Proszę, aby wszyscy stanowili jedno. Ojcze, niech będą jedno z Nami, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w Tobie.

Niech stanowią jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

Jedność uczniów ewangelizacją  Jan 17:21

nowa strona

Zapraszam na stronę bibliawnioski.pl.
Zastępuje ona tu tą naszą dotychczasową.

Pożytecznej lektury!

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:

 

 1. Globalne ocieplenie a Biblia
 2. Natura naszego sumienia
 3. Sąd w liście do Hebrajczyków 10:27
 4. Transformacja kulturowa i Biblia
 5. Wola Boża przez okoliczności
 6. Zarządzanie relacjami z dorosłymi dziećmi żyjącymi w grzechu

 

Link do powyższych: >>spotkania tematyczne z Davidem DeWitt<<

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii

Dave DeWitt

 

Kilka danych statystycznych o CoV-2

Cytat z WHO.int (Światowa Organizacja Zdrowia):

Koronawirusy (CoV) to wielka rodzina wirusów powodująca choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak bliskowschodni zespół oddechowy (MERS-CoV - Middle East Respiratory Syndrome) oraz zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV - Severe Acute Respiratory Syndrome). Choroba wywołana koronawirusem (COVID-19) to nowa odmiana odkryta w roku 2019, która wcześniej nie została zidentyfikowana u ludzi. Koronawirusy są pochodzenia odzwierzęcego, co znaczy, że są przenoszone między zwierzętami i ludźmi. Szczegółowe badania wykazały, że SARS-CoV zostały przeniesione od kotów (zwanych cyweta afrykańska) do ludzi, a MERS-CoV od wielbłądów dromaderów do ludzi. Kilka znanych koronawirusów krąży w zwierzętach i jeszcze nie zainfekowały ludzi.

 

Poniższe dane pochodzą z Concierge Medicine office of Mercy Health/ Drs Baer and Triesenberg]:

Dane genetyczne pokazują, że wirus aktywnie się mutuje, co komplikuje walkę z nimi.

 • Dlatego wskaźnik infekcji podwaja się co ok. 6 dni
 • Okres inkubacji wynosi średnio od 4 do 14 dni
 • Pacjenci z chorobami chronicznymi są grupą wysokiego ryzyka
  • 80% pacjentów z objawami to lekko chorzy i mogą być pod opieką w domu
  • 14% pacjentów wymaga hospitalizacji
  • 6-8% pacjentów wymaga intensywnej opieki, zwykle intubacji
  • Śmiertelność:

0,2% pacjentów w wieku 10-39

0,4% w wieku 40-49
1,3% w wieku 50-59
3,6% w wieku 60-69

8% w wieku 70-79
14,8% w wieku 80+
Śmiertelność ogólnie: 0,6-1%

 • Sytuacja ciągle się zmienia, jednak choroba rozprzestrzenia się na poziomie krajowym i lokalnym.

Duża liczba celebrytów, którzy mają pozytywny wynik, wskazuje na ogromną liczbę nieprzetestowanych pozytywnych przypadków, wskaźnik ten nie jest znany w USA

 • Izolacja społeczna to jedyny mechanizm zapobiegający przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej, aż osiągnie się odporność stadną.

 

Z punktu widzenia Biblii

Odnośnie pandemii powstają co najmniej cztery pytania, które wymagają biblijnej perspektywy:

 1. Czy koronawirus CoV-2 jest znakiem czasów ostatecznych?
 2. Czy koronawirus CoV-2 jest sądem Bożym?
 3. Dlaczego Bóg miałby pozwolić koronawirusowi CoV-2 na zarażanie ludzi?
 4. Czy Biblia daje jakieś rady odnośnie postępowania z koronawirusem CoV-2?

 

1. Czy koronawirus CoV-2 jest znakiem czasów ostatecznych?

To prawda, podczas przyszłego okresu ucisku będą pandemie zarazy. Nigdy jednak nie powstają same z siebie ani nie występują, zanim antychryst nie będzie u władzy. Kolejność czterech jeźdźców z Ap 6 jest taka: (1) Antychryst wychodzi, by podbić świat – biały koń, (2) wojna i przelew krwi – czerwony koń, (3) głód – czarny koń. Ostatni koń (4) zabija jedną czwartą mieszkańców ziemi Mogli zabijać mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi (6:8). Przyszły ucisk nie zaczyna się pandemią.

 

Jezus powiedział o przyszłym ucisku:

Mt 24:21 Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i już nie będzie.

Jak dotąd, nie jest to koronawirus CoV-2. Od czasów Chrystusa było już wiele globalnych pandemii. Jestem pewien, że niektórzy myśleli, że każdy z nich to już wielki ucisk.

