzących? Pamiętajcie:

Nienawiść wg Biblii = Świadomość krzywdy => decyzja wywołująca wrogość => uczucie niechęci

 

Ludzie niewierzący z definicji nie pokutują. Nienawiść może być więc właściwa (tak długo, jak długo chodzi o grzech a nie o osobistą wendettę i jest werbalna, nie fizyczna). Ludzie wierzący jednak z definicji pokutują. Żałowanie grzechów prowadzi do zbawienia, które jest zapłatą za nasz bunt wobec Boga. To wyklucza jakąkolwiek nienawiść i rozwiązuje wszelką niechęć. Tak więc nienawiść do innego wierzącego jest niewłaściwa.

 • 1 J 2,11 Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy .

 • 1 J 4,20 Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

 

Kilka pytań o zastosowaniu

 

1. Co z nienawidzeniem mowy i nienawidzeniem przestępstw?

Kiedy Paweł pisał do Tytusa, mówił trochę o tym, jacy byliśmy, zanim staliśmy się wierzącymi.

 • Tt 3,3 Przecież i my sami byliśmy kiedyś nierozumni, nieposłuszni, błądziliśmy, będąc niewolnikami rozmaitych pożądliwości i rozkoszy, pędziliśmy życie w złości i zazdrości budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem.

 • Głupota pochodzi z naśladowania stworzenia zamiast Stwórcy (Rz 1:18nn).

 • Nieposłuszeństwo i zwiedzenie pochodzi z pójścia za “postępowym” myśleniem świata zamiast za Słowem Bożym. (Ps 1).

 • Zniewolenie różnymi pożądliwościami i rozkoszami bierze się stąd, że centrum naszego świata uczyniliśmy siebie, nie Boga.

 • Pędzenie życia w złości, zazdrości i wzajemnej brzmi dokładnie tak samo, jak dzieje się w naszych nienawistnych przestępstwach oraz nienawistnych zgromadzeniach i protestach.

 

Co powoduje, że to robimy?

 

Zadałem sobie i wielu innym pytanie: “Czemu ludzie gromadzą się w proteście przeciwko np. używaniu broni, aborcji, polityce, prawom gejów, sprawom rasowym albo przeciw imigracji?” Myślę, że rozumiem, dlaczego protestuje większość liderów. Mimo, że na początku liderzy mogą być uczciwi, to jednak większość przywódców różnych ruchów wykorzystuje nienawiść, by zyskać dla siebie władzę albo uwagę oraz wpływ na społeczeństwo. To na pewno nie rozwiąże żadnego problemu. Weźmy za przykład Chicago. Liderzy “Black Lives Matter” nie protestują w Chicago, gdzie słychać strzały około 11 razy dziennie (około 4000 w roku) i większość z nich to czarni na czarnych. Liderzy, którzy walczą o kontrolę użycia broni, również nie mówią o Chicago, które ma najostrzejsze w kraju prawo kontrolowania użycia broni. w całym kraju. Wielu liderów tego protestu zyskują władzę przez podsycanie nienawiści ujawnianej w protestach. Potrzebują, by problem trwał i – jeśli to możliwe – rósł, dając pożywkę mediom.

 

Moje pytanie brzmi jednak: “Dlaczego ludzie wychodzą i przyłączają się do tych nienawistnych prostestów?” Dostałem wiele dobrych odpowiedzi: “Czują się niezdolni do zdobycia korzyści ekonomicznych z naszego systemu kapitalistycznego”; Chcą utożsamić się z czymś większym niż oni sami” albo “ Sympatyzują z czymś, co jest oprotestowane”. Moim zdaniem, mając korzyści z wątpienia, większość prostestujących chce w jakiś sposób zmienić świat na lepsze. Tak więc (w sposób wysoce uproszczony) wielu liderów zyskuje siłę, a większość ludzi próbuje naprawić świat w jakiś sposób.

