Walka o wystarczalność Biblii - Wstęp

Walka o wystarczalność Biblii

Koniec protestanckiej reformacji

David A. DeWitt

 

WSTĘP

Przez wystarczalność Biblii rozumiem to, co miał na myśli Luter: sola scriptura. Było to podstawą reformacji. Sola scriptura znaczy, że tylko Biblia jest prawdziwa i kompletna.
Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa i jeżeli kiedykolwiek uczono cię Biblii albo kiedykolwiek uczyłeś się jej fragmentów na pamięć i ktoś pomagał Ci stać się uczniem Jezusa, to prawie na pewno byli to ludzie wierzący w sola scriptura, czyli w wystarczalność Biblii.

W dzisiejszych czasach większość chrześcijan, nawet wśród protestantów, niestety, nie wierzy, że Biblia jest wystarczająca. Ogólnie można stwierdzić, że reformacja już przeminęła.

 

 

Wielu ?chrześcijan? nie będących przekonanymi o wystarczalności Biblii myśli, że jednak w to wierzy. Nawet o tym mówią, ponieważ wierzą w to, że Biblia jest konieczna. Wierzą, że jest wskazówką od Boga, ale uważają, że muszą do niej coś dodać: pozabiblijne informacje o kulturze, tradycje, inne pisma, wizje,  cuda, wydarzenia, języki, osobiste ?szepty?, a ostatnio także współczesnych apostołów i pastorów otrzymujących rzekomo bezpośrednie prowadzenie od Boga. Wszystkie te pomysły dowodzą, że Biblia jest ich zdaniem niewystarczająca. Takie osoby zaprzeczają zasadzie sola scriptura.

 

By wszystko było jasne, nie mam tu na myśli:

 

 1. - osobistego prowadzenia przez Ducha Świętego (bo tym jest zrozumienie i zastosowanie objawionego Słowa Bożego z Biblii Prz 3,5-6 i Rz 8,14).

 

Prowadzenie przez Ducha polega na zrozumieniu i stosowaniu Słowa Bożego objawionego w Piśmie a nie na dodawaniu innych objawień do Pisma.

 

 1. - tego, że Bóg jest zaangażowany w nasze życie ? bo jest! Bóg angażuje się przez kształcenie nas (dyscyplinowanie) i nadawanie kierunku naszemu życiu, ponieważ jest suwerenny (Ps 139,1-12; Hbr 12,5-11; Łk 12,28-30; Ef 1,3-11). Nie wiemy jednak, co On, suwerenny Bóg, konkretnie robi w naszym życiu (Koh 3,11; J 3,8) oprócz tego, że czyni nas podobnymi do obrazu Chrystusa (Rz 12,1-2). Bóg nigdy nie powiedział, że powie nam, jaki jest Jego szczegółowy plan dla naszego życia, tak więc nie mamy się tym zajmować.

 

Bóg nigdy nie obiecał, że objawi nam szczegółowy plan dotyczący naszego życia osobistego.

 

 1. - nie mam na myśli tego, co nam się wydaje, że Bóg robi w naszym życiu, bo są to jedynie spekulacje, których nigdy nie należy głosić jako dowód Bożego prowadzenia. Również nie należy posługiwać się nimi w podejmowaniu decyzji. Takie spekulacje to ani prowadzenie Boże, ani dobra pomoc w podejmowaniu decyzji. Decyzje podejmujemy na bazie mądrości opartej o weryfikowalne dowody, a nie na spekulacjach. Przykład: ?Myślę, że Bóg chce, bym się ożenił z tą oto dziewczyną albo studiował na określonej uczelni?. Są to spekulacje ? niegodne do brania pod uwagę w decydowaniu, bo decyzje mamy podejmować na podstawie mądrości opartej na weryfikowalnych dowodach.

 

 1. ? tego, co Bóg może robić. Bóg może robić wszystko, co zechce, może dawać wizje, sny, posyłać aniołów. Takie doświadczenia są możliwe. Chodzi tu o nasze deklaracje na ten temat, a nie o to, co Bóg robi lub czego nie robi. Jeżeli to, co twierdzę, byłoby od Boga, to byłbym prorokiem. Na nasze czasy jednak  Bóg zapowiedział jedynie fałszywych proroków i Biblia w swoim dotychczasowym kształcie byłaby w przypadku nowego objawienia niewystarczająca.

 

 1. - że w Biblii mam wszystko, co w ogóle muszę wiedzieć. Muszę mieć wiedzę o technice, współdziałaniu, o medycynie, geografii, odżywianiu, pogodzie. Oczywiście, potrzebuję wiedzieć o tym, co odnosi się do mojej żony, dzieci, mojej pracy, kultury, technologii, medycyny ? muszę o nich wiedzieć, by funkcjonować w moim społeczeństwie: jak wstać rano, umyć się, jak założyć ubrania, coś zjeść i jechać do pracy. Niczego z tych rzeczy nie ma w Biblii.