Pandemia HIV/AIDS (w szczytowym okresie 2005-2012), śmierć poniosło 36 milionów

Pandemia grypy (1968), liczba ofiar śmiertelnych: 1 milion

Grypa azjatycka (1956-1958), liczba ofiar śmiertelnych: 2 miliony

Pandemia grypy (1918 – „Hiszpanka”), liczba ofiar śmiertelnych: 20–50 milionów

Szósta pandemia cholery (1910-1911), liczba ofiar śmiertelnych: 800 000+

Pandemia grypy (1889-1890), liczba ofiar śmiertelnych: 1 milion

Trzecia pandemia cholery (1852–1860), liczba ofiar śmiertelnych: 1 milion

Czarna śmierć (1346-1353), liczba ofiar śmiertelnych: 75–200 milionów

Dżuma Justyniana (541-542), liczba ofiar śmiertelnych: 25 milionów

Zaraza Antoninów (165 A.D.), liczba ofiar śmiertelnych: 5 milionów

[https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history/]

 

2. Czy koronawirus CoV-2 jest sądem Bożym?

Zarazy i epidemie wspomniane w Biblii zawsze były sądem Bożym. W Starym Testamencie mają swoją lokalizację i są zwykle powiązane z Izraelem (2 Krn 7:13-14). W Nowym Testamencie o zarazach wspomina się, że wystąpią podczas przyszłego okresu ucisku, po naszej erze (epoce łaski/kościoła), poprzedzając Drugie Przyjście Chrystusa. Zaraza z Ap 6 jest rzeczywiście globalną pandemią, ale towarzyszy jej i poprzedza ją cały szereg katastrof na ziemi. Nigdzie w Biblii nie ma stwierdzenia sugerującego, że Bóg pośle globalną pandemię jako sąd. Kluczowe jest jednak także spostrzeżenie, że Bóg nie sądzi ziemi w okresie łaski/kościoła. Cały globalny sąd postrzegany jest jako przyszłość, a nasza epoka to czas, kiedy globalny sąd jest odroczony. Jezus, wyjaśniając przypowieść o pszenicy i kąkolu (Mt 13:24-30, wyjaśnienie w w. 39-43), powiedział, że sąd będzie na końcu wieku.

Mt 13:39-40: Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami — aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak jak z kąkolem, który zbiera się i pali.

Kiedy niektórzy ludzie mówili, że pewne wydarzenia są sądem Boga, Jezus wyjaśnił:

Łk 13:4-5: Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej! Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.

Chodzi o to, że gdyby Bóg sądził świat za jego grzech, wszyscy bylibyśmy martwi: jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Jezus powiedział nam jak będzie sądził świat: okresem ucisku poprzedzającym Drugie Przyjście Chrystusa. Mówił również o miastach Korozain i Betsaida, ponieważ nie pokutowały:

Mt 11:22: Biada tobie, Chorazynie! Biada tobie, Betsaido! …  W dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam!

Zauważmy: mimo iż miasta te były złe i nie opamiętały się, Bóg nie sądzi ich aż do dnia sądu.

 

Bóg może oczywiście sądzić pewne wybrane grupy ludzi (Ap 2:20-23) albo narody (Ps 110:6; Jr 18:7-10) jeżeli tak zdecyduje. Twierdzić jednak, że pandemia albo jakaś katastrofa jest sądem Boga dzisiaj, to uważać, że wie się więcej niż mówi Biblia. Nigdy nie jest dobre zastępowanie Bożego Słowa swoją wyobraźnią. Naprawdę wiemy to, że według Nowego Testamentu sąd Boga jest wydarzeniem przyszłym, nie jest przypisany naszej epoce.

1 Tes 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

3. Dlaczego Bóg miałby pozwolić koronawirusowi CoV-2 na zarażanie ludzi?

Jest to odwieczne pytanie podobne do tego, dlaczego istnieje cierpienie w Bożym stworzeniu. Główna przyczyna jest taka, że żyjemy w przeklętym świecie.

Rdz 3:17-18: Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta! W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia! Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól.

Paweł napisał Rzymianom:

Rz 8:20-22: Gdyż stworzenie zostało poddane marności — nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał — w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia.

 

Wszystko zostało stworzone przez Boga (Kol 1:16), ale całe stworzenie zostało również przeklęte poddane skażeniu, poprzez upadek w grzech. Mikrobiolodzy nie są zgodni co do tego, czy wirus żyje. W każdym razie „wirusy są białkami a materiał genetyczny, który przeżyje i odtworzy się w swoim środowisku wewnątrz innej formy życia” [microbiologysociety.org]. To jest tak jak z nasionkiem, które nie rośnie zanim nie zostanie zasadzone. Materiał, który staje się niebezpiecznym wirusem jest częścią przeklętego stworzenia. Wirusy są częścią stworzenia poddanego skażeniu, które wzdycha i znosi bóle Paweł metaforycznie porównuje je do bólów rodzenia.