 

Prawdziwe jest jednak to, że kiedykolwiek zmieniamy świat w jakiś sposób, kończymy życie na złości i zazdrości, budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem. Jeżeli na przykład pomagasz nastolatce w ciąży, jest to dzieło miłości. Jeżeli próbujesz wyeliminować ciąże nastolatek, wylądujesz w kampanii nienawiści. Jeżeli pomagasz komuś biednemu, jest to akt współczucia. Jeżeli próbujesz wyeliminować ubóstwo, skończysz w ruchu bazującym na nienawiści. Robią to muzułmańscy terroryści. Robi to ruch “Black Lives Matter”. Robi to Ku Klux Klan. Robią to demokraci, robią to rebublikanie, liberałowie, konserwatyści, ludzie religijni i ateiści. Ludzie, którzy próbują naprawiść świat według swojej koncepcji, jak to powinno wyglądać, znajdą się złości i zazdrości, budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem. Im bardziej pasjonują się swoim tematem, tym bardziej będą nienawidzić tych, którzy sprzeciwiają się ich sprawie.

 

2. Czy chrześcijanie, którzy starają się poprawić świat, promują nienawiść?

Dalej spytałem siebie: “Czy był to cel Jezusa, kiedy był na świecie?” Jezus wpłynął na świat bardziej niż ktokolwiek, kto po tym świecie chodził. Jakie więc były Jego cele? To ciekawe, że z ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, Jezus miał największy wpływ na społeczeństwo, chociaż nigdy nie robił nic w tym celu, żeby ten wpływ mieć. Nie zrobił nic w kierunku lansowania pokoju na świecie, albo ulepszeń politycznych, społecznych, kulturalnych czy finansowych. Jego jedynym celem było podobać się swojemu Ojcu Niebieskiemu przez wykonywanie pracy, jaką On Mu zlecił (J 17,4). Jezus uzdrawiał chorych, karmił głodnych i uczył nieświadomych. Robił to jednak dlatego, że podobało się to Bogu Ojcu. Nie tworzył ruchu ulepszającego ten świat.

 • J 18,36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.

 

Jezus skupiał się na perspektywie nieba, nie na ulepszaniu tej ziemi. Dlatego motywował swoich uczniów wiecznym zbawieniem, a nie nienawiścią tyczącą się spraw świata. Jako że Jego uczniowie nie mieli ambicji, by zmieniać, naprawiać albo ulepszyć ten świat, mogli opuścić arenę nienawiści dotyczącej spraw świata i działać na arenie miłości (dawanie+ uczucie) do siebie nawzajem, do sierot, wdów, biednych, potrzebujących, a nawet do wrogów. Jedyny rodzaj nienawiści, o której wspominał Jezus to nienawiść wymierzona w tych, którzy sprzeciwiają się Bogu i Jego wiecznej perspektywie. Kiedy chrześcijanie angażowali się w ulepszanie świata, wchodzili w sferę nienawiści przeciw oponentom ich sprawy, tak jak każdy inny.

 

Jezus powiedział: Zbuduję mój kościół (Mt 16,18). Nie prosił nas, byśmy my go budowali. Prosił nas, byśmy się modlili: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi (Mt 6,10), co dokona się w czasie Jego Drugiego Przyjścia. Nie prosił nas, byśmy budowali dla niego królestwo na tej ziemi. Kiedy zaangażujemy się w budowanie rzeczy na ziemi, nieuchronnie skończymy na nienawidzeniu tych, którzy nam się w tym działaniu sprzeciwiają.

 

Jezus buduje swój własny kościół na tym świecie w epicentrum nienawiści. Miłość istnieje w środku światowej nienawiści, ponieważ nie próbuje ulepszać świata nienawiści. Nasze wysiłki w celu naprawy świata nie tylko kultywują nienawiść, ale także są stratą czasu. Zanim Jezus wprowadzi swoje własne królestwo, antychryst przyniesie swoje. Jest to kierunek, w którym zmierza dzisiejszy “postępowy” świat. Bóg położy kres światowi antychrysta podczas wielkiego ucisku (Mt 24,21) i w czasie Drugiego Przyjścia, które zniszczy cały jego “postęp”.

 • Mt 24,10 & 12 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzića ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

 

Ludzie będą nienawidzić się nawzajem kiedy nie powiądą się ich wysiłki w celu naprawienia świata. Wtedy wróci Jezus i ustanowi swoje królestwo (Zach 14; Mt 24; Ap 19). Królestwo Jezusa zostanie wprowadzone przez Jego Drugie Przyjście, a nie przez nasze wysiłki. Nasze usiłowania w celu naprawienia świata dla Boga będa prowadzić tylko do pędzenia życia w złości i zazdrości budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem. (Tt 3,3).