 

 1. - nie mówimy tu o objawieniu ogólnym ? w stworzeniu i przez sumienie (Rz 1 i 2) ? bo to dowodzi istnienia Boga a nie daje konkretnych informacji o Bogu. Szczególne objawienie to werbalne informacje od Boga.

 

Nie będziemy się tu zajmowali powyższymi składowymi, ale kwestiami takimi jak:

 

 • Czy Pismo daje mi wystarczające objawienie od Boga, czy powinienem go szukać w innych źródłach?
 • Czy objawienie Boże jest kompletne w Starym i Nowym Testamencie (do czasu ponownego przyjścia Chrystusa), czy też ma ono miejsce dalej, rozwija się i ewoluuje?
 • Czy objawienie od Boga ciągle postępuje?
 • Czy my powinniśmy stosować dobrze zinterpretowaną Biblię, czy też dodawać do niej?
 • Czy Biblia wystarczy do oceny spraw pod kątem moralności? Czy też musimy coś dodawać?
 • Czy słowo Boże zakończyło się Apokalipsą, czy też należy coś dodać typu: księga Mormona, Ellen White, tradycja rzymska
 • Czy Biblia wystarczająco opisuje swój kontekst kulturowy, czy też koniecznie potrzebuję dodatkowych informacji o kulturze, by Biblię dobrze zrozumieć?
 • Czy wskazówki dla życia codziennego powinienem otrzymywać przez stosowanie biblijnej mądrości, czy też mam patrzeć na to, jak w życiu codziennym Bóg kieruje mną przez okoliczności?
 • Czy wystarczające są ponadnaturalne dowody dane autorom Biblii, czy też mam szukać współczesnych znaków i cudów jako przekazów od Boga?
 • Czy apostołowie zostawili nas z Nowym Testamentem jako jedynym autorytetem dla kościoła? Czy istnieje ciągły autorytet dzisiejszych pastorów, starszych i charyzmatycznych przywódców?

W 1976 Harold Lindsell opublikował książkę pod tytułem ?The Battle For the Bible?, czyli  ?Bitwa o Biblię?. Większość zawartych tam myśli zachowuje aktualność po dziś dzień. O Biblię zawsze toczyła się walka. Była i jest ona atakowana w każdej warstwie społecznej. Oczywiście od czasu, kiedy została skompletowana, niezmiennie pozostaje najbardziej poszukiwaną, najczęściej przepisywaną, drukowaną, sprzedawaną, czytaną i dyskutowaną książką świata. Literatura, najszerzej rozumiana, nie zna innego takiego przypadku, aby jakiekolwiek dzieło, w jakiejkolwiek formie zbliżyło się do wpływu, jaki ma Biblia. W odróżnieniu jednak od pozostałej literatury z całej historii jest nieustannie atakowana.

 

Biblia znajduje się również pod nieustannym atakiem osób rzekomo wierzących w jej treść ? a nazywających siebie chrześcijanami. Ataki te pochodziły od montanistów, arian, liberalnych chrześcijan, mistyków, zwolenników ewangelii sukcesu, ruchu Emergent Church ? i tak dalej ? listę można by jeszcze wydłużyć. Te zagrożenia od wewnątrz spowodowały konieczność walki o wystarczalność Biblii. Apostołowie w swoich pismach nazywali takich ludzi napastnikami, fałszywymi nauczycielami i fałszywymi prorokami. Wydaje się, że im starsi byli apostołowie, tym więcej pisali o zwodzących nauczycielach. Każda księga Nowego Testamentu - poza listem do Filemona - zawiera ostrzeżenia przed tymi fałszywymi chrześcijanami.

 

Pożyteczna Biblia to nie to samo, co wystarczająca Biblia

 • Czy Biblia jest książką wartościową? Większość ateistów, agnostyków, przedstawicieli innych religii odpowie twierdząco na to pytanie.
 • Czy Biblia to dobra książka? Większość ateistów, agnostyków, przedstawicieli innych religii odpowie twierdząco na to pytanie.
 • Czy Biblia jest książką ważną, użyteczną i pomocną? Niektórzy ateiści, paru agnostyków oraz większość przedstawicieli innych religii odpowie na to pytanie twierdząco, stawiając jednak warunek, że zostanie odpowiednio zmodyfikowana albo zrozumiana w duchu ich ksiąg.
 • Czy Biblia jest księgą potrzebną? Z tym zgodzą się już tylko chrześcijanie: prawosławni, rzymscy katolicy, protestanci i charyzmatycy.
 • Czy Biblia jest wystarczająca? Tak uważał Wycliffe, Hus, Luter oraz przywódcy reformacji. Wielu jednak współczesnych protestantów, łącznie z chrześcijanami ewangelicznymi i charyzmatykami, nie wierzy w wystarczalność Biblii.
Jeżeli chcesz kontynuować, odszukaj Rozdział 1 w dziale "Artykuły dłuższe"

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...