 

4. Czy Biblia daje jakieś rady odnośnie postępowania z koronawirusem CoV-2?

Z Biblii możemy nauczyć się dwóch rzeczy odnośnie radzenia sobie z wirusem:

Po pierwsze: Kontrola nad rozprzestrzenianiem się wirusa jest naszym obowiązkiem. Naszym zadaniem jako ludzi jest czynić sobie ziemię poddaną i panować nad nią.

Rdz 1:28: Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie! Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem, oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi.

Po drugie: powiedziano nam, jak ochronić się przed roznoszeniem się zakażeń. W Prawie Mojżeszowym Bóg nakazał wiele oczyszczeń, obmyć, procedur kwarantanny w razie choroby. Oto przykład postępowania z wydzieliną niewiadomego pochodzenia, do której - jako zastosowanie można zaliczyć wydzielinę z kaszlu, kataru i kichania.

Kpł 15:1-6 PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy: Przekażcie synom Izraela i powiedzcie im tak: Jeśli mężczyzna ma wyciek ze swojego ciała, to jego wyciek jest nieczysty (w. 1 -2) ... Każdy, kto dotknie jego posłania, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Kto usiądzie na sprzęcie, na którym siedział mężczyzna z wyciekiem, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora (w. 5-6);

 

Wniosek

Koronawirus CoV-2, tak jak wiele wirusów, to niebezpieczna część przeklętego stworzenia. Nie jest znakiem czasów ostatecznych ani tego, że jesteśmy w okresie ucisku. Nie jest to sąd Boga nad ziemią. Nie jest to też coś spoza planu Boga. Naszym obowiązkiem jako ludzi jest czynić sobie ziemię poddaną i panować nad nią.

Uwaga

Nie jesteśmy jeszcze w okresie ucisku. Antychryst nie przejął jeszcze globalnego rządu. Zauważmy jednak, jak szybko i ochoczo ludzie na całym świecie oddali swoją wolność władzom (Ap 13:1-7). Podobnie, jak to widzimy teraz, narody, które znajdą się w okresie ucisku, zachowują swoje odrębne istnienie, ale działają w sposób globalny.

Teoria płaskiej ziemi

Poniższy opis pochodzi z: livescience.com:

Według liderów Flat Earth Society, ich szeregi rosły o 200 osób rocznie (w większości Amerykanów i Brytyjczyków) od roku 2009. ... Wiodąca teoria płaskiej ziemi utrzymuje, że Ziemia to okrąg (dysk) z Kołem Arktycznym w centrum Antarktyki, a jego obrzeże stanowi lodowa ściana wysoka na 150 stóp. Pracownicy NASA, mówią oni, strzegą tej lodowej ściany, aby zapobiec wchodzeniu i spadaniu z dysku … Istnieje teoria spisku: zwolennicy płaskiej ziemi uważają, że zdjęcia globu są sfabrykowane na fotoshopie; urządzenia GPS są sfałszowane tak, by piloci samolotów myśleli, że latają w linii prostej wokół kuli, podczas gdy tak naprawdę latają kołowo nad dyskiem. Nie ustalono przyczyny ukrywania przez władze światowe prawdziwego kształtu Ziemi, ale zwolennicy tej teorii wierzą, że powodem są finanse. “Krótko mówiąc, logicznie, znacznie mniej kosztuje sfałszowanie programu kosmicznego, niż faktyczne jego posiadanie.”

Żenujące jest pomyśleć, że “chrześcijanie” w ogóle biorą pod uwagę taki nonsens. Przypomina się stwierdzenie Pawła: stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie (Rz 1:21). Jako że rośnie liczba chrześcijan, którzy w to wierzą, opracowałem listę powodów wskazujących na to, że teoria płaskiej ziemi jest próżną spekulacją.


Po pierwsze, musimy zrozumieć, że “chrześcijańska” teoria płaskiej ziemi mówi: (a) ziemia jest płaskim okrągłym dyskiem, (b) Biblia uczy o płaskiej ziemi, oraz (c) wszystkie zdjęcia pokazujące ziemię jako kulę to gigantyczny spisek w celu zarabiania pieniędzy i dyskredytowania Biblii.


Odpowiedź jest dwuczęściowa:

 1. Nigdzie w Biblii nie ma opisu płaskiej ziemi.

 2. Wszystkie dające się obserwować dowody mówią o ziemi jako o okrągłej kuli.Nigdzie w Biblii nie ma opisu płaskiej ziemi

Poprawna interpretacja czegokolwiek gdziekolwiek oraz wszystkiego wszędzie wynika z zamiaru autora. W Biblii nie ma po prostu żadnego zdania, w którym autor chciałby zakomunikować to, że ziemia jest płaska. Nie ma takiego zdania! Tak twierdzili ogólnie wszyscy bibliści w przeciągu całej historii.