 

 1. Czy dobrze byłoby mieć świat bez nienawiści?

Byłoby dobrze mieć to, czego życzy sobie każdy piękny korowód protestujących: “światowy pokój”? Co by było, jesli pokój zastąpiłby wojnę, miłość – nienawiść i we wszystkim stosowano by “tolerancję”? Tematem świata bez nienawiści, przestępstw i wojny zajmowali się niektórzy pisarze i autorzy scenariuszy. Ciekawe, że zawsze tworzyli świat bez emocji. To oczywiste, iż – by mieć świat globalnej tolerancji, musimy mieć globalną apatię, która nie ma pasji w niczym.

 

Popatrzmy, co się dzieje, kiedy tolerujemy styl życia i pozycję życiową każdego. Teoria postępu mówi, że powinniśmy tolerować przekonania każdego i jego czyny tak długo, dopóki nie szkodzą innym. Dobrze, istnieją trzy sposoby zrobienia tego:

 

 1. Nie mogę mieć żadnych własnych wartości albo przekonań. Im mniej w coś wierzę, tym bardziej mogę to tolerować. Jeżeli toleruję wszystko, w co każdy wierzy, to nie mam żadnych własnych przekonań. Jeżeli wierzę w coś trochę, staję się trochę nietolerancyjny. Jeżeli mamy baton czekoladowy I ty zjesz go całego, będę troche nietolerancyjny wobec tego, co robisz. Tak długo, jak długo nie lubię czekalady. Droga do tolerowania wszystkiego to obojętność wobec wszystkiego (apatia). Kompletna apatia rzeczywiście eliminuje nienawiść, ale ma takie działanie również na miłość, troskę i współczucie. Wyeliminowałoby uczynki ciała, ale też owoce ducha (Ga 5,19-23). Jeżeli nie troszczę się o nic, to sam ja, jako podlegający tej trosce, nienawidzę (dokonuję osądu wyrażającego się wrogością wobec) tego, co zagraża temu, o co się staram. Jedynym sposobem posiadania prawdziwej tolerancji jest nieposiadanie przekonań. Zombi tolerują wszystko.

 

 1. Mogę być świadomy tego, że ma znaczenie życiowa pozycja kogoś i działać tak, jakby się nie liczyła.Na przykład mogę tolerowac religię muzułmańską, mormonizm, świadków Jehowy, nawet mimo tego, że rozumiem, iż ich fałszywe nauczanie posyła ludzi do piekła. Wtedy jednak fałszuję moje przekonania. Jeżeli zdaję sobie sprawę, że twoje poglądy są fałszywe albo niebezpieczne I decyduję je tolerować, to tylko udaję, że je toleruję. Po prostu kłamię sobie I innym, rbiąc wrażenie, że to, w co wierzysz, jest w porządku, podczas gdy tak naprawdę nie jest.

 

 1. Mogę cię tolerować, jeżeli mi na tobie nie zależy. Mogę mieć przekonania I tolerować twoje przekonania sprzeczne z moimi, tak długo, jak długo twoje przekonania nie dotykają mnie I jak długo nie obchodzi mnie, co się z tobą dzieje. Jeżeli nie zależy mi na tobie, to nie mam problemu z tolerowaniem tego, co myślisz, w co wierzysz albo co rozumiesz. Mogę cię tolerować, jeżeli jestem całkowicie skoncentrowany na sobie.

 

Żeby więc tolerować przekonania, myśli I wiedzę innych, muszę być: (1) biernym, (2) oszustem albo (3) kompletnym egoistą. Świat bez nienawiści musiałby być światem zombi, kłamców albo narcyzów. A ten, przy okazji, wygląda tak samo, jak produkt naszych “postępowych” akcentów na tolerancję.

 

4. Czy niebo jest światem bez nienawiści?

Niebo nie posiada nienawiści pomiędzy świętymi a aniołami. Plus – nia ma tam potrzeby tolerancji, ponieważ wszyscy są zgodni z prawdą Słowa Bożego. Nie jest jednak pozbawiony nienawiści i nietolerancji wobec grzechu oraz tych, którzy ciągle go popełniają i nie żałują tego. Apostoł Jan widział w niebie świętych, którzy zostali zabici podczas mającego nastąpić okresu ucisku. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (Ap 6,10) Nienawiść to osąd prowadzący do wrogości. Dokładnie o to proszą święci w niebie. Ich nienawiść jest osądem, który prosi Boga, by spełnił tę wrogość.