Robert Carter na stronie creation.com napisał:

Zanim odniesiemy się do konkretnych wersetów, musimy po raz kolejny zauważyć, że gdyby Biblia naprawdę uczyła o płaskiej ziemi, to nie do pomyślenia jest, że nie uczył tego nikt w ciągu całej historii kościoła. Ci, którzy uczyli Pisma Świętego, przedstawiali ziemię jako o okrągłą kulę.

Dzisiejsi “chrześcijańscy” zwolennicy teorii płaskiej ziemi puścili w obieg listę 200 wersetów biblijnych, które według nich popierają fakt istnienia płaskiej ziemi. Absolutnie żaden z tych wersetów tego nie uczy. [Z każdym z tych wersetów rozprawił się Robert Carter w doskonałym artykule z 26 października 2018 pt. “Płaska ziemia i inne brednie” (https://creation.com/refuting-flat-earth).] Wymienię tutaj trzy główne dziedziny.

Dzisiejsi “chrześcijańscy” zwolennicy teorii płaskiej ziemi puścili w obieg listę 200 wersetów biblijnych, które według nich popierają fakt istnienia płaskiej ziemi. Absolutnie żaden z tych wersetów tego nie uczy. [Z każdym z tych wersetów rozprawił się Robert Carter w doskonałym artykule z 26 października 2018 pt. “Płaska ziemia i inne brednie” (https://creation.com/refuting-flat-earth).] Wymienię tutaj trzy główne dziedziny.

1. Wyznawcy teorii płaskiej ziemi używają wersetów nie mających nic wspólnego z płaską ziemią. Na przykład: trzęsienia ziemi wstrząsają ziemią a ona się nie porusza (Ap 6:12-13), Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć (Ps 33:9). W jaki sposób pokazują one coś o kształcie ziemi? Psalmista powiedział również: nic mnie nie zachwieje, bo On jest po mojej prawicy (Ps 16:8). Czy znaczy to, że On jest płaski?
2. Wyznawcy teorii płaskiej ziemi wyrywają wersety z kontekstu, używając metafor jako twierdzeń naukowych. Biblia jest księgą historyczną, nie naukową. Autorzy Biblii dokładnie zapisali to, co się zdarzyło i – tak jak wszyscy historycy – używali nie tylko narracji, ale poezji, metafor, przypowieści, porównań, hiperboli, efuemizmów i różnych przenośni, aby podkreślić poszczególne kwestie. Używanie ich jako twierdzeń naukowych jest naruszeniem świadomego zamiaru autora. Oto kilka przykładów z artykułu wspomnianego wyżej, razem z odpowiedziami.

 • Ziemia jest mierzona linią prostą, nie krzywą (Hi 38:4-5). “Średnica kuli wyrażona jest w postaci długości linii. Odległości między punktami na jej powierzchni wyrażane są w kategoriach liniowych, np. mile albo kilometry. W czym więc problem?”

 • Ziemia ma słupy i wisi na niczym (1 Sm 2:8; Hi 9:6; Hi 26:7). “Tak, wisi na niczym — mamy obecnie wiele zdjęć ‘wielkiej niebieskiej kuli’ z kosmosu, i rzeczywiście wisi na niczym.”

 • Powiedziano, że Ziemia ma twarz (geometrycznie płaska powierzchnia) (Rdz 1:29; 4:14; 6:1). “Nie wiem, jak to jest u autora tej listy, ale moja twarz nie jest płaska, jest okrągła z dziurami i czymś wystającym.”

 • Ziemia ma krańce/kąty (Iz 11:12; Ap 7:1). “Współcześni zwolennicy teorii płaskiej ziemi uważają jednak, że Ziemia jest okrągłym dyskiem, który nie ma kątów! Nie tylko tym razem ich rzekomy "biblijny model płaskiej ziemi" jest niezgodny z modelem, w który naprawdę wierzą. W każdym razie obie strony w sposób jasny zgodne są, że nie są to dosłowne kąty. Po co więc to przytaczają?”

 • Perspektywa dużej wysokości (Mt 4:8). W Mt 4:8 czytamy: “Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał Mu stamtąd wszystkie królestwa świata w całej ich okazałości . …ta góra musiałaby być też widoczna z każdego miejsca. Gdzie jest więc ta góra? Nawet z perspektywy płaskiej ziemi, z podaniem wymiarów tego dysku, czy królestwa kiedykolwiek mogłyby być widziane gołym okiem z takiej odległości? Paralelny tekst Łk 4:5 mówi również: Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. To godne uwagi, że zwolennicy teorii płaskiej ziemi nie cytują tego fragmentu, który wyjaśnia, że diabeł pokazał Jezusowi królestwa w momencie i nie wspomina o górze. Nacisk jest na to, że diabeł wziął Jezusa wysoko na jakieś odosobnione miejsce i pokazał mu wizję tych królestw.”

3. Iz 40:22 razem z Hi 22:14 wyglądają tak, że mówią o ziemi jako o kuli.

Iz 40:22 Ten, co mieszka nad kręgiem [hebr. khûg] ziemi.

Hi 22:14 po kręgach niebios [hebr. khûg] się przechadza.

Zwolennicy płaskiej ziemi uważają, że słowo hebrajskie oznaczające koło/okrąg to nie kula.

Dominic Statham odpowiada:

Każdy zgodzi się, że słowo khûg mieści w sobie znaczenie okrągłości, a powszechne jego użycie pokazuje jasno, że może to odnosić się zarówno do geometrii dwuwymiarowej jak i trójwymiarowej. Dlatego nie można się spierać o to, że Iz 40,22 jasno uczy, że ziemia jest dyskiem. Co więcej, nawet jeżeli słowo khûg odnosi się tutaj do okręgu, niekoniecznie oznacza to płaskość, dlatego że kula/glob wygląda jak koło, z której by nie spojrzeć strony [Dominic Statham (https://creation.com/isaiah-40-22-circle-sphere)].


Wszystkie dające się zaobserwować dowody wymagają uznania ziemi za kulę

Oto dziesięć łatwych sposobów wykazania, że ziemia nie jest płaska:

 1. Popular Science,” z 26 stycznia 2016 donosi: “O tym, że Ziemia się kręci (jeżeli masz wątpliwości, zobacz eksperyment ‘Wahadło Foucault’a który jest definitywnym dowodem), świadczy zwarty owalny cień, który tworzy przy każdym zaćmieniu księżyca – jest on dowodem, że Ziemia jest nie tylko okrągła, ale kulista, nie płaska - absolutnie, bez cienia wątpliwości.”

 2. Ze statków, które widać z plaży, pojawia się najpierw ich szczyt. Z płaskiej ziemi najpierw widziany byłby ich przód.

 3. Arystoteles (384-322 przed Chr.) pierwszy zaobserwował fakt, że ziemia jest kulą, sądząc po różnych konstelacjach, jakie widzi się podczas poruszania się wokół ziemi. Gdyby ziemia była płaska, widzielibyśmy z każdego miejsca te same gwiazdy na niebie.

 4. Gdybyś ustawił patyki prosto w ziemi, utworzą cień, który będzie przesuwał się w miarę upływu czasu (zasada starożytnych zegarów słonecznych). Gdyby ziemia była płaska, cień patyków byłby taki sam, bez względu na to, jak daleko je rozmieściłeś. Ponieważ ziemia jest kulą, patyki umieszczone w różnych miejscach rzucają cienie o różnej długości.

 5. Z wysoka widzisz dalej. Nie wynika to z przeszkód na ziemi. Jeżeli patrzysz przez lornetkę z terenu płaskiego, a potem wspinasz się na wysoki płaskowyż albo nawet na wysokie drzewo, widzisz przez lornetkę więcej. Im wyżej się wspinasz, tym widzisz dalej. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy ziemia jest kulą.

 6. Podróże powietrzne dowodzą tego, że ziemia jest kulą. Samolot szpiegowski Lockheed Martin U-2, który rozpoczął latanie w roku 1955 i lata do dziś, wzniósł się na wysokość 70 000 stóp (21 000 metrów), skąd kulista ziemia jest łatwo widoczna. Podróżując ciągle na wprost, w jakimkolwiek kierunku, samolot wróci z miejsca, gdzie wystartował, nie znajdując krańca płaskiego koła. I, przy okazji, zwolennicy teorii płaskiej ziemi twierdzą, że urządzenia GPS są sfałszowane tak, by piloci myśleli, że latają w prostej linii wokół globu. Jeden z pięciu statków Ferdynanda Magellana (1480-1521) – Vittoria – przybył do SanlÚcar de Barrameda, Hiszpania, kończąc w ten sposób pierwsze okrążenie świata. Wątpię, że miał sfałszowane urządzenie GPS.

 7. Każda planeta, którą widzimy gdziekolwiek w przestrzeni jest kulą. Dlaczego ziemia miałaby być jedyną planetą, która jest płaską płytą?