 

W wieczności Nowa Jerozolima będzie miała pokój bez potrzeby tolerancji w mieście. Nie ma tam jednak tolerancji dla grzechu tych grzeszników, którzy są na zewnątrz.

 • Ap 22,14-15 Szczęśliwi, którzy piorą swe szaty, aby mieć prawo spożywać z drzewa życia i wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, czarodzieje, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy lubią i mówią kłamstwa.

 

5. Czy nienawiść jest atrybutem Boga?

Nienawiść nie jest atrybutem Boga. Atrybutem Boga jest miłość.

 • 1 J 4,8 & 16 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. …A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

 

Z drugiej strony wiemy, że Bóg nienawidzi.

 • Ps 5,5 nienawidzisz tych, co się dopuszczają nieprawości.

 • Prz 6,16-19 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały,vserce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci

 • Iz 1,14 Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić

 • Amos 5,21 Nienawidzę waszych świąt i gardzę nimi, czuję odrazę do waszych uroczystości

 • Zach 8,17 Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - wyrocznia Pana

 • Ap 2,6 Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę.

 

Jak to jest, że kochający Bóg może nienawidzić? Ponieważ Bóg jest nie tylko miłością. Bóg jest Bogiem miłości, ale również prawdy, sprawiedliwości i świętości. Miłość Boga reaguje na pokorę I żal za grzech (Iz 66,1-2; Mt 3,2; 4,17). Sprawiedliwość Boga wylewa gniew na grzech, z którego się nie nawraca.

 • J 3,16 Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 • J 3,36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.

 • Rz 1,18 Gniew Boży spada z nieba na wszystkich bezbożnych i niesprawiedliwych ludzi, którzy przez niesprawiedliwość zadają gwałt prawdzie.

 

Jako że Bóg z natury jest święty, sprawiedliwy I jest prawdą, nie może tolerować grzechu, z którego się nie nawraca. Jego natura wymaga decyzji przeciwko grzechowi, która wywołuje wrogość. Jest to biblijna definicja słowa “nienawiść”.

 

6. Czy istnieje (dyspensacjonalna) różnica odnośnie nienawiści w epoce kościoła/łaski?

 

Nienawiść to decyzja pociągająca za sobą wrogość w naszym wieku (kościoła/łaski). Większość rzeczy na temat nienawiści jest taka sama we wszystkich czasach. Definicja tego słowa w grece Nowego Testamentu to miseo – ma to samo znaczenie, co słowo sane w hebrajskim Starego Testamentu.

 • Mt 10,22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.

 • Łk 6,22 Szczęśliwi będziecie, gdy ludzie będą was nienawidzili i kiedy was wyłączą ze swej społeczności, i będą wam złorzeczyć, i wymażą wasze imię jako zhańbione - z powodu Syna Człowieczego

 • Jud 23 dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

 

Nienawiść skierowana jest również na ludzi w naszym wieku (kościoła/łaski).

Mówcy lubią głosić: “Nienawidź grzechul ale kochaj grzesznika.” Wydaje się to dziwne, ponieważ nie możesz mieć grzechu bez grzesznika. Grzechy nie popołniają się same. W każdym razie Nowy Testament również mówi nam, by nienawidzić grzesznika. Wybieranie kogoś lub coś nadal wymaga niewybrania kogoś lub czegoś innego. Kiedy decyzja miłości została podjęta, znaczy to, że nienawidzi się przeciwieństwa tego wyboru.

 • Mt 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!

 • Łk 14,26 Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem

 • Rzs 9,13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.

 • Ap 2,6 Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę

 

W naszym wieku (kościoła/łaski) nienawiść pociąga za sobą wrogość werbalną, nie fizyczną.

Dlaczego Bóg powiedział Jozuemu i Saulowi, by całkowicie zniszczyli Kananejczyków, nie oszczędzając ich zarówno mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i starców, a także woły, owce i osły (Joz 6,21; 1 Sm 15,3). Nawet w przyszłym Tysiącletnim Królestwie Jezus będzie rządził nimi laską żelazną (Ap 2,27; 19,15). Chrystus i apostołowie nie dali jednak takiego mandatu kościołowi. Istnieje jedna jasna różnica między tą a innym epokami. W innych wiekach (zarządzania albo dyspensacji), dyrektywy od Boga, stąd też cele dla wierzących, zawierały w sobie zaangażowanie w fizyczny świat.

 

Adam i Ewa mieli być płodni i rozmnażać się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1,28). Nie był to mandat kulturowy, ale fizyczny dotyczący bogactwa na ziemi. Noemu powiedziano także: Bądźcie płodni, mnóżcie się i napełniajcie ziemię już z innymi przykazaniami odnośnie zwierząt (Rdz 9,1). Abrahamowi powiedziano, że ma opuścić swój kraj rodzinny, iść do ziemi Kanaan i uwierzyć, że będzie miał potomków, którzy w tej ziemi zamieszkają. Jozuemu i królom powiedziano, że mają pozbawić kraj Kananejczyków i ich bożków. W Tysiącletnim Królestwie istnieje zasada sprawiedliwości na ziemi. Wszystkie są ziemskimi mandatami i będą mieć nienawiść przejawiającą się we wrogości wobec ludzi na ziemi, którzy są przeszkodą w tych mandatach.

 

Jezus nie dał swoim uczniom żadnego ziemskiego mandatu, a tak było z Bożymi dyrektywami dla wielu świętych Starego Testamentu. U Jezusa chodziło tylko o niebo i życie wieczne. To zmieniło koncentrację nienawiści – z wrogości fizycznej na wrogość, która trzyma ludzi z daleka od nieba I wiecznych nagród.

 • Mt 16,26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

 • Ef 6,12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

 

Jezus nigdy się nie bił na pięści, ale słowa z Mt 23 zostały uznane za najostrzejszy język, jaki kiedykolwiek był użyty przeciwko grupie ludzi w przeciągu całej historii. Apostołowie też się nie bili na pięści, ale fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy I fałszywe nauczanie zostało przez nich ostro potępione w każdej księdze Nowego Testamentu (oprócz Listu do Filemona).

 • Mt 23,15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

 • Ga 1,9 …Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście, niech będzie wyklęty!

 • Ga 5,12 Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają.

 • Jud 12 Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione.

 

Nie potrafimy definitywnie powiedzieć, dlaczego wrogość nienawiści jest w tym wieku tylko werbalna, jednak to zgadza się z ziemskim mandatem, który został zmieniony na wyłączną koncentrację na niebo.

 

Nawet pełna wrogość Bożej nienawiści do grzeszników jest odroczona aż upłynie czas naszej ery łaski.

 • J 1,17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

 

Bóg może zastosować jakieś formy gniewu dla niektórych jednostek dla specjalnego celu w tym okresie (Rz 1,18; 1 Kor 11,30), ale nie jest to epoka, w której wszystkie czyny prowadzone są na sąd. Przedtam Bóg sądził Izraela I związane z nim narody. To samo będzie prawdą w nadchodzącym Tysiącletnim Królestwie, kiedy Jezus będzie rządził nimi laską żelazną (Ap 2,27; 19,15). Jest to jednak epoka łaski, kiedy to Jezus nie przyszedł po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. (J 12,47). Jezus osądza grzech. Właściwie Ojciec … nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi (J 5,22). Kiedy Jan opowiadał o objawieniu Drugiego Przyjścia, mówił tak: Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy (Ap 19,11). Piotr wyjaśnił brak sądu dzisiaj, nie mając na myśli, iż wcale go nie będzie, ale że nie jest to epoka sądu.