 8. Istnienie dziennych i nocnych stref czasowych może być wyjaśnione tylko wtedy, jeżeli świat jest kulą krążącą wokół własnej osi. W określonym punkcie, kiedy słońce świecie na jedną część ziemi, to przeciwna strona jest ciemna, i vice versa. Jeżeli słońce byłoby jak “reflektor” świecący w dół na płaską ziemię, nie byłoby ludzi żyjących w strefie ciemnej w tym samym czasie, gdy inni mieszkają po stronie jasnej.

 9. Gdyby ziemia była płaską płytą, światło reflektora pośrodku tego talerza pociągałoby wszystko w jego kierunku, ponieważ byłoby centrum największej masy. Każdy będący nie w centrum płyty, nachylałby się w tym kierunku. Gdybyś nie był w centrum i upuściłbyś jabłko, spadłoby na bok. Wszelka masa przyciąga (jest to grawitacja). Jedynym sposobem, byśmy wszyscy byli przyciągani wprost w dół, jest to, że żyjemy na kulistej ziemi.

 10. Wszystkie zdjęcia z kosmosu dowodzą, że Ziemia jest kulą. Przez ostatnich 60 lat badaliśmy przestrzeń dzięki satelitom, sondom i ludziom. Były tam umieszczane przez różne kraje. Obecnie w prawie wszystkich pojazdach korzystamy z nawigacji GPS na satelitach krążących wokół kulistej ziemi. Mamy astronautów z różnych krajów robiących codziennie zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Istnieje 1886 sztucznych satelitów krążących obecnie wokół Ziemi. Oznaczałoby to wiele spisków. Zakładanie, że to wszystko jest zrobione za pomocą fotoshopu przez jakąś gigantyczną zmowę, to po prostu obłęd.

Wniosek

Wiara w płaską ziemię kwestionuje samą wiarę. Jeżeli wiara nie jest zaufaniem w realne dowody ocenione racjonalnie, to nie ma sposobu, trzymać się wiernego przekazu Słowa, by udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników (Tt 1:9). Jeżeli wiara nie jest zaufaniem prawdziwym dowodom, to Paweł nie mógłby przytaczać im świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do wieczora przekonywać ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków (Dz 28:23).


Jeśli nasza wiara może odrzucać przewagę prawdziwych dowodów, nazywając je zmową, to żadna religia nie może być prawdziwa. Wiara sprzeczna z dowodami jest podstawą islamu, hinduizmu, buddyzmu, sekt i religii o płaskiej ziemi. Jeżeli możemy zaprzeczyć wszelkiej rzeczywistości i powiedzieć, że jasne dowody na kulistą Ziemię są zmową, to skąd wiemy, czy przesłanie Biblii nie jest po prostu spiskiem? Skąd wiemy, że chrześcijaństwo nie jest po prostu zmową? Skąd wiemy, że życie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu nie jest zmową apostołów? A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach (1 Kor 15:17).


Dr David DeWitt

Przebaczenie kontra odwet

Jestem przekonany, że świat ma złe pojęcie o przebaczeniu i złe pojęcie o chrześcijańskiej koncepcji przebaczenia. Wszyscy czytamy powieści lub oglądaliśmy filmy, gdzie ofiara ma wybrać między zemstą a przebaczeniem.  Bohaterowie zwykle wybierają zemstę, ponieważ opowieść jest wtedy bardziej ekscytująca. Niemniej jednak świecki świat zwykle poleca przebaczenie, z uzasadnieniem, że na dłuższą metę jest łatwiej. Nie jestem pewien, czy to prawda.

Kiedy jesteś ofiarą jakiegoś wykroczenia, stajesz się dojmująco świadomy, że na świecie nie ma sprawiedliwości. Kiedy wyrządzę ci krzywdę i proszę cię o przebaczenie, to proszę cię wtedy, byś zaakceptował cierpienie pochodzące z konsekwencji moich czynów. Proszę o pogwałcenie sprawiedliwości. Zwykle linia jest taka: “Zemsta nie przywróci osoby kochanej” (albo czegoś, co zostało ci zabrane). Osoba, która dąży do zemsty nie robi tego, ale zaspokaja swoje poczucie sprawiedliwości. Kiedy doznajemy krzywdy, pożądamy sprawiedliwości. I to jest właściwe. Sprawiedliwość jest tak samo właściwa jak prawda, świętość i miłość.

Przebaczenie narusza sprawiedliwość i pomnaża rany ofiary.

Zarówno odwet jak i przebaczenie mają niekorzystne konsekwencje.