 • 2 Pt 3,7 & 9-10 A to samo słowo zachowuje dla ognia obecne niebiosa i ziemię i otacza je opieką aż do dnia sądu i zagłady ludzi bezbożnych … Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy - choć niektórzy sądzą, że odwleka - lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia. Dzień zaś Pana nadejdzie jak złodziej…

 

Wnioski

Według Biblii nienawiść to decyzja pociągająca za sobą wrogość. Jest to decyzja opierająca się na racjonalnym uzasadnieniu, że coś, co było kochane, zostało skrzywdzone albo będzie skrzywdzone. Nienawiść może być i dobra, i zła, zależnie od tego, czy obiekt miłości, który został skrzywdzony, jest dobry czy zły. Źle jest nienawidzić tego, co dobre oraz dobrze jest nienawidzić tego, co złe (zło jest naruszeniem dobra). Nie wystarcza tylko mówienie – ktoś musi po prostu kochać to, co dobre, ponieważ miłość pociąga za sobą nienawiść. Jeżeli w miłość nie jest wplątana nienawiść, to ta miłość nie ma wielkiego znaczenia. Apatia nie pozwala ani na miłość, ani na nienawiść.

Przechodząc do zastosowania, możemy dojść do wniosku:

 • Nienawiść do ludzi jest produktem ubocznym skupiania się na ziemi, gdzie - zamiast mieć koncentrację na wieczności – próbuje się ulepszyć życie dla siebie albo dla społeczeństwa.

 • Świat bez nienawiści byłby światem zombi, kłamców albo narcyzów.

 • Mimo, iż wśród świętych w niebie nie ma nienawiści, poza niebem istnieje nienawiść wobec grzechu.

 • Nienawiść nie jest atrybutem Boga; Bóg jest miłością oraz Bóg nienawidzi, ponieważ kocha.

 • Nienawiść jest taka sama we wszystkich epokach, jednak wrogość fizyczna jest odroczona aż do zabrania kościoła.

 

Jeżeli myślisz, jeżeli kochasz, jeżeli się troszczysz, jeżeli jesteś miłosierny, jeżeli pragniesz dobra, to częścią tego wszystkiego jest nienawiść.

Dodatek

Wersety biblijne użyte w tym studium

 

 • Wj 18,21 Ale sam upatrz sobie spośród całego ludu dzielnych mężów, bogobojnych, godnych zaufania, nienawidzących przekupstwa, i ustanów ich zwierzchnikami: nad tysiącem [ludzi], nad setką, nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką.

 • Wj 20,5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

 • Sdz 14,16 Wówczas płakała żona Samsona przed nim i mówiła: Zaprawdę, nienawidzisz mnie i nie masz dla mnie miłości.

 • 2 Sm 13,22 Absalom natomiast nie mówił do Amnona nic dobrego ani złego, bo go znienawidził za to, że zgwałcił jego siostrę, Tamar.

 • 2 Sm 19,6 [ Joab do Dawida za jego żałobę nad Absalomem] okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą, i nienawidząc tych, którzy cię miłują.

 • 2 Krn 19,2 I wyszedł mu naprzeciw Jehu "widzący", syn Chananiego, i rzekł do króla Jozafata: Czyż wolno pomagać bezbożnemu i miłować tych, którzy nienawidzą Jahwe? Wiedz, że z tego powodu zawisł nad tobą gniew Jahwe.

 • Ps 5,6 Nie ostoją się grzesznicy przed Twymi oczyma, nienawidzisz tych, co się dopuszczają nieprawości.

 • Ps 9,14 Zmiłuj się nade mną, Panie, Spojrzyj na utrapienie moje Spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą! Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci,

 • Ps 26,5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi.

 • Ps 31,7 Nienawidzę tych, co czczą marne bożki. Ja pokładam ufność w PANU.

 • Ps 44,11 Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas.

 • Ps 97,10 Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.

 • Ps 101,3 Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy; Nienawidzę zachowania się odstępców, Nie przylgnie ono do mnie.

 • Ps 119,104 Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej.

 • Ps 119,113 Nienawidzę ludzi dwojakiego serca, kocham zaś Twoje Prawo.

 • Ps 119,128 Dlatego kieruję się wszystkimi Twoimi postanowieniami i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

 • Ps 119,163 Nienawidzę i wstręt czuję do kłamstwa, a Prawo Twoje miłuję.

 • Ps 120,6 Zbyt długo przebywałem z tymi, którzy nienawidzą pokoju.

 • Ps 129,5 Niech się zawstydzą i cofną wszyscy nienawidzący Syjonu!

 • Ps 139,21-22 Czyż nie mam nienawidzić tych, którzy nienawidzą Ciebie, i nie brzydzić się tymi, którzy przeciw Tobie powstają? Nienawidzę ich nienawiścią najgłębszą, stali się oni moimi wrogami.

 • Prz 1,22 Dopóki, o prostaczkowie, będziecie się kochać w głupocie, jak długo złośliwcy lubować się będą w szyderstwie, a głupcy nienawidzić wiedzy?

 • Prz 1,29 Ponieważ znienawidzili wiedzę i bojaźni Jahwe nie przyjęli.

 • Prz 5,12 i powiesz: „Oto nienawidziłem karności, moje serce wzgardziło upomnieniem.

 • Prz 6,16-19 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

 • Prz 8,13 Bojaźń PANA każe zła nienawidzić, więc nienawidzę pychy i wyniosłości, złego postępowania i ust obłudnych.

 • Prz 12,1 Kto kocha karność, kocha także wiedzę, kto nienawidzi upomnienia, jest bezrozumny.

 • Prz 13,5 Sprawiedliwy nienawidzi kłamstwa, bezbożny sprowadza [na siebie] wstyd i hańbę.

 • Prz 25,21 Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą.

 • Prz 26,24 Ten, kto nienawidzi, nie mówi o tym głośno, ale w swoim wnętrzu knuje zdradę.

 • Prz 26,28 Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby .

 • Prz 28,16 Możny a bezrozumny wielkim jest łupieżcą! Kto nienawidzi niesprawiedliwego zysku, dni swoje przedłuża.

 • Koh 2,17 Toteż znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem; bo wszystko marność i pogoń za wiatrem.

 • Koh 2,18 Znienawidziłem też wszelki swój dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie.

 • Koh 3,8 Jest czas miłości i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.

 • Iz 1,14 Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

 • Jr 44,4 Posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, i ciągle posyłam, mówiąc: Nie popełniajcie tych obrzydliwości, bo ich nienawidzę.

 • Amos 5,15 Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! W bramie sądźcie sprawiedliwie! Może ulituje się PAN, Bóg Zastępów, nad resztą domu Józefa.

 • Amos 5,21 Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne.

 • Zach 8,17 Nie knujcie przeciw sobie nawzajem złych zamiarów, nie bądźcie pochopni do krzywoprzysięstwa! Bo tego wszystkiego nienawidzę - mówi Jahwe.

 • Mal 2,16 Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą - mówi Jahwe Zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarołomcami!

 

 • Mt 5,43-44 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców.

 • Mt 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi.

 • Mt 10,22 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia.

 • Łk 6,22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne.

 • Łk 6,27 A wam, którzy Mnie słuchacie, mówię: Kochajcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą.

 • Łk 14,26 Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.

 • J 3,20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały potępione.

 • J 7,7 Świat nie może was nienawidzić, a Mnie nienawidzi, bo Ja daję świadectwo, że jego uczynki są złe.

 • J 12,25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

 • J 15,18 Jeśli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że Mnie wcześniej znienawidził niż was.

 • J 15,19 Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co do niego należy. Wy jednak nie jesteście ze świata, gdyż wybrałem was z tego świata dla siebie. Dlatego świat was nienawidzi.

 • J 15,23 Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca.

 • Rz 7,15 Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę.

 • Rz 9,13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.

 • Ef 5,29 Nikt nigdy nie znienawidził własnego ciała, lecz każdy je karmi i pielęgnuje, tak jak Chrystus Kościół.

 • Tt 3,3 Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.

 • 1 J 2,11 Kto zaś nienawidzi swego brata, trwa w ciemności i chodzi w ciemności. Nie wie, dokąd zmierza, ponieważ ciemności oślepiły jego oczy.

 • 1 J 3,13 Nie dziwcie się więc, bracia, jeżeli świat was nienawidzi.

 • 1 J 3,15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego.

 • 1 J 4,20 Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

 • Jud 23 ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą,
  mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało

 • Ap 2,6 Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów,
  których to czynów i Ja nienawidzę.

Nowości

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Jezus kuszony i testowany. Lekcje z Ew. Mateusza 4

  WSTĘP Jezus został poprowadzony przez ducha na Pustynię Judzką, żeby był kuszony przez Szatana (w....

Zasady i zastosowania z Listu do Kolosan 1

  1. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to,...