Odwet jest zaproszeniem do odpłaty. To nie kończąca się spirala w dół, w której tkwią Palestyńczycy i Żydzi. Jest to rodzaj rasowo-religijnej krwawej wendety.
Przebaczenie jednak również ma niekorzystne konsekwencje. Oznacza życie ze zranieniem albo problemem przez resztę twojego życia, ze świadomością naruszenia sprawiedliwości.
Pamiętam, kiedy zostałem fałszywie oskarżony i ukarany przez dorosłego komendanta jako nastolatek w Civil Air Patrol. Wtedy odszedłem. Dokuczało mi to przez całe życie. Do dziś żałuję, że nie zwróciłem się do jego dowódcy. Teraz oczywiście rozumiem, że pomsta należy do Boga, ale nie ma dowodów, że przebaczenie jest dla ofiary łatwiejsze niż odwet, nawet na długi dystans.

Bóg nakazał Izraelitom przebaczać, a Jezus – to samo swoim uczniom. Przebaczenie w Biblii jednak nigdy nie oznaczało, że ignorowana będzie sprawiedliwość. Powodem, że człowiek wierzący ma przebaczać jest to, że Bóg by tego nie zrobił. Przebaczenie nie znaczy, że zapominam o tym. Ono znaczy, iż rozumiem, że Bóg by nie przebaczył.

Przebaczenie jest dobre tylko dlatego, że Bóg jest mściwy. Zobaczmy:

Iz 65:6 Oto mam przed sobą zapisane [wszystko].
Nie spocznę, dopóki im nie odpłacę,a odpłacę im pełną miarą.

Jr 51:24 Odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko zło wyrządzone Syjonowi na waszych oczach – wyrocznia Pana.

Ez 7:9 Oko moje nie okaże litości, nie będę oszczędzał, ale według twojego postępowania otrzymasz odpłatę, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie [ujawnione] i poznacie, że Ja jestem Pan, który uderza.

Rz 12:19 Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: POMSTA  DO MNIE NALEŻY, Ja odpłacę, mówi Pan

Kiedy chrześcijanie szukają przebaczenia zamiast odwetu, nie jest tak dlatego, że przeoczają grzech, ale ponieważ pozostawiają sprawiedliwość Bogu. Szukanie sprawiedliwości na własną rękę powoduje, że Bóg potraktuje cię zgodnie ze sprawiedliwością (Mt 7:2). I wierz mi: nie chcesz tego.

Przebaczenie z ewangelii to nie wiadomość, że Bóg przeocza grzech. Ludziom jest przebaczone, ponieważ grzech został zapłacony, nie przeoczony. Powód, dla którego Jezus musiał umrzeć, było to, że Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość wymaga sądu i kary. Święty charakter Boga wymaga tego. Tak więc, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił,

abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5:21).

autor:

Dave DeWitt

Patriarchat - dobry czy zły?

Popularna chrześcijańska autorka i blogerka Rachael Evans ostatnio zamieściła na swym blogu taki oto tekst: ?? patriarchat jest rezultatem grzechu. Uważam, że naśladowcy Jezusa mają być mistrzami równości ? nauczanie i przykład Jezusa wskazują na nowy sposób uzdrawiania, równości oraz wzajemnej uległości w obrębie relacji mężczyzny z kobietą, i na tym polega nasze powołanie, jako imitatorów Chrystusa, by odzwierciedlać Bożą nową wizję dla świata, zainicjowaną przez Jezusa Chrystusa, w której nie istnieje hierarchia lub walka o władzę między niewolnikiem a wolnym, między Żydem a Grekiem, mężczyzną a kobietą, by wszyscy stanowią jedność w Bożej rodzinie?.
Po zasugerowaniu, że wręcz  gwałt jest skutkiem patriarchatu, Evans kontynuowała ?To nie chodzi o seks, to nie chodzi o przywództwo w kościele, to nie chodzi o role. To nie chodzi o Biblię. To chodzi o władzę. Chodzi o to, czy patriarchat, panowanie mężczyzny nad kobietą, naprawdę reprezentuje Boży ideał dla świata.?

Jeżeli patriarchat jest rezultatem grzechu, dziwi mnie to, że autor Ewangelii Łukasz uważał Dawida, męża według Bożego serca czyniącego wszelką wolę Bożą, za patriarchę (Dzieje 2:29, 13:22). I dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nazywa Abrahama patriarchą (Hebrajczyków 7:4)? Najwyraźniej Abraham popierał nie tylko swoją pozycję, ale też koncepcję i praktykę patriarchatu, upewniając w tym swą żonę, która nazwała go panem, w tym, do czego apostoł Piotr zachęcał też inne liczące się z Bogie  żony, by czyniły to, co jest słuszne (1 Piotra 3:6).

To przeciwstawienie się posłuszeństwu istnieje w kościele od dłuższego już czasu. Ale nawet w samym środku tego sprzeciwu wobec posłuszeństwa, wielu wierzących trwało w popieraniu przywódczej roli mężczyzn. Jednakże Evans wykracza poza odrzucenie odpowiedzialności kobiety; uwolnienie kobiet od biblijnego nakazu posłuszeństwa swoim mężom zostało już osiągnięte przez Kościół. Ona nawet wykracza poza odrzucenie roli mężczyzny, przywództwo zostało zlikwidowane, krótko po usunięciu posłuszeństwa (uległości). To, co pani Evans odrzuca, to męskość, to znaczy, gdy mężczyzna zachowuje się jak mężczyzna, a w szczególności praktykuje  najbardziej dojrzałą formę męskości, patriarchat. Na szczęście, mężczyźni ciągle są dla niej niezbędni ?, są szczególnie wartościowi, jeżeli przyłączą się do pani Evans w odrzuceniu patriarchatu. Interesujące jest to, że Evans stwierdza: ?protesty ze strony mężczyzn będą bardziej skuteczne niż protesty ze strony kobiet?.

Stwierdzenie, że ?wszyscy stanowią jedność? w rodzinie Bożej jest prawdą, kiedy mamy na myśli zbawienie, bo niezależnie czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Galacjan 3:26). Ale jeżeli mowa jest o tym, jak człowiek żyje na tym świecie jako cząstka Ciała (Efezjan 5:30), to ma to już  istotne znaczenie, czy jest się mężczyzną, czy kobietą. Wszystkie rozróżnienia ról w dalszym ciągu istnieją w ciele Chrystusa. Pomimo, że obie grupy są równe pod względem zbawienia, to Żydzi mają pewną przewagę nad poganami (Rzymian 1:16; 2:9-10; 3:1-2) niewolnicy muszą być posłuszni swoim panom, kobieta nie może wynosić się nad męża (1 Tymoteusza 2:12), dzieci muszą we wszystkim być posłuszne rodzicom (Kolosan 3:20). Wierzący muszą się podporządkować Chrystusowi (Efezjan 5:24), żony mają być podporządkowane swoim mężom (Kolosan 3:18). Jakie jest uzasadnienie usunięcia jednej hierarchii, a pozostawienia innej? Jeżeli, jako naśladowcy Jezusa, mamy ?wydoskonalić się w równości?, dlaczego nie usunąć władzy rodziców nad swymi dziećmi, lub nawet lepiej, władzy Chrystusa nad kościołem?

Jeśliby ?nauczanie i przykład Jezusa wskazywały na nowy sposób uzdrawiania, równości oraz wzajemnej uległości w obrębie relacji mężczyzny z kobietą? miło byłoby mieć, co najmniej jeden werset z Biblii na poparcie tej tezy. Na przykład, jeżeli Jezus rzekomo wierzył w taką równość, to dlaczego wszyscy Jego uczniowie (Apostołowie) to mężczyźni? Jeżeli Jezus chciałby być przykładem leczenia ran patriarchatu, to czyż wybór kobiety na jednego z dwunastu apostołów, nie komunikowałoby tego wystarczająco mocno?

Bóg powiedział, że kobiety doznają pomocy przez macierzyństwo (1 Tymoteusza 2:15). Ale dla pani Evans, i dla współczesnego kościoła, to właśnie mężczyzna, będąc obecnie odarty ze wszelkich cech odnoszących się do męskości, został zredukowany do ochrony ze względu na jego wkład w reprodukcję. Ale Bóg pragnie więcej dla mężczyzny udzieliwszy mu odpowiedzialność zwierzchnictwa jako platformy do miłości podtrzymywania i troski o swą żonę (Efezjan 5:28-30). To właśnie te cechy definiują patriarchat, najbardziej dojrzałą formę męskiego przywództwa. Ale jeżeli mężczyźnie nie wolno by było przewodzić, to w jaki sposób miałby okazać cechy przywódcze?

Evans w jednym ma rację. Że pytanie brzmi, czy patriarchat reprezentuje, czy nie Boży ideał dla świata. Lecz myli się ona twierdząc, że nie chodzi tutaj o Biblię. Jeżeli tu nie chodzi o Biblię, wówczas wszystkie emocjonalne apele o zmianę byłyby równie uzasadnione. Sądzę, że argumenty pani Evans są godne współczucia. Mogę tylko zgadywać, jak by odpowiedziała na moje. Zatem, kto tu ma rację? Bez Biblii potrzebnej do ustalenia prawdy, byłybyśmy jedynie parą rozgniewanych kobiet propagujących każda swoją osobistą ideologię. Ale jeżeli zwrócimy się do Biblii, odkryjemy, że Bogu właśnie chodzi o patriarchat. Chodzi Mu o panowanie mężczyzny nad kobietą. Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim (Efezjan 5:24). Najwidoczniej, właśnie to reprezentuje Boży ideał dla świata.

Rebecca S. May

